Úterý 21. května 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Po ničivém požáru v Českém Švýcarsku mění čeští hasiči přístupy k problematice hašení lesních požárů

Rekordní počty požárů v přírodním prostředí, přetrvávající půdní sucho i zkušenosti s hašením lesních požárů v České republice a v zahraničí. To vše vede k novým přístupům Hasičského záchranného sboru ČR k problematice hašení lesních požárů. Změny se přitom týkají nejen taktických postupů, ale také legislativy.

Hasiči i ostatní složky záchranného systému dokázali, že jsou excelentní profesionálové a já to ještě jednou velmi oceňuji.

Na vlastní kůži jsme se přesvědčili, že potřebujeme změnit bezpečnostní pravidla pro naše lesy a zajistit hasičům prostředky potřebné k likvidaci rozsáhlých lesních požárů.

Průběžně proto rozšiřujeme vybavení hasičů o techniku potřebnou k velkoobjemovému hašení,

vysvětlil ministr vnitra Vít Rakušan.

Změny se týkají nejen taktických postupů, ale také legislativy.

Tou nejvýraznější proměnou prošla od loňska letecká hasičská služba. Při jejím rozvoji jsme se inspirovali především zkušenostmi hasičů při hašení rozsáhlých lesních požárů v zahraničí.

Ruku v ruce s leteckým hašením jde práce pozemních jednotek, které vybavujeme postupně technikou a věcnými technickými prostředky, které jsou určené speciálně pro hašení lesních požárů.

Hasiči jsou díky tomu schopni provést prvotní zásah v případě lesního požáru rychleji a efektivněji. Důležitou součástí celého systému změn je také oblast prevence, kdy se snažíme o změnu legislativy a předpisů, které povedou k zakotvení pravidel požární bezpečnosti speciálně pro lesy,

uvedl genpor. Vladimír Vlček, generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR.

Letecká hasičská služba

Stávající kapacity Letecké služby Policie ČR (2× vrtulník Bell 412 s bambivaky o objemu 900 l), které jsou základem leteckého hašení v ČR, doplní na letní období do 15. 9. 2023 dva vrtulníky Black Hawk soukromého provozovatele s velkoobjemovými bambivaky, každý o objemu 3000 l hasební vody.

Přečtěte siLetecké hašení budou na dva měsíce zajišťovat pronajaté vrtulníky slovenské firmy Heli Company s bambi vakem na 3000 litrů vody, mohou i mimo republiku

Tyto vrtulníky se staly zároveň součástí modulu leteckého hašení v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie a mohou být využity v případě nutnosti pro hašení požárů v ostatních státech Evropy. Do budoucna chce HZS ČR pořídit za evropské finanční podpory pro Českou republiku vlastní vrtulníky.

Při jejich nasazení by rád navázal na dosavadní výbornou spolupráci s Leteckou službou Policie ČR, která by je mohla provozovat. Česká republika by se tak stala součástí středoevropské vrtulníkové základny pro letecké hašení v rámci vzájemné evropské spolupráce.

Modernizace zásahové techniky a taktika hašení

Po zkušenostech z loňska se osvědčilo využití techniky a věcných technických prostředků, které jsou vyvinuté speciálně za účelem hašení lesních požárů. Snahou je už v prvopočátku nasadit větší množství sil a prostředků, které mohou působit nejen na obvod, ale také na plochu požáru. Přitom je důležité mít zajištěné příjezdové komunikace, požární vodu a odstupové vzdálenosti tak, aby se podařilo udržet požár v určitém prostoru.

Jednotky jsou postupně ve větší míře vybavovány ženijním nářadím, zádovými vaky a hadicemi s užším průměrem. Ve výbavě už jsou pořízené také tzv. flexitanky – samostatně stojící nádrže na vodu o objemu 54 tisíc litrů nebo 36 tisíc litrů vody, ze kterých je možné v terénu zásobovat vodou cisterny nebo je využít pro plnění bambivaků pro letecké hašení.

