Pátek 5. března 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

PRAVIDLA: Co se smí a co se nesmí?

Soutěž bude probíhat podle pravidel soutěží ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel vydaných Rozkazem generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 46/2004 s úpravami podle tohoto rozkazu a tímto doplněním:

 1. družstvo bude složeno z vedoucího družstva a 4 členů soutěžního týmu. Soutěžní tým bude složen z velitele a 3 hasičů. Všichni členové družstva musí být příslušníky HZS kraje nebo HZS podniku jediného zřizovatele, kterého reprezentují,
 2. soutěž bude probíhat jednokolově,
 3. havarované vozidlo s jedním figurantem se může nacházet na kolech, na boku či na střeše a scénář může být doplněn o další vozidlo, popřípadě jinou překážku nebo jejich kombinaci,
 4. odstartování a ukončení pokusu provede hlavní rozhodčí způsobem, jenž bude oznámen při poučení před zahájením soutěže,
 5. soutěžní tým je povinen nastoupit k přípravě základny 30 minut před odstartováním předcházející­ho týmu,
 6. startovní základnu tvoří prostor o rozměrech 2 × 2 m, vedle základny je prostor pro přistavení zásahového vozidla. Havarovaná vozidla jsou umístěna do 10 m od základny. Prostor pro předání zraněných – stanoviště ZZS je vyčleněno vedle základny,
 7. na startovní základnu připraví pořadatel zdravotnická nosítka, 2 přenosné hasicí přístroje PG6, 2 vytyčovací kužele, 2 díly nastavovacího žebříku, sadu stabilizačních klínů a hranolů. Po přípravě základny bude družstvo odvedeno do izolace před samotným startem v doprovodu určeného rozhodčího a technická četa připraví scénář,
 8. start bude proveden ze startovacího prostoru na rozkaz startéra pokynem START a praporkem. Zásah bude ukončen předáním zraněného na stanoviště ZZS a zvednutím paže pravé ruky velitelem týmu,
 9. po ukončení zásahu provedou rozhodčí ve vyhrazeném prostoru s týmem rozbor jejich zásahu,
 10. při překročení časového limitu 20 minut může hlavní rozhodčí odchylně od pravidla 18 umožnit soutěžnímu týmu pokračovat v zásahu až do vyproštění figuranta, soutěžní tým je však hodnocen na konci pořadí podle pravidla 26,
 11. soutěžící nastoupí na zahájení a ukončení V. mistrovství HZS ČR ve vyprošťování v ochranném oděvu pro hasiče, v ochranné obuvi pro hasiče a přilbě pro hasiče, bez rukavic,
 12. rozhodčí HZS ČR budou ustrojeni v pracovním stejnokroji PS II, v kabátu ochranného oděvu pro hasiče s vestou „rozhodčí“ nebo v oděvu pro rozhodčí, v ochranné obuvi pro hasiče a přilbě pro hasiče bez rukavic. Vestu dodá pořadatel.
Sdílet
Seriál: V. MČR HZS ve vyprošťování - 16.09.2010