Úterý 19. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Hluboké nad Vltavou proběhla konference Červený Kohout 2014, dva dny byly plné zajímavých přednášek

Ve dnech 1. a 2. dubna 2014 se v Hluboké nad Vltavou konal 17. ročník konference s mezinárodní účastí „Červený kohout 2014“.

Konferenci tradičně pořádal v Parkhotelu Dům techniky České Budějovice, s r.o. Odborným garantem konference byl již tradičně HZS Jihočeského kraje. Záštitu nad každoroční konferencí drží již několik let náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost brig. gen. Ing. Miloš Svoboda, který se konference osobně zúčastnil.

Po úvodním slově pořadatelů vystoupil ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomír Bureš, který zúčastněné přivítal a popřál mnoho nových poznatků z přednášek konference. Na jeho slova navázal starosta města Hluboké nad Vltavou a senátor Ing. Tomáš Jirsa, úvodním slovem pak pokračoval také náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a CNP brig. gen. Ing. Miloš Svoboda, který konferenci oficiálně zahájil. Ing. Anna Skálová, ředitelka Domu techniky České Budějovice, spol. s r. o., seznámila přítomné s organizací konference a předala slovo moderátorovi přednášek Ing. Ladislavu Kardovi.

Cílem konference je výměna zkušeností a poznatků z praxe mezi odbornou veřejností v celém jejím spektru činností. Maratón přednášek zahájil Ing. Jaroslav Benák s tématem „Vícepodlažní budovy na bázi dřeva – zkušenosti z ČR a zahraničí“. Následovaly přednášky Ing. Tomáše Pavlíka (HZS Zlínského kraje) – „Praktické využití pokročilých počítačových matematických počítačových modelů požárů“, Ing. Rudolfa Kaisera (MV – generální ředitelství HZS ČR) – „Technická normalizační komise č. 27 a připravované změny norem“, Ing. Miloše Pešáka, Ph. D. (RSBP, s. r. o.) – „Prevence a ochrana při výbuchu prašných směsí“, Ing. Pavla Šebesty (Somati system, s. r. o.) – „Funkčnost požárních uzávěrů s lokální detekcí požáru“, Ing. Milana Brabce (HZS Jihočeského kraje) – „Oblasti realizace preventivně výchovné činnosti HZS Jihočeského kraje“, Ing. Martina Tomana (HZS Plzeňského kraje) – „Řešení požární bezpečnosti spalovny odpadu“, Ing. Petra Bebčáka, Ph. D. (K. B. K. fire, s. r. o.) – „Poznatky z užívání ČSN 73 0848 PBS Kabelové rozvody – nové trendy“, Ing. Pavla Rybáře – „Sprinklerová ochrana z pohledu evropských a amerických návrhových požadavků“ a Václava Levíčka (EUROALARM, spol. s r. o.) na téma „Redukce kyslíku jako způsob potlačení požáru“.


Záznam prvního dne – 1. dubna 2014


Druhý den začala blok prezentací Ing. Lenka Černá (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství) s přednáškou na téma „Vzdělávání v požární ochraně“. V dalších prezentacích pokračovali Ing. Petr Hojsák (HZS Jihočeského kraje) – „Odbahnění rybníka Jordán v Táboře z pohledu HZS Jihočeského kraje“, prof. Ing. Karol Balog, Ph. D. (Slovenská technická univerzita v Bratislave) – „Nové trendy při zjišťování příčin vzniku požáru při samovznícení“, Irena Adensamová (PreventCom, s. r. o.) – „Zajišťování požární ochrany v dřevařském průmyslu“, Bohumil Vrbovec (T SECURITY, s. r. o.) – „Integrované zabezpečovací systémy a internet“ a Ing. Květoslava Skalská (MV – generální ředitelství HZS ČR) a doc. Ing. Radim Roudný, CSc. (Univerzita Pardubice – fakulta ekonomicko-správní) – „Ekonomika preventivní požární ochrany“. Součástí dvoudenní konference je každoročně společenský večer, který je uspořádán na konci prvního konferenčního dne. Při zahájení večera byly za dlouholetý přínos pro požární ochranu a konference jako takové oceněny plk. Ing. Květoslava Skalská z Generálního ředitelství HZS České republiky a paní Martina Marková z Domu techniky České Budějovice, spol. s r. o. Obě získaly sošku Červeného kohouta s certifikátem.


Záznam druhého dne – 2. dubna 2014


Další ocenění, a to za nejlepší přednášku, obdržel na základě hodnocení organizačního výboru Ing. Miloš Pešák, Ph. D. Soška Červeného kohouta s certifikátem mu byla předána na závěr celé konference.

Účastníci konference Červený kohout si kromě stánků komerčních firem zaměřených na požární ochranu mohli zároveň prohlédnout jednu z nových cisteren HZS Jihočeského kraje, které byly pořízeny v rámci projektu spolufinancovaného z EU „Pořízení moderní techniky a technologií HZS Jihočeského kraje pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí“. Projekt byl realizován v letech 2012 až 2014 a byly do něj zapojeny hasičské záchranné sbory krajů a Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Vystavovaná velkoobjemová cisterna, určená pro hašení rozsáhlých a komplikovaných požárů průmyslových areálů, obchodních center a požárů lesů, je dislokována v územním odboru Strakonice.

Jedním ze vzácných hostů, kteří konferenci navštívili, byl prezident Hasičského a záchranného zboru Slovenské republiky plk. JUDr. Alexander Nejedlý. Kromě účasti na konferenci Červený kohout se prezident slovenského sboru sešel s krajským ředitelem HZS Jihočeského kraje plk. Ing. Lubomírem Burešem na krajském ředitelství HZS Jihočeského kraje. V průběhu návštěvy a prohlídky ředitelství a českobudějovické stanice si oba představitelé hasičských sborů vyměnili celou řadu poznatků, názorů a praktických zkušeností na všechny činnosti vykonávané příslušníky obou sborů. Společně pak navštívili Jadernou elektrárnu Temelín, kde byli přijati vedoucím útvaru požární ochrany a havarijní připravenosti Mgr. Ivo Novotným a velitelem jednotky HZSP ČEZ, a. s. JETE Ing. Radkem Vymazalem. Prezidenta Hasičského a záchranného zboru Slovenské republiky zajímaly především činnost a vybavení hasičské podnikové jednotky a zázemí havarijní připravenosti v případě mimořádné události.

por. Ing. Vendula Matějů
tisková mluvčí
HZS Jihočeského kraje
Sdílet
Přiložené soubory
Cerveny_kohout_2014-1.pdf zobrazit online PDF 2 MB
Seriál: Červený kohout - konference