Sobota 23. září 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

ROZHOVOR: Cílem konference je pokusit se najít kompromis

Ve dnech 8. a 9. června letošního roku se na státním hradu a zámku Český Krumlov uskuteční mezinárodní konference na téma Požární ochrana hmotného kulturního dědictví.

O její přípravě jsme hovořili s Františkem Kreglem, prezidentem Profesní komory požární ochrany (PKPO), která je hlavním pořadatelem konference.

Proč bylo zvoleno právě téma požární ochrany hmotného kulturního dědictví?

Tato konference je již pátou v pořadí, kterou PKPO pořádá. Snažíme se vybrat vždy takové téma, které je něčím zvláštní, např. propojuje oblast požární ochrany se zajímavými objekty, jejichž bezpečnostní opatření vyžaduje zvláštní pozornost a není příliš běžné, jako je např. letiště nebo jaderná elektrárna. To byla témata předchozích konferencí.

Když jsme uvažovali, jaké téma zvolíme pro letošní rok, nabízela se třeba požární bezpečnost v metru, v podzemních kolektorech nebo požární bezpečnost ve výškových budovách. Nakonec jsme vybrali požární ochranu hmotného kulturního dědictví. Možná nás ovlivnilo i zjištění, že v letech 2001 až 2010 bylo evidováno 142 požárů historických a církevních objektů.

Není asi náhodou, že na organizaci konference se spolu s PKPO podílejí také generální ředitelství HZS ČR a Národní památkový ústav.

Tak to opravdu není náhodou. Hlavním cílem konference je umožnit všem třem stranám, tj. výrobcům nebo dodavatelům, hasičům a vlastníkům nebo správcům objektů vyměnit si své odlišné názory a argumenty a pokusit se najít kompromis při řešení problému požární bezpečnosti historických objektů. Není vždy jednoduché skloubit moderní špičkovou technologii a design od dnešních výrobců, přísná bezpečnostní kritéria HZS ČR a oprávněně opatrný přístup památkářů.

Požární ochrana hmotného kulturního dědictví je bezesporu závažným celosvětovým problémem. Očekáváte na konferenci také účast zahraničních odborníků?

Ano, je to problém v celém světě. Na konferenci jsme pozvali odborníky z celé Evropy včetně zástupců COST C17 (Evropská pracovní skupina se zaměřením na ztráty způsobené požáry historických budov – pozn. red.). Zajímavým tématem konference budou i průběžné výsledky auditu stavu požárního zabezpečení historických objektů, který již druhý rok na území ČR probíhá ve spolupráci MV-generálním ředitelstvím HZS ČR a Národním památkovým ústavem (NPÚ).

O výsledky z podobného auditu se s účastníky konference podělí i kolega ze Skotska, který se touto tematikou zabývá již několik let. S dalšími zajímavými příspěvky vystoupí i profesoři např. z Maďarska nebo Itálie. O tom, že je konferenci věnována velká pozornost svědčí skutečnost, že se jí zúčastní prezidenti požárních komor osmi evropských zemí, ale i to, že nad konferencí převzali záštitu ministr vnitra a ministr kultury ČR.

Mohl byste nastínit, jaký pracovní a doprovodný program pro účastníky konference připravujete? Zážitkem bude už samotné místo konání.

Vedle řady zajímavých přednášek zaměřených například na ztráty a požáry historických budov nebo na metody požárního inženýrství ve vztahu k památkám, je připraven i moderovaný kulatý stůl, za kterým usednou zástupci hasičů, projektantů, dodavatelů, vlastníků a NPÚ. Večer na účastníky konference čeká společenský program v Zámecké jízdárně. Součástí večera bude i tradiční předání Ceny Mgr. Vladimíra Hápa.

Druhý den si mohou hosté prohlédnout neveřejné prostory zámku nebo shlédnout ukázku dobového divadelního představení v historickém zámeckém divadle. Podrobný program konference je umístěn na stránkách komory www.komora-po.cz

Sdílet
Přiložené soubory
pracpozvankapkpo_cj.pdf zobrazit online PDF 3 MB
Seriál: Konference: PO hmotného kulturního dědictví