Čtvrtek 29. července 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

10. ročník odborné konference členů jednotek SDH obcí a příslušníků HZS ČR proběhl v Brně

Prezidium Moravské hasičské jednoty uspořádalo v letošním roce již 10. ročník odborné konference členů jednotek SDH obcí a příslušníků HZS ČR. V sobotu 28. listopadu 2015 zaplnili hasiči jeden z přednáškových sálů Fakulty chemické VUT v Brně, aby si vyslechli zajímavé tematické přednášky.

Konferenci zahájil prezident Moravské hasičské jednoty. Hned v úvodu zmínil motto Moravské hasičské jednoty „Za profesionalitu dobrovolných hasičů“, k jehož naplnění napomáhá mimo jiné i vzdělávání a odborné konference tohoto typu.


První příspěvek byl věnován vyhodnocení zásahů jednotek IZS při sesuvech půdy na území Jihomoravského kraje v roce 2014 (v obcích Dolní Věstonice, Strachotín, Bulhary a Milonice).

Účastníci konference byli seznámeni s řízením záchranných prací a postupu všech složek IZS, včetně využívání moderních technologií (mapový software, lokátory, ruční terminály a drony, příp. nově i výjezdové tablety s aplikací pro hasiče).

Přečtěte siSesuv půdy v Dolních Věstonicích zasáhl karavany na břehu vodní nádrže Nové Mlýny, jedna žena byla zraněna

Vzhledem k tomu, že se hasiči účastní i mimořádných událostí s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu, byl druhý příspěvek zaměřen na informace o postupech při podezření na riziko šíření Eboly.

Kromě obecných informací o jednotlivých krocích při zjištění nákazy u obyvatel bylo prezentováno taktické cvičení, které proběhlo na mezinárodním letišti v Brně-Tuřanech na počátku letošního roku. Pozornost byla věnována také biohazard týmu, který tvoří speciálně proškolení lékaři a zdravotníci.

Přečtěte siPři cvičení na brněnském letišti zasahoval i tým Biohazard, muž měl příznaky vysoce nebezpečné nákazy

V rámci konference je každoročně dán prostor pro prezentaci firem, které vybavují zásahové jednotky výzbrojí a výstrojí. Letos představil zástupce firmy Dräger novou hasičskou přilbu Dräger HPS 7000. Tento nový typ zásahové přilby představuje evoluční inovaci, optimální komfort nošení a integraci všech potřebných prvků.

Přečtěte siRok s novou přilbou Dräger HPS 7000 PRO. Prošla ostrými zásahy i výcvikem

Další příspěvek seznámil hasiče s náplní a činností Záchranného útvaru HZS ČR, který má celorepublikovou působnost a je určen pro zásahy při mimořádných událostech většího rozsahu nebo tam, kde je zapotřebí větší a speciální technika, příp. speciální služby (střelmistři, kynologové, potápěči apod.).


Záchranný útvar HZS České republiky


Instruktor potápění Policie ČR přiblížil náplň a činnost jediné policejní potápěčské jednotky na území naší republiky. Její členové mají například výcvik v jeskynním potápění, potápění pod ledem, potápění v biohazardu apod.

V samotném závěru konference byly vylosovány praktické věcné ceny, které mají souvislost s činností a aktivitami dobrovolných hasičů (svítilny, hasicí přístroje do vozidel apod.). Hasiči si odnesli z konference celou řadu nových poznatků, které využijí při své činnosti. Její obsah hodnotili velmi pozitivně.

Lze tedy bezesporu říci, že odborná konference přispěla nejen ke zvýšení jejich odborných znalostí, ale také k jejich připravenosti na mimořádné situace.

Mgr. Lenka Štěpánková
tisková mluvčí MHJ
Sdílet