Středa 16. října 2019, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner & VIP: Pavliš a Hartmann 970x150 #2 Hadice gold

18.03.2015: Požár sušičky a zázemí pily v Hlučíně zaměstnal dvacet jednotek, zásoby dřeva hasiči uchránili

Dne 18. března 2015 v 15.47 hodin byl na operační středisko HZS Moravskoslezského kraje (dále jen „KOPIS“) telefonicky nahlášen požár strojovny kompresoru v areálu hlučínské pily. Na likvidaci požáru se podílelo 18 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů. Celkem u požáru zasahovalo 89 hasičů.

Popis objektu

Areál pily se nachází na severovýchodě Hlučína v ulici K Pile, nedaleko frekventované silnice vedoucí do Ostravy. Objekt pily je členitý, přibližně ve tvaru písmene „U“. Délka jednoho ramene je asi 170 m, šířka obou ramen přibližně po 20 m, mezera mezi rameny necelých 10 m.

Kompresorovna, u níž začalo hořet, je jednopodlažní, o půdorysu 15 × 4 m. Má dřevěnou nosnou konstrukci opláštěnou deskami. Vstupuje se do ní přes dvoukřídlé dveře. Je přistavěna na dvoupodlažní zděnou část 22 × 20 m. Stropní konstrukce je dřevěná, podbitá heraklitem.

Střecha nad dvoupodlažním objektem je sedlová, dřevěná, pokrytá asfaltovou krytinou IPA. Příčky jsou zděné, schodiště železobetonové, dveře a okna dřevěná. Nepodsklepeno. V 1. NP se nachází neužívaná sušárna, ve 2. NP administrativa a šatny.

Oba popisované objekty byly postaveny před účinností požárních norem zhruba v 50. letech 20. století jako dřevovýroba. Nejsou děleny na požární úseky.

Průběh zásahu

Na místo požáru vyslalo KOPIS jednotky PO zařazené v 1. stupni požárního poplachového plánu. První na místo události přijela z východní strany jednotka stanice Hlučín. Na místě zjistila, že hoří hala o rozměrech přibližně 20 × 15 m od prostoru kompresoru.

Prvotní zásah byl veden dvěma proudy C 52 od rozdělovače na místo kompresoru a přilehlé haly sušárny. Na KOPIS bylo v 15.53 hodin velitelem zásahu (VZ) nahlášeno, že nasazené síly a prostředky nestačí. Na místo zásahu mezitím dojela jednotka SDH obce Hlučín.

Po zjištění, že by se mohli v prostoru šatny na protilehlé straně budovy nacházet zaměstnanci pily, byl v této části budovy ihned nasazen proud C 52 a zahájen průzkum. Skupina prošla otevřenými dveřmi do šatny a násilně vnikla do prostoru kompresorovny.

Při průzkumu byl kvůli silnému žáru a značně nestabilnímu stropu nařízen ústup po schodišti zpět. Během ústupu byla poškozena jedna radiostanice Matra. Během průzkumu nebyly nalezeny žádné osoby.

Další proud C 52 byl veden vnitřkem vedlejší budovy dvěma členy jednotky SDH obce Hlučín k ochlazování stěny, aby se požár nerozšířil na vedlejší halu výroby. Po příjezdu dalších jednotek PO bylo zahájeno hašení ze západní strany budovy.

Střešní konstrukce se zřítila a celá jedna část dvoupodlažní budovy byla v plamenech. Bylo zahájeno hašení nejintenzivnějších částí požáru, zjištěných termokamerou. Na místo zásahu VZ povolal další síly a prostředky, včetně mobilního operačního střediska (MOS). Místo zásahu bylo rozděleno na dva úseky a byl vyhlášen 3. stupeň poplachu.

Zásobování hasební vodou

V areálu nebyl dostatečně silný tlak vody z hydrantové sítě. VZ požádal MOS, aby zjistilo u vodáren možnost zvýšení tlaku ve vodovodním řadu. V 17.06 hodin získalo MOS informaci od vodáren, že tlak nelze kvůli parametrům řadu zvýšit. Velitel stanice HZS MSK Vítkov byl pověřen úkolem zajistit zásobování vodou.

