Čtvrtek 29. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požár v národním parku České Švýcarsko byl zlikvidován, profesionální hasiči s koncem prázdnin přestali poskytovat technologickou­ pomoc

V neděli 24. července 2022 v sedm hodin ráno obdržela Správa Národního parku České Švýcarsko od saské stráže přírody hlášení o silném sloupci kouře stoupajícím z lesa v oblasti Hřenska.

Strážci přírody na české straně předali hlášení jednotce sboru dobrovolných hasičů Hřensko za účelem ověření a nalezení místa, odkud kouř stoupá. Členové jednotky Hřensko následně potvrdili oheň v oblasti Malinového dolu u obce Hřensko a iniciovali hasební zásah.

Příčina požáru zatím není správě národního parku známá. Vysoce pravděpodobný je lidský faktor, neboť z nedávné doby není známa žádná přírodní událost (např. úder blesku), která by mohla vést ke vzniku ohně.

Událost sledujeme v on-line zpravodajství níže.

Dnešním dnem končí technologická pomoc poskytovaná HZS ČR a prostor bude předán Národnímu parku. Probíhá balení technických prostředků na jednotlivých úsecích. Jedná se hlavně o kilometry hadic a čerpadla.

Zůstává vedení v oblasti nad Hřenském, Malinového dolu, Pravčické brány a Gabrieliny stezky plus odpovídající počet čerpadel. Nad Meznou zůstanou dvě velkokapacitní nádrže.

Od 1. 9. pokračuje v kontrolách Správa národního parku s jednou nasmlouvanou dobrovolnou jednotkou.

HZS Ústeckého kraje

S koncem srpna ukončí Hasičský záchranný sbor ČR technologickou pomoc poskytovanou Národnímu parku České Švýcarsko

Drony dopoledne neobjevily žádné ohnisko. Zítřejším dnem končí technologická pomoc poskytovaná HZS ČR Národnímu parku. Probíhá příprava na balení technických prostředků na jednotlivých úsecích.

Jedná se hlavně o kilometry některých hadic a některá čerpadla. Zůstává vedení v oblasti nad Hřenském, Malinového dolu, Pravčické brány a Gabrieliny stezky. Nad Meznou zůstanou dvě velkokapacitní nádrže.

Od 1. 9. pokračuje v kontrolách Správa národního parku s jednou nasmlouvanou dobrovolnou jednotkou.

HZS Ústeckého kraje

Jedno ohnisko bylo objeveno termokamerou pozemní cestou v oblasti Březového dolu. Bylo rozhrabáno, prolito, zlikvidováno.

HZS Ústeckého kraje

Drony nemohly dnes ráno kvůli mlze vzlétnout. Hasiči za pomoci lezeckých prostředků zkontrolovali a uhasili ohnisko,které bylo objeveno při včerejším večerním průzkumu a dále kontrolují natažená vedení a odklízí z některých úseků použitý materiál.

Drony měly brzy ráno zhoršené podmínky kvůli mlze, ale ani během dalších dopoledních hodin zatím nic nenašly. Hasiči s revírníky Národního parku provádějí kontrolní pochůzky ve svých přidělených lokalitách. Na místě je v současné době 84 dobrovolných a 45 profesionálních hasičů.

Během dne nalezly drony tři ohniska v oblasti Krečmerova a Borového dolu. Ohniska byla ověřena a zlikvidována pozemní cestou.

HZS Ústeckého kraje

Drony měly zhoršené podmínky kvůli mlze. Hasiči s revírníky Národního parku provádějí kontrolní pochůzky ve svých přidělených lokalitách. Na místě je v současné době 84 dobrovolných a 45 profesionálních hasičů. HZS koordinuje celkovou činnost, poskytuje technologickou podporu.

HZS Ústeckého kraje

Po jedenácté dopoledne objevily drony jedno ohnisko v oblasti Březového dolu a jedno na hřebeni nad Hřenskem. Místa se prověřují po zemi.

HZS Ústeckého kraje

Ranním průzkumem nebylo nalezeno žádné místo se zvýšenou teplotou. Drony měly ale zhoršené podmínky kvůli mlze. Hasiči s revírníky Národního parku provádějí kontrolní pochůzky ve svých přidělených lokalitách. Na místě je v současné době 84 dobrovolných a 45 profesionál­ních hasičů

HZS Ústeckého kraje

V noci pršelo. Drony nenašly žádné místo se zvýšenou teplotou. Měly ale zhoršené podmínky kvůli mlze. Hasiči s revírníky Národního parku provádějí kontrolní pochůzky ve svých přidělených lokalitách. Na místě je v současné době 83 dobrovolných a 45 profesionálních hasičů.

HZS Ústeckého kraje

Místo se zvýšenou teplotou u Stříbrných stěn bylo vyhledáno pozemní cestou a ohnisko zlikvidováno.

HZS Ústeckého kraje

Drony průzkumem objevily jedno místo se zvýšenou teplotou u Stříbrných stěn. Místo se ověřuje, zda se jedná o ohnisko. Likvidace pozemní cestou. Hasiči provádějí kontrolní pochůzky ve svých přidělených lokalitách.

Na místě je v současné době 83 dobrovolných a 45 profesionálních hasičů.

HZS Ústeckého kraje

„Vážené hasičky, vážení hasiči, přestože ještě neopustily všechny jednotky oblast Českého Švýcarska, věřím, že můžeme tento největší požár svého druhu u nás považovat za zdárně zlikvidovaný“, říká Vladimír Vlček.

