Středa 10. srpna 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Pracovníci IBC se lépe domluví se Slovenskem

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Hasičského a záchranného zboru v Žilině spolupracují i na poli realizace projektu spolufinancovaného z prostředků Evropské unie.

V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 realizují projekt „VYTVOŘENÍ SPOLEČNÉ PLATFORMY PRO VÝMĚNU INFORMACÍ A KOORDINACI SPOLEČNÝCH ZÁSAHŮ PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH HASIČSKÝCH ZÁCHRANNÝCH SBORŮ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY“.

Tento projekt umožní datavideokonfe­renční propojení operačních středisek obou sborů, zejména při řešení velkých mimořádných událostí, jejichž řešení se dotýká území na obou stranách Česko – Slovenské hranice. Na české straně byly realizovaným projektem rozšířeny možnosti nedávno dokončeného Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezské­ho kraje.


01.08.2011 . JHM: Provoz Společného kontaktního pracoviště byl zahájen


Celý projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie z Operačního programu přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 v rámci prioritní osy 2 „Rozvoj dostupnosti přeshraničního území a životního prostředí“, oblasti porpory 2.3 „zlepšení informační a komunikační dostupnosti příhraničí“.


V rámci realizovaného projektu byla v Integrovaném bezpečnostním centru Moravskoslezského kraje (IBC MSK) instalována lehká mobilní zástěna. Na ni byly instalovány dva plazmové zobrazovací panely s úhlopříčkou 65 palců.

Jeden z nich je vybaven interaktivním nástavcem Smart Board, díky němuž lze s plazmovým panelem pracovat jako s dotykovou interaktivní obrazovkou. Vzhledem k tomu, že u původně plánovaného systému došlo v průběhu přípravy realizace ke snížení tržních cen, využili jsme tuto skutečnost k doplnění systému o dva náhledové LCD monitory s úhlopříčkou 42 palců. Tím se významně zvýšil komfort a užitná hodnota AV systému.

U takto instalovaného audiovizuálního zařízení je nyní pohled na prezentovaná data a podklady pohodlný z kteréhokoliv místa místnosti. Tím dochází ke zefektivnění mezinárodní spolupráce při řešení rozsáhlých mimořádných událostí.


26.06.2010: IBC MSK počítá dny do zahájení zkušebního provozu


Prostřednictvím realizovaného datavideokonfe­renčního systému mohou nyní velitelé a operační důstojníci obou hasičských záchranných sborů na obou stranách hranice řešit události společně, nad stejnými mapovými podklady a se stejnými informacemi a daty o řešené události. Přitom každá strana může využívat zázemí svého operačního střediska bez nutnosti osobního setkání na místě události. Tím se řešení událostí významně urychluje a zefektivňuje.

Podívejte se na několik fotografií, které dokumentují AV systém, instalovaný na IBC MSK a ukazují průběh jeho instalace. Na fotografiích můžete vidět instalované zařízení, instalaci mobilní interiérové stěny a instalaci AV techniky.

Ing. Petr Faster
HZS Moravskoslezského kraje

Sdílet