VZ požádal o zaslání dalších tří jednotek PO a zřízení čerpacího stanoviště u vodní nádrže, zvané „hlučínská štěrkovna“, vzdálené od místa zásahu asi dva kilometry. Při zásahu se spotřebovalo 333,5 m3 vody a 500 litrů pěnidla jako smáčedlo. Byla zahájena kyvadlová doprava vody cisternami.

Likvidace požáru

Krajský řídicí důstojník převzal velení zásahu v 17.38 hodin a zřídil štáb VZ. Rozsah požárem zasažené části byl upřesněn na 30 × 20 m. Náčelník štábu VZ informoval o situaci starosty Hlučína a Ludgeřovic. Při zásahu bylo použito dvanáct proudů C 52, také jeden proud C 52 z automobilového žebříku a jeden proud B 75 z automobilové plošiny.

V 18.34 hodin byla nahlášena lokalizace požáru. Byly přivezeny sférické balony k osvětlení místa zásahu. Od 20.00 hodin se postupně snižoval počet nasazených proudů a ve 21.05 hodin bylo velení u zásahu předáno řídicímu důstojníkovi HZS MSK, územní odbor Opava, a byla ukončena činnost štábu VZ. Většina jednotek PO byla odeslána zpět na základny.

Na místě požáru se po celou dobu zásahu organizoval průběžný průzkum, osvětlování místa zásahu a dohašovací práce. Do sklepních prostor kotelny bylo instalováno kalové čerpadlo a byla odtud vyčerpávána voda. Byl uzavřen vedlejší přívod vody do objektu, když bylo nalezeno poškozené potrubí, ze kterého vytékala voda.

Termokamerou byla vyhledávána skrytá ohniska požáru. Byl vyrozuměn KOPIS kvůli podezření na porušení statiky budovy přilehlé k budově zasažené požárem s žádostí o statické posouzení objektu.

Dne 19. března 2015 v 07.10 hodin bylo místo požáru předáno veliteli družstva stanice Hlučín kvůli dohlídce na místě zásahu a asistenci při zjišťování příčin vzniku požáru. Ve 13.00 hodin bylo místo požáru předáno zástupci majitele.

Příčina vzniku požáru

Iniciátorem požáru byl pevně zabudovaný dvouválcový kompresor 2 JVK-120-S I, výrobce Sauer Žandov, a.s., umístěný v dřevěném přístřešku u výrobní haly. V sací části kompresoru bylo zjištěno poškození hlavy pístu, ve které se nacházel otvor o velikosti asi 1 až 2 cm.

Vniknutím nečistot (dřevnatý prach) do prostor pístu došlo vlivem provozní teploty (asi 160 °C) a tlaku pístu k jejich vznícení. Nečistoty propadající poškozenou částí hlavy pístu iniciovaly vznícení dalších nečistot (dřevnatého prachu) nacházejících se na podlaze pod kompresorem.

Na základě výsledků ohledání místa požáru a informací získaných v průběhu zjišťování příčiny vzniku požáru byla stanovena jako příčina vzniku požáru technická závada na technologii kompresoru.

Pozitiva zásahu

 • rychlost nasazení útočných proudů k zamezení rozšíření požáru na sousedící objekty,
 • použití pěny jako smáčedla pro zvýšení účinku hašení kvůli nedostatku vody na místě zásahu,
 • rozdělení místa zásahu na úseky,
 • vysoké nasazení zasahujících příslušníků HZS MSK a členů jednotek SDH obcí,
 • snadné zamezení vstupu nepovolaných osob (celý areál je oplocen, jedna vjezdová brána),
 • čerpání vody z kanálu technologického zařízení kotelny zamezilo zaplavení strojovny.

Negativa zásahu

 • nedostatek vody na místě zásahu,
 • zranění dobrovolného hasiče (pád ze žebříku, podezření na zlomené zápěstí),
 • velké množství odkorů, zbytků dřeva a pilin v okolí místa požáru,
 • místo zásahu v blízkosti obydlí s vysokou hustotou obyvatel, šíření zplodin hoření,
 • nejasný popis objektu.
pprap. Ing. Ondřej LASÁK
por. Mgr. Petr KŮDELA
npor. Ing. Zdeněk BĚLÍK
foto archiv HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet

Článek byl převzat z časopisu 112.

Časopis 112

Časopis 112 poskytuje informace z oblasti požární ochrany, činnosti složek integrovaného záchranného systému, problematiky ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Vydavatelem je generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Banner eurofire_tubus OK