Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cold Cut System Cobra je užitečným pomocníkem hasičů, možnosti využití se stále rozšiřují

Cold Cut System (CCS) COBRA je patentovaný systém, speciálně vyvinutý jako hasicí a záchranářské zařízení firmou CCS AB. Firma CCS AB se zabývá vývojem metod řezání a hasičskými technikami od roku 1988.

Tato metoda má široké pole uplatnění při hašení požáru a záchranných operacích. CCS COBRA může být poháněn hydraulicky samostatným motorem nebo řemenovým pohonem.

CCS COBRA je efektivní nástroj pro prorážení a řezání ve všech typech materiálů. Technika řezání pomocí vodního paprsku rozprašuje vodu a vytváří velmi jemnou vodní mlhu, která má schopnost zchlazovat prostor požáru a hasit oheň.

Systém je dálkově ovládaný z vysílače na proudnici nebo vhodné pracovní základny. Hasicí a řezné zařízení CCS COBRA se skládá z následujících hlavních součástí:

  • Vysokotlaké vodní čerpadlo – 300 barů / 50 litrů za minutu
  • Nádrž na abrazivo o objemu 10 nebo 20 litrů
  • Panel pro ovládání průtoku
  • Hydraulicky ovládaná proudnice pro řezání a hašení

ČTĚTE: FIREFIGHT II: Závěrečný seminář projektu


Zařízení CCS COBRA může řezat otvory jakékoli velikosti ve střechách, stěnách a dveřích budov za účelem ventilace/odstra­nění žáru a kouře. Současně se při řezání vodní mlha mění na páru. Tento proces spotřebovává velké množství energie, kterou odebírá ze žáru ohně. Prostor kolem ohně se ochlazuje, zároveň je spotřebováván kyslík a dochází k tlumení ohně.

CCS COBRA má velmi efektivní hasicí schopnost při použití omezeného množství vody, čímž jsou minimalizovány následné škody způsobené vodou a poškozením konstrukcí. Vodní mlha, vytvořená vysokým tlakem a patentovanou tryskou se mění v páru, jakmile se dostane do kontaktu s ohněm. Tato přeměna vodní mlhy na páru ochlazuje žár často nebezpečných plynů a zároveň hasí požár.

Systém CCS COBRA a jeho patentovaná metoda studeného řezání umožňuje řezání v nebezpečném prostředí. Při řezání nedochází ke zvyšování teploty a jedná se o nejbezpečnější známou metodu řezání pro použití ve výbušném prostředí. Muže být použita například pro řezání ropných nádrží, plynových potrubí, letadel, námořních tankerů a podobně.

Proud vody a abraziva řeže skrz jakékoli materiály. Obtížné materiály jako nerezová ocel, keramika, kevlar, guma, asfaltová lepenka a sendvičové konstrukce je možné snadno řezat pomocí zařízení CCS COBRA. Střechy a stěny většiny budov jsou běžně proráženy nebo řezány mnohem rychleji a bezpečněji než jakoukoli jinou známou metodou.

Pracovní tlak je přibližně 260 barů a průtok vody je 50 litrů za minutu. Je několik různých scénářů, kde vidíme potenciál tohoto zařízení pro odvedení velmi dobré práce. Je to jak při prorážení otvorů, tak při hašení v případech, kde se jiné metody hašení nejeví optimální. Například to může být dobrá alternativa k postupům, které zvyšují ventilaci.

Příklady použití:

  • Požáry v prostorách budov, kde je slabá ventilace, jako jsou podkroví, sklepy, rámové podlahy a podobně
  • V případě, že je riziko zpětného zášlehu
  • Požáry a záchranné operace v letadlech a lodích
  • Požáry v kontejnerech

Několik projektů, podporovaných i fondy Evropské unie, v současné době upravuje, vylepšuje a hledá další využití Cobry pro hasiče. V souvislosti s tím proběhl například projekt EU Firefight, jehož jsme byli jako server POŽÁRY.cz součástí a rovněž v České republice existuje skupina hasičů, používajících Cobru, kteří se v rámci seminářů snaží sdílet a rozšiřovat své zkušenosti. I v tomto projektu jsme aktivně zapojeni.

Zdroj: NORDREX Agentur, s. r. o.

Sdílet
Seriál: Hasicí zařízení COBRA

Dvě jednotky pražských profesionálních hasičů a dobrovolní hasiči z Dolních Měcholup zasahují v areálu OC Europark u ohlášeného kouře pod fasádou budovy. Zjištěno bylo žhnutí pod pláštěm fasády, hasiči používají vysokotlakou vodu na lokalizaci požáru.

Menší požár probíhal pod obklady pláště budovy, nasazeno bylo i speciální zařízení Cobra. Požár je lokalizován, hasiči spolu s hasičským vyšetřovatelem zjišťují zdroj požáru a jeho příčinu.