Středa 2. prosince 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zásahový oděv FireHorse – laboratorní test ohněm

Dostali jsme k dispozici výsledky náročného laboratorního testu tohoto oděvu, se kterými vás rádi seznámíme. Jedná se o velmi složitý test předpovědi popálenin v laboratorních podmínkách.

V srpnu jsme vám stručně představili inovativní zásahový oděv GoodPRO FR3 FireHorse od společnosti VOCHOC, který právě prochází dlouhodobým redakčním testem. Tuto zkoušku podrobně popisuje evropská norma EN 469, podle které jsou certifikovány zásahové oděvy pro hasiče. Zkouška předpovědi popálenin je tak složitá, že norma výslovně uvádí, že její výsledky nelze porovnávat, protože mezi měřeními různých laboratoří je příliš mnoho odchylek.

Oděv je při tomto testu oblečen na speciální figurínu, ve které je v činnosti minimálně 100 kalibrovaných teplotních čidel. Pak je vystaven tepelnému toku min. 80 kW/m² po dobu 8 sekund z min. 8 přesně rozmístěných hořáků. Následně se měří a zaznamenávají hodnoty po dobu 120 sekund.

Speciální počítačový program pak data vyhodnotí a sestaví předpověď popálenin zakreslených do siluety těla hasiče. Po skončení testu se také měří tepelné smrštění oděvu, což je další velmi důležitý kvalitativní údaj. Pro maximální objektivitu se test třikrát opakuje. Tuto sofistikovanou zkoušku provádí pouze několik nezávislých oficiálních autorizovaných laboratoří v Evropě, žádná z nich bohužel není v České republice.

Společnost VOCHOC testuje svoje ochranné oděvy ve švýcarském nezávislém institutu EMPA v St. Gallen. Protože oděvy GoodPRO jsou vyráběny z inovativních materiálů s významným podílem přírodních trvale nehořlavých vláken Lenzing FR, zkouší je společnost VOCHOC pro porovnání vždy spolu s oděvy ze 100% aramidu. Při testu zásahového oděvu FR3 FireHorse bylo v činnosti 114 teplotních čidel a tepelný tok byl 82,5 kW/m².

Jak dokazuje připojené video a mapa předpovědi popálenin dosáhl FireHorse v tomto testu velmi dobrých výsledků – popáleniny 2. stupně 6,2% a 3. stupně 7,6%. Jednoznačně se potvrdilo, že v oblasti ochrany proti žáru teplu a plameni se tkanina s vlákny Lenzing FR plně vyrovná 100% aramidu, který dosáhl podobných výsledků. V tepelném smrštění je zásahový oděv GoodPRO FR3 FireHorse jednoznačně lepší, protože Lenzing FR vykazuje na rozdíl od aramidu pouze minimální tepelné smrštění.

Naše redakce během dlouhodobého testu jistě ověří kvality FR3 v praxi spolu s několika profesionálními hasiči po celé ČR a rozdělí se s vámi o své postřehy.

Sdílet
Seriál: Test zásahového oděvu Firehorse