Neděle 21. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pro dobrovolné hasiče pracující „na dohodu“ začíná platit výjimka z povinného rozvržení pracovní doby

Pro členy dobrovolných jednotek požární ochrany pracujících „na dohodu“ od dnešního dne začíná nově platí výjimka. Není tak povinností zaměstnavatele jim předem rozvrhnout pracovní dobu. Změnu zákona se povedlo prosadit v rekordně krátkém čase.

Obecně platí povinnost zaměstnavatelů plánovat zaměstnancům dobu výkonu práce nejpozději 3 dny předem v případě, že s nimi mají uzavřené dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nově se však tato povinnost netýkají členů dobrovolných jednotek pracujících na dohodu, tedy „Dohodu o provedení práce“ či „Dohodu o pracovní činnosti“.

Přečtěte siZměny v dohodách o provedení práce zkomplikují život některým dobrovolným jednotkám, obce však mohou zvolit jinou možnost odměňování hasičů

Tuto povinnost zaměstnavatelům ukládá novela zákoníku práce od října 2023, která vznikla na základě transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1152.

V případě jednotek kategorie JPO II a JPO III je pracovně právní vztah založený na DPP nebo DPČ optimální forma vázaného vztahu využívaná minimálně posledních 20 let. Členové JSDH obcí za činnost u zásahu, případně za odbornou přípravu a další činnosti v jednotce (konané mimo dobu jejich běžné pracovní doby u zaměstnavatele, kde je nastaven systém refundace mzdy) získávali jasně definovanou odměnu. Změnou zákona o požární ochraně a nastavením výjimky pro členy dobrovolných jednotek požární ochrany, bude nastaven optimální stav v oblasti plánování doby výkonu práce

vysvětil genpor. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA, generální ředitel HZS ČR.

Přečtěte siDobrovolně neznamená zadarmo, povinností obce je poskytovat hasičům odměnu

Ministerstvo vnitra-generální ředitelství HZS ČR v prosinci 2023 zpracovalo výjimku, kterou výše zmíněná směrnice EU umožňuje mimo jiné pro veřejné záchranné služby:

Pokud je činnost členů dobrovolných jednotek požární ochrany v souvislosti se zásahem vykonávána na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnavatel není povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu.

Následně byl tento návrh úpravy předložen v Senátu k již předloženému poslaneckému návrhu změny zákona o požární ochraně, jež vznikla v reakci na změny ve stavebním zákoně.

Pozměňovací návrh pak Poslanecká sněmovna schválila jednomyslně; 127 poslanců bylo pro a žádný proti. Ve Sbírce zákonů byl publikován dne 7. března 2024 a nabývá účinnosti 15 dní poté, tedy 22. března 2024.

kpt. Ing. Mgr. Jiří Fröhlich
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství HZS ČR
Sdílet