Při samotném hašení se využívá hadicové vedení složené z hadic o zmenšeném průměru, což je výhodné zejména pro zásahy v oblastech, které jsou pro požární techniku těžko dostupné a jsou zde omezené, nebo vůbec žádné zdroje požární vody. Jejich výhodou je nejen menší spotřeba vody, ale také menší váha. Aplikují se také různé druhy hasiv (smáčedla).

Nad rámec běžných investic byla loni nebo bude pořízena letos zásahová technika, mimo jiné v podobě cisteren pro velkoobjemové hašení (24 ks) nebo čtyřkolek s hasícím zařízením (44 ks).

Pro jednotky SDH obcí byly navýšeny celkové alokace na poskytnutí dotace na cisternové automobilové stříkačky nebo na dopravní automobily s možností pořízení přívěsu pro hašení vybaveného novou přenosnou motorovou stříkačkou.

Jednotky SDH v ČR tak budou vybaveny nejméně novými 107 ks CAS a nejméně 232 ks dopravních automobilů (104 ks) nebo požárních přívěsů (128 ks).

Oblast prevence a změny legislativy

Požár v NP České Švýcarsko ukázal, že je potřeba změnit přístup k požární prevenci nejen v národních parcích, ale lesích obecně. Po těchto zkušenostech byla vytvořena mezirezortní pracovní skupina, která má za úkol mimo jiné navrhnout legislativní opatření pro požáry v přírodním prostředí.

Jedním z hlavních cílů je případná novela zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ale i příprava dalších koncepčních materiálů a prováděcích předpisů. Stejně jako se posuzují z pohledu požárního nebezpečí objekty nebo činnosti, tak se musí nahlížet nově i na území.

Konkrétně jako hasiči usilujeme o to, aby v rizikových oblastech byly vytvořeny požární úseky, ve kterých se bude vyhodnocovat míra rizika a bude se stanovovat požární nebezpečí daného území.

Na základě toho by byl vlastník (správce) nucen přijmout preventivní opatření vedoucí ke snížení těchto rizik, například vytvořením nebo zprůjezdněním přístupových cest, vytvořením odstupových vzdáleností, zdrojů vody k hašení nebo omezením pohybu osob.

V národních parcích usilujeme o zvýšený monitoring rizikových míst, ať už moderními prostředky jako jsou drony nebo přímo strážci parku.

Přečtěte siRok od ničivého požáru v Národním parku České Švýcarsko: Prevence počítá s lepším monitoringem, dostupnou hasicí vodou i mezinárodní spoluprací

Statistika

Čísla z loňské statistiky jsou, co se lesních požárů a požárů v přírodním prostředí týče nejvyšší za posledních 10 let.

V roce 2022 zasahovaly jednotky požární ochrany celkem u 20 813 požárů (16 162 v roce 2021), z toho asi třetina – 6 816 požárů byla v přírodním prostředí (3 588 v roce 2021). Lesní porosty byly zasaženy v 2 473 případech (1 517 v roce 2021), což odpovídá asi 12 % z celkového součtu požárů.

Oheň, který zachvátil lesní porost napáchal loni škody za asi 46,5 milionu korun, jednotkám požární ochrany se podařilo uchránit hodnoty představující téměř 300 milionů korun. Zasažená plocha při lesních požárech je v součtu 1 715,2 ha (411 ha v roce 2021).

Za loňský rok eviduje Hasičský záchranný sbor ČR celkem 71 událostí se zásahem letecké techniky, z toho se v 23 případech jednalo o nasazení letecké techniky na hašení lesních požárů (pozn. požár NP České Švýcarsko v červenci a srpnu 2022 je uváděn jako 1 událost).

por. Mgr. Martina Götzová, MBA
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Sdílet
Seriál: Požár v Národním parku České Švýcarsko 2022