Přečtěte siVladimír Vlček, generální ředitel HZS ČR, děkuje všem hasičkám a hasičům, kteří se podíleli na zdolání požáru v Národním parku České Švýcarsko

Od předání prvních úseků požářiště pod dohled Správy Národního parku České Švýcarsko, za první dva týdny dohledu, navázalo spolupráci se Správou NP celkem 58 jednotek sborů dobrovolných hasičů, kterým tímto Správa NP děkuje za obětavou pomoc a riskování svého zdraví a životů!

S postupným nasazováním jednotek SDH ovšem dochází k vyčerpání jejich volných kapacit a možnosti dalšího nasazení.

Proto, po dohodě s velitelem zásahu (HZS), opětovně žádá Správa Národního parku České Švýcarsko zřizovatele jednotek požární ochrany o podání nabídek vedoucích k smluvnímu zajištění předmětného dohledu nad požářištěm.

Přečtěte siNárodní park České Švýcarsko sehnal dostatek jednotek pro dohled nad požářištěm, všem děkuje za zájem

Přes den pršelo, drony nemohly létat. Pozemním průzkumem jsme zjistili dvě teplá místa, jedno v oblasti Bouřňáku, druhé v oblasti Stříbrných stěn. Průzkumné jednotky byly stále v terénu, nebo sušily prádlo. Během dne nedošlo k žádnému úrazu.

Ikdyž se může zdát, že v NP jde již jen o rutinu, opak je pravdou! Namáhavá práce pokračuje. Hasiči nepřetržitě kontrolují rizikové oblasti.

Jestliže se v prvních dnech „Technologické pomoci“ zaměřovali především na kontrolu míst, které zaměřily drony, a místa následně rozkopali a prolévali vodou a přitom se stále brodili popelem, dnešní den byl naprosto jiný.

Déšť přivítal každý, popel nepráší, lépe se dýchá, déšť pomáhá s hašením.

Odvrácená strana je ale taková, že z popela se stává kluzké a mazlavé blátíčko, cesty se stávají těžko sjízdné. Hasiči i přesto pokračují v kontrolách svých přidělených lokalit a překonávají hluboké rokle, kluzké kmeny a klouzající popel.

Často jsou promočení a suší prádlo u topení svých cisteren nebo na opěrných stanovištích, kde odpočívají, a ze kterých vyrážejí do terénu.

HZS Ústeckého kraje

Drony ranním průzkumem objevily místa se zvýšenou teplotou v oblasti Smrkového kopce, Březového dolu, Oltářního kamene. Místa se ověřují, zda se jedná o ohniska. Ta se likvidují pozemní cestou.

HZS Ústeckého kraje

Na případu požáru ve Hřensku pracuje speciální tým krajských kriminalistů s pracovním názvem „PARK“, který spolupracuje s děčínskými kolegy, vyšetřovateli hasičů a dalšími zainteresovanými subjekty.

V současné době provádíme ohledání místa činu v jednotlivých sektorech, prověřování bude pravděpodobně probíhat ještě v průběhu několika následujících týdnů až měsíců.

Na základě vyhodnocení dosud získaných informací a důkazů došlo ke změně právní kvalifikace, případ nadále prověřujeme pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení.

Na základě stále probíhajícího ohledání místa požářiště a vyhodnocení dosud získaných informací kriminalisté ustanovili místo, kde s největší pravděpodobností ke vzniku požáru došlo. Jako nejpravděpodobnější místo kriminalistického ohniska je lokalita Malinového dolu.

V souvislosti s požárem nebyl nikdo obviněn, žádné další dílčí informace k průběhu prověřování, případně k verzím, se kterými kriminalisté pracují, nemůžeme zveřejňovat, aby nedošlo k ohrožení, nebo zmaření průběhu trestního řízení.

por. Bc. Eliška Kubíčková
Policie ČR

HZS Ústeckého kraje

Dnešním dnem pokračuje technologická pomoc poskytovaná HZS ČR správě Národního parku. Drony ranním průzkumem objevily několik míst se zvýšenou teplotou v oblasti Pravčické brány, Stříbrných stěn, Smrkového kopce, nad Soutěskami, u Borového dolu a nad Hřenskem.

Místa se ošetřují, zda se skutečně jedná o ohniska. Prodloužili jsme vedení vody v okolí Pravčické brány. Jednotlivé sektory mají na starosti revírníci národního parku, kteří koordinují nasmlouvané dobrovolné hasiče v dohlídkách.

HZS koordinuje celkovou činnost, ráno a večer řídí společný briefing, poskytuje technologickou podporu.

HZS Ústeckého kraje

Čtvrtý den technologické pomoci, kterou v Národnímu parku České Švýcarsko koordinuje Hasičský záchranný sbor. Dnes se během dne objevilo několik ohnisek v oblasti Pastýřských kamenů.

Znovu hlavní práce pro čtyřkolky, zádové vaky, motyky, lopaty a svaly. Úmorná práce v skalnatém terénu, kde každý krok víří jemný popel z uhašeného požáru v místech označených drony.

HZS Ústeckého kraje

Pokračuje technologická pomoc poskytovaná HZS ČR správě Národního parku. V noci byl klid. Drony objevily 4 místa se zvýšenou o teplotou. Ranní průzkum objevil několik dalších. Místa se ošetřují.

Sdílet
Seriál: Požár v Národním parku České Švýcarsko 2022