Čtvrtek 21. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Příslušníci německého Technisches Hilfswerk se v Brně učili zacházet s řezacím zařízením Cobra

Ve dnech 7.–11. 10. 2013 hostilo brněnské středisko Školního a výcvikového zařízení HZS mezinárodní kurz připravený na míru skupině německých příslušníků Technisches Hilfswerk (THW) z oblastí Sachsen (Sasko) a Thüringen (Durynsko).

Spolupráce HZS ČR a německého THW trvá již několik let a prakticky se projevila například během povodní v Libereckém kraji v roce 2010, kde spolu oba sbory spolupracovaly při likvidaci následků.

V loňském roce proběhl výcvik lektorů ŠVZ zaměřený na stabilizaci staticky narušených budov v zemské škole THW v Neushausenu. Letos přijeli zástupci německého záchranného sboru do Brna, aby zde absolvovali kurz pro obsluhu řezacího a hasicího zařízení Cobra. V průběhu kurzu byli seznámeni se všemi možnostmi využití tohoto zařízení a měli možnost diskutovat o jeho využití v záchranářské praxi THW.

Vzhledem k tomu, že THW je sbor zaměřený na technickou pomoc, odstraňování překážek a likvidační práce, soustředil se kurz především na řezací účinky Cobry a použití doplňků (cold tap, řezný rám), které umožní prostup zdmi, stěnami cisteren, sutinami a ostatními překážkami z rozličných materiálů.

CCS COBRA je efektivní nástroj pro prorážení a řezání ve všech typech materiálů. Technika řezání pomocí vodního paprsku rozprašuje vodu a vytváří velmi jemnou vodní mlhu, která má schopnost zchlazovat prostor požáru a hasit oheň.

Součástí programu byla i exkurze u Záchranného útvaru Hlučín. Zde byli němečtí záchranáři seznámeni s fungováním útvaru a jeho možnostmi nasazení a byli ohromeni technikou, kterou útvar disponuje. Po prohlídce ZÚ Hlučín následovala prohlídka Integrovaného bezpečnostního centra v Ostravě.

V závěru kurzu se na půdě ŠVZ spolu s účastníky a lektory kurzu setkali také vrcholní představitelé spolupracujících stran. Za HZS plk. Ing. František Zadina (náměstek generálního ředitele HZS pro IZS a operační řízení), plk. Mgr. Josef Slavík, (náměstek generálního ředitele HZS pro řízení lidských zdrojů) a plk. Ing. Ladislav Geleta (ředitel ŠVZ), za THW pak Dr. Marcus von Salisch (stálý zástupce zemského zmocněnce v zemském svazu THW Sasko-Durynsko) a pan Michael Vollweiler (vedoucí výcviku zemského svazu THW Sasko Durynsko). Byla zde zhodnocena dosavadní spolupráce obou sborů a projednány budoucí cíle spolupráce.

mjr. Mgr. Michal Kříž

Sdílet
Seriál: Hasicí zařízení COBRA

Dvě jednotky pražských profesionálních hasičů a dobrovolní hasiči z Dolních Měcholup zasahují v areálu OC Europark u ohlášeného kouře pod fasádou budovy. Zjištěno bylo žhnutí pod pláštěm fasády, hasiči používají vysokotlakou vodu na lokalizaci požáru.

Menší požár probíhal pod obklady pláště budovy, nasazeno bylo i speciální zařízení Cobra. Požár je lokalizován, hasiči spolu s hasičským vyšetřovatelem zjišťují zdroj požáru a jeho příčinu.