Sobota 23. září 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požární ochrana hmotného kulturního dědictví

Dnes byla v Českém Krumlově zahájena mezinárodní konference na téma Požární ochrana hmotného kulturního dědictví, jejímž pořadatelem je Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s Národním památkovým ústavem a Hasičským záchranným sborem České republiky.

Ilustrační foto

Konferenci zahájil starosta Českého Krumlova Mgr. Dalibor Carda, který uvítal všechny zúčastněné a zdůraznil historickou důležitost Českého Krumlova ve vztahu k požární ochraně. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Miroslav Štěpán následně ve svém projevu zdůraznil aktuálnost tématu konference ve vztahu k faktu, že „ochrana kulturního dědictví patří ke kultuře národa“. Podle jeho názoru by cílem mělo být zlepšení požární ochrany ve specifických podmínkách národních památek.

Podle slov ředitelky Národního památkového ústavu Ing. Arch. Nadi Goryczkové si Národní památkový ústav velmi dobře uvědomuje svou zodpovědnost za zachování národního kulturního dědictví. Zahájení konference završil prezident Profesní komory požární ochrany Ing. František Kregl, který u této příležitosti ocenil generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky genmjr. Ing. Miroslava Štěpána medailí za dlouhodobou spolupráci a přínos pro činnost Profesní komory požární ochrany.

Hlavním cílem mezinárodní konference je výměna názorů a zkušeností se zabezpečením hmotného kulturního dědictví tak, aby se pravděpodobnost vzniku takových neštěstí snížila na minimum. O své praktické zkušenosti s vlastníky a správci historických objektů se podělí zahraniční odborníci včetně prezidentů požárních komor z osmi evropských zemí, hasiči, výrobci a dodavatelé protipožárního vybavení.

Tématem diskuze je především skloubení tohoto moderního vybavení s památkovou ochranou historických budov a původních interiérů. Na programu konference je také prezentace výsledků auditu stavu požárního zabezpečení historických budov u nás, na kterém spolupracuje Národní památkový ústav a MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. O výsledcích podobného auditu se s účastníky konference podělí i kolega ze Skotska, který se touto problematikou zabývá již několik let. S dalšími příspěvky vystoupí i profesoři např. z Maďarska nebo Itálie.

Lenka Křížová
HZS Jihočeského kraje

Sdílet
Seriál: Konference: PO hmotného kulturního dědictví