Čtvrtek 29. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Změny v dohodách o provedení práce zkomplikují život některým dobrovolným jednotkám, obce však mohou zvolit jinou možnost odměňování hasičů

Od 1. října 2023 začaly platit výrazné změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Rozsáhleji se úprava dalšími změnami projeví od začátku příštího roku.

Změna ovlivní některé dobrovolné hasiče, převážně z jednotek kategorií V a III, zasáhnout však může i kategorie JPO II. Zákon totiž doslovně neukládá způsob, jak nastavit odměňování dobrovolných hasičů za jejich činnost, dohoda se tak objevuje napříč jednotkami.

Přečtěte siDobrovolně neznamená zadarmo, povinností obce je poskytovat hasičům odměnu

Obecně metodika pro zřizování jednotek doporučuje:

  • u jednotek kategorií JPO V a JPO N formu dohody o provedení práce, neboť u těchto kategorií jednotek není předpoklad větší četnosti zásahů a celkový počet hodin odpracovaných z důvodů činnosti v jednotce (údržba, odborná příprava, zásahy, nařízená cvičení) se zpravidla pohybuje do 300 hodin ročně,
  • u jednotek kategorií JPO III, u nichž není předpoklad většího počtu zásahů, je vhodná forma dohody o provedení práce. Pokud se v praxi ukáže, že objem 300 hodin ročně nepostačuje, pak je vhodnější forma dohody o pracovní činnosti,
  • u jednotek kategorií JPO II je vhodnější forma pracovního poměru. Na základě pracovního poměru lze požadovat po členu pohotovost mimo pracoviště, neboť u těchto jednotek je předpoklad pohotovosti podle rozpisu jednotlivých směn z důvodů většího počtu zásahů a požadavku na výjezd do 5 minut od vyhlášení poplachu jednotce a také zpravidla většího objemu hodin odborné přípravy (předurčenost na dopravní nehody apod.), většího a složitějšího technického vybavení tudíž i časově náročnější údržby,
  • u jednotek kategorie JPO II, resp. i JPO III, je vhodné zvážit i uzavření pracovního poměru s některými vybranými členy, např. s velitelem jednotky nebo s určeným strojníkem, který se bude starat o dokumentaci jednotky, údržbu techniky a věcných prostředků jednotky.

Změny v „dohodách“ zavádí mimo jiné povinnost předem rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu v písemném rozvrhu pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na něž je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

To je v hasičském režimu těžko realizovatelný předpoklad a asi ta největší komplikace, se kterou se obce budou od ledna potýkat. Právě jednotek kategorie JPO III a V je v Česku největší počet, z našich průzkumů však vyplývá, že tzv. „na dohodu“ vykonávají svou činnost v jednotce mnohdy i hasiči z JPO II.

V souvislosti s touto problematikou se pracuje na hledání univerzální cesty k řešení, od 1. ledna 2024 se však realizovat nestihne.

Je tedy na starostech jednotlivých obcí jak zajistí akceschopnost svých jednotek a naplní zákonem stanovenou povinnost poskytovat členům dobrovolných jednotek za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době odměnu.

Sdílet