Úterý 19. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Záchrannému útvaru HZS přibude další rota, jako nejvhodnější dislokace byla vytipována Jihlava

V souvislosti s požadavky Evropské unie na umístění další materiální základny humanitární pomoci (MZHP) v České republice reagovalo Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru zahájením příprav na vybudování prostor pro uložení základny a zároveň umístění další roty Záchranného útvaru.

Jihlava byla vytipována z důvodu návaznosti na dálniční síť a také díky tomu, že se geograficky nachází přibližně ve středu republiky. Pozemek, na kterém bude stavba probíhat, je ve vlastnictví HZS ČR. Předpokládá se, že celý projekt bude financován z projektu Evropské unie a bude realizován v příštím roce.

Národní základna humanitární pomoci byla ve Zbirohu otevřena v roce 2010 a je využívána za účelem příjmu humanitární pomoci ze zahraniční (přijetí a následná distribuce) a také za účelem organizace záchranářské a materiální pomoci do zahraničí, za které je odpovědné Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů, ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, složkami integrovaného záchranného sytému nebo ústředními správními úřady.

Materiální základna humanitární pomoci (v podstatě mobilní stanové městečko) je doplňujícím prvkem integrovaného záchranného systému při poskytování pomoci za mimořádných situací. Je předurčena k zabezpečení základních životních potřeb (ubytování, příprava a výdej stravy, ošacení) postiženému obyvatelstvu, a to na dobu nezbytně nutnou. Materiální základna humanitární pomoci slouží jako provizorium a osoby z tohoto zařízení jsou odesílány okamžitě, jak je to možné, do dalších stacionárních humanitárních zařízení.

Současný stav:

  • 2 záchranné roty v Hlučíně
  • 1 záchranná rota ve Zbirohu
  • 1 ks základna humanitární pomoci ve Zbirohu

Chystaný stav:

  • 2 záchranné roty v Hlučíně
  • 1 záchranná rota ve Zbirohu
  • 1 záchranná rota v Jihlavě
  • 1 ks základna humanitární pomoci ve Zbirohu
  • 1 ks základna humanitární pomoci v Jihlavě

Nyní byl tedy vznesen požadavek na další kus MZHP. V Jihlavě však vznikne také jedna rota Záchranného útvaru (již čtvrtá), která zlepší dojezdové časy o 3–4 hodiny a bude ji možné využít právě i pro účely obsluhy druhé MZHP.

Hasičský záchranný sbor v současné době disponuje pouze jednou MZHP, dislokovanou ve Zbirohu. I tam ji má na starosti jedna rota Záchranného útvaru.

Jednotky Záchranného útvaru jsou předurčeny pro řešení mimořádných událostí velkého rozsahu, živelných pohrom, přírodních kalamit, rozsáhlých požárů a technických zásahů s nutností využití speciální techniky, jíž Záchranný útvar disponuje.

Jedna záchranná rota v současné době čítá přibližně 45 osob (dle zaměření a specializací). Předpokládá se, že Jihlavská rota bude co se struktury týče totožná se Zbirohem, to je však ještě v jednání. Co se zásahových prostředků týče, je současná „odloučená“ rota (Zbiroh) kombinací obou rot z Hlučína. I toto bude pravděpodobně velmi podobné.

Sdílet