Úterý 21. května 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vděční obyvatelé Mezné postavili kapličku svatého Floriána, připomíná požár i nasazení dobrovolných jednotek

V sobotu 5. srpna 2023 hasiči z mnoha dobrovolných jednotek Ústeckého kraje dorazili do Mezné, kde bylo v deštivém počasí (co by za něj tamní obyvatelé dali minulý rok) připraveno slavnostní požehnání kapličky svatého Floriána.

Kaplička byla postavena na popud místních obyvatel jako připomenutí největšího českého lesního požáru a poděkování jednotkám, které v roce 2022 Meznou bránily a pak bohužel i hasily. Na místě nechyběli ani představitelé Hasičského záchranného sboru.

Po požehnání kapličky byl hřenským hasičům předán prapor, který ponese poselství budoucím generacím a stane se významným symbolem a ztělesněním hasičské jednoty. Nepochybně bude spojovat dobrovolné hasiče a vzdávat hold jejich obětavé práci.

Příjemným překvapením na závěr celé akce bylo předání dárkových poukazů na ubytování či jídlo v Resortu Mezná všem hasičům, kteří na místě před rokem zasahovali.

Když se naši spoluobčané v pondělí 25. července loňského roku probouzeli do sluncem zalitého rána, netušili ještě, že tento den a dny následující radikálním způsobem změní jejich život.

V pořadí 78. požár od vzniku Národního parku České Švýcarsko v našem regionu se však ukázal jako zcela jiný, naprosto devastující – přímo ohrožující životy občanů a návštěvníků osady Mezná.

Jeho nečekaně rychlý a plošný postup z Malinova dolu, kde k požáru došlo, byl důvodem pro rychlou evakuaci všech zde přítomných již následující den 26. července, aby se naši obyvatelé a chalupáři do svých objektů mohli vrátit za tři týdny, konkrétně v sobotu 13. srpna.

Až tehdy se mohli osobně přesvědčit o ničivých následcích, které zde tento požár způsobil. Nakonec tři shořelé domy a několik částečně poškozených, včetně zahradních prvků, tuto skutečnost dokládají. Ale mohlo být hůře.

Pokud se tak nestalo, tak pouze v důsledku enormního osobního a profesního nasazení zasahujících hasičů, nejen zde u nás na Mezné, ale i ve Hřensku, kde bylo požárem přímo ohroženo několik domů, včetně úpravny vody a benzinové stanice.

Za tyto tři neděle, než byl požár v národním parku zcela uhašen, se v našem regionu vystřídalo 1 082 hasičských jednotek z celé České republiky a neexistuje kraj, odkud by k nám jak dobrovolní, tak profesionální hasiči nepřijeli na pomoc.

Za uvedenou dobu se zde vystřídalo více než 6 000 hasičů a denně pak více jak 1 100 hasičů. Po našich silnicích a cestách jezdilo více jak 200 požárních vozidel a napříč Evropskou unií nám ze vzduchu pomáhali z letadel a vrtulníků hasit požár piloti ze Slovenska, Polska, Švédska a Itálie.

Ti všichni se podíleli na uhašení více jak 1 100 hektarů totálně poničených ploch národního parku. Takovéto masivní nasazení lidského potenciálu a techniky na jednom, poměrně malém místě, kterým nepochybně obec Hřensko je, je zcela ojedinělé, učebnicově poučné. Za to jim chci co neupřímněji poděkovat a před jejich statečností se všichni skláníme.

Právě pro připomenutí této ničivé události ve Hřensku, a především v osadě Mezná, která je stále zakořeněna v našich myslích, vznikla z podnětu místních ostrostřelců, zdejších obyvatel a chalupářů myšlenka, jak natrvalo nejen pro sebe, ale i pro příští generace postavit repliku kapličky s tradičním deskovým obrazem sv. Floriana, patrona hasičů a ochránce před požáry.

Dovolte mi, abych z tohoto místa poděkoval tvůrci tohoto keramického obrazu akademickému malíři Gejzovi Barci ze Slovenska, který bez nároku na peněžní odměnu osadě Mezná své dílo, které je skvostné, daroval.

Zcela na závěr bych chtěl zvlášť, co nejupřímněji, poděkovat našim dobrovolným hasičům z Hřenska, kteří se rozhodující měrou podíleli na likvidaci požáru na Mezné. Na tomto místě je reprezentuje jejich velitel Jan Košík.

A ještě jedno poděkování. Děkuji všem, kteří jste osobně peněžními dary přispěli k zakoupení této kapličky.

Tohoto vašeho přičinění si obec Hřensko velmi váží a sám a tento váš krok hodnotím jako vstřícný, z vaší strany vyjadřující spolucítění a hlubokou účast s loňskou živelní událostí,

uvedl starosta JUDr. Zdeněk Pánek.

Sdílet
Seriál: Požár v Národním parku České Švýcarsko 2022