Čtvrtek 9. července 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner MEVA OK

Cold Cut System Cobra je užitečným pomocníkem hasičů, možnosti využití se stále rozšiřují

Cold Cut System (CCS) COBRA je patentovaný systém, speciálně vyvinutý jako hasicí a záchranářské zařízení firmou CCS AB. Firma CCS AB se zabývá vývojem metod řezání a hasičskými technikami od roku 1988.

Tato metoda má široké pole uplatnění při hašení požáru a záchranných operacích. CCS COBRA může být poháněn hydraulicky samostatným motorem nebo řemenovým pohonem.

CCS COBRA je efektivní nástroj pro prorážení a řezání ve všech typech materiálů. Technika řezání pomocí vodního paprsku rozprašuje vodu a vytváří velmi jemnou vodní mlhu, která má schopnost zchlazovat prostor požáru a hasit oheň.

Systém je dálkově ovládaný z vysílače na proudnici nebo vhodné pracovní základny. Hasicí a řezné zařízení CCS COBRA se skládá z následujících hlavních součástí:

  • Vysokotlaké vodní čerpadlo – 300 barů / 50 litrů za minutu
  • Nádrž na abrazivo o objemu 10 nebo 20 litrů
  • Panel pro ovládání průtoku
  • Hydraulicky ovládaná proudnice pro řezání a hašení

ČTĚTE: FIREFIGHT II: Závěrečný seminář projektu


Zařízení CCS COBRA může řezat otvory jakékoli velikosti ve střechách, stěnách a dveřích budov za účelem ventilace/odstra­nění žáru a kouře. Současně se při řezání vodní mlha mění na páru. Tento proces spotřebovává velké množství energie, kterou odebírá ze žáru ohně. Prostor kolem ohně se ochlazuje, zároveň je spotřebováván kyslík a dochází k tlumení ohně.

CCS COBRA má velmi efektivní hasicí schopnost při použití omezeného množství vody, čímž jsou minimalizovány následné škody způsobené vodou a poškozením konstrukcí. Vodní mlha, vytvořená vysokým tlakem a patentovanou tryskou se mění v páru, jakmile se dostane do kontaktu s ohněm. Tato přeměna vodní mlhy na páru ochlazuje žár často nebezpečných plynů a zároveň hasí požár.

Systém CCS COBRA a jeho patentovaná metoda studeného řezání umožňuje řezání v nebezpečném prostředí. Při řezání nedochází ke zvyšování teploty a jedná se o nejbezpečnější známou metodu řezání pro použití ve výbušném prostředí. Muže být použita například pro řezání ropných nádrží, plynových potrubí, letadel, námořních tankerů a podobně.

Proud vody a abraziva řeže skrz jakékoli materiály. Obtížné materiály jako nerezová ocel, keramika, kevlar, guma, asfaltová lepenka a sendvičové konstrukce je možné snadno řezat pomocí zařízení CCS COBRA. Střechy a stěny většiny budov jsou běžně proráženy nebo řezány mnohem rychleji a bezpečněji než jakoukoli jinou známou metodou.

Pracovní tlak je přibližně 260 barů a průtok vody je 50 litrů za minutu. Je několik různých scénářů, kde vidíme potenciál tohoto zařízení pro odvedení velmi dobré práce. Je to jak při prorážení otvorů, tak při hašení v případech, kde se jiné metody hašení nejeví optimální. Například to může být dobrá alternativa k postupům, které zvyšují ventilaci.

Příklady použití:

  • Požáry v prostorách budov, kde je slabá ventilace, jako jsou podkroví, sklepy, rámové podlahy a podobně
  • V případě, že je riziko zpětného zášlehu
  • Požáry a záchranné operace v letadlech a lodích
  • Požáry v kontejnerech

Několik projektů, podporovaných i fondy Evropské unie, v současné době upravuje, vylepšuje a hledá další využití Cobry pro hasiče. V souvislosti s tím proběhl například projekt EU Firefight, jehož jsme byli jako server POŽÁRY.cz součástí a rovněž v České republice existuje skupina hasičů, používajících Cobru, kteří se v rámci seminářů snaží sdílet a rozšiřovat své zkušenosti. I v tomto projektu jsme aktivně zapojeni.

Zdroj: NORDREX Agentur, s. r. o.

Sdílet
Seriál: Hasicí zařízení COBRA

Dvě jednotky pražských profesionálních hasičů a dobrovolní hasiči z Dolních Měcholup zasahují v areálu OC Europark u ohlášeného kouře pod fasádou budovy. Zjištěno bylo žhnutí pod pláštěm fasády, hasiči používají vysokotlakou vodu na lokalizaci požáru.

Menší požár probíhal pod obklady pláště budovy, nasazeno bylo i speciální zařízení Cobra. Požár je lokalizován, hasiči spolu s hasičským vyšetřovatelem zjišťují zdroj požáru a jeho příčinu.

Banner MIBAG_2012 OK