Středa 17. dubna 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

14. 11. 2012: V obci Zákolany hořel objekt bývalého cukrovaru, ve III. stupni zasahovalo 143 hasičů

Dne 14. listopadu 2012 došlo v ranních hodinách k rozsáhlému požáru v areálu bývalého cukrovaru v Zákolanech u Kralup nad Vltavou. Třípodlažní budova historického charakteru byla využívána jako skladiště a zároveň jako výrobní prostory. U požáru zasahovalo 143 hasičů, škoda byla vyčíslena na čtyřicet milionů korun.

Popis objektu

Objekt skladové haly byl vyprojektován a postaven v roce 1871, původně jako cukrovar, který byl v provozu do roku 1928. Od roku 1935 byl objekt využíván jako drožďárna. V průběhu druhé světové války měli v prostorách cukrovaru němečtí vojáci uskladněnu válečnou kořist z bývalého SSSR. Od roku 1951 byly v objektu sklady n.p. Energostav, který byl následně přejmenován na Energovod.

V roce 2008 objekt zakoupil současný majitel, který celý areál a sklady upravil a změnil účel užívání na skladovací, průmyslový a logistický areál.

Od roku 2009 je v areálu celkem 17 nájemců, kteří objekt využívají jako sklad drogerie, výzkumnou laboratoř, kovářskou dílnu, truhlárnu, sklad filmových kulis, sklad instalatérského zboží, dílnu tuningových úprav vozidel apod. Volné prostranství areálu je využíváno dopravci k parkování vozidel a prodejci mobilních domů jako odstavná plocha.

Dotčený hlavní objekt je halový třípodlažní, rozdělen na tři křídla – levé o třech nadzemních podlažích bez podsklepení, střední o třech nadzemních podlažích a pravé o třech nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží.

Patrová hala původně sloužila plně pro výrobní a skladové potřeby tehdejšího provozu (tj. výroby a expedice cukru). Doprava a komunikace mezi přízemím a jednotlivými patry haly je zajištěna několikerými schodišti a dopravními výtahy.

Jde o klasický zděný částečně podsklepený třípodlažní objekt, jehož nosnou stavební konstrukcí je kombinace zděných konstrukcí a železokeramických nosných pilotů, zastřešený sedlovými střechami s plechovými střešními krytinami bez valeb s částečně využívanými půdními prostory.

Celý hlavní objekt se skládá ze tří lodí, půdorysně postavených v jedné přímce o celkových rozměrech 85 m x 17 m – levé křídlo 32 m x 15 m, střední křídlo 15 m x 17 m, pravé křídlo 34 m x 15 m. V roce 2010 byla na jižní stranu střechy objektu instalována fotovoltaická elektrárna, v rámci které byla vybudována nová elektrorozvodna uvnitř objektu.

Průběh zásahu

Požár byl ohlášen na krajské operační a informační středisko Středočeského kraje v Kladně ve 04.05 hodin. K zásahu vyjela jednotka stanice Kralupy nad Vltavou s CAS 20 a CAS 32 a jednotky SDH obcí Zákolany a Brandýsek.

Během cesty k zásahu informovalo operační a informační středisko Mladá Boleslav o možném výskytu osob v přilehlých prostorách objektu. Prvotním průzkumem bylo zjištěno, že hoří v budově o rozměrech 50 m x 15 m. Požár se již při příjezdu první jednotky PO nacházel mezi 2. a 3. fází s rychlým šířením na další části třípatrové budovy.

Velitel zásahu (VZ) společně s Policií ČR Obvodní oddělení Kladno provedl průzkum bytových jednotek sousedících s objektem zasaženým požárem, v nichž se měli nacházet nájemníci, tato skutečnost se však nepotvrdila. Mezitím byly nasazeny dva proudy C 52 na hašení hlavního ohniska. S použitím rozbrušovací pily hasiči násilně vstoupili přes plechové dveře do objektu.

Po zahájení zásahu došlo k prohoření všech tří pater a sklepních prostor a propadnutí části střechy, na které byly instalovány fotovoltaické panely. Následovalo rozšíření požáru na další části stavebně složitého a nepřehledného objektu. VZ vyhlásil II. stupeň požárního poplachu a nařídil zasahujícím jednotkám PO zahájit požární obranu.

Kolem budovy zasažené požárem bylo zaparkováno několik autobusů, dodávkových i osobních automobilů, které ztěžovaly ustavení výškové techniky a samotný požární zásah. Jedno ze zaparkovaných dodávkových vozidel umístěných před objektem bylo nutné za přítomnosti Policie ČR násilně otevřít a odsunout mimo dosah sálavého tepla, protože hrozilo rozšíření požáru i na toto vozidlo.

Vzhledem k následnému rozšíření požáru VZ vyhlásil III. stupeň požárního poplachu. Vlivem velkého sálavého tepla bylo nutné přeskupit síly a prostředky na místě zásahu. To VZ rozdělil na tři úseky. Na každý úsek byla přidělena výšková technika na lokalizaci požáru střešní konstrukce a vnitřních částí budovy. V zadní části pravého křídla budovy, která zatím nebyla požárem zasažena, se podle informací nacházela truhlárna.

Zasahující hasiči násilně vstoupili do prostoru truhlárny, aby zabránili rozšíření požáru do těchto nezasažených prostor. K zajištění dostatku požární vody bylo zřízeno čerpací stanoviště na místním rybníku čerpadlem jednotky stanice Kladno.

Od čerpadla bylo možné zásobovat místo požáru třemi proudy B 75 dopravním vedením a zároveň doplňování vody do CAS, které bylo prováděno kyvadlovou dopravou vody na vzdálenější úseky.

Na druhém úseku byl požární útok veden dvěma proudy C 52 do prostoru autodopravy a skladu drogerie, kam byl znemožněn vstup pro nekontrolovatelné výbuchy tlakových nádob. Při provádění hasebních a likvidačních prací byl zásah zejména na druhém úseku ztěžován nestabilitou nosných konstrukcí a obvodových stěn, které hrozily pádem.

V 09.45 hodin VZ nahlásil lokalizaci požáru a přeskupení sil a prostředků včetně vystřídání zasahujících jednotek. Následně se jednotky PO soustředily na hašení ohnisek požáru nacházejících se ve skladu filmových rekvizit vyrobených z polystyrenu a dřeva a na likvidaci požáru.

Dohašování skrytých ohnisek a dohlídka nad místem požáru trvala dva dny (do 16. listopadu 2012), kdy bylo místo zásahu po závěrečném průzkumu písemně předáno majiteli objektu.

Zásahu se zúčastnilo celkem 25 jednotek PO, 143 hasičů, 26 CAS a čtyři AP.

Příčina vzniku požáru

Požár byl zpozorován v prostoru prvního nadzemního podlaží, které bylo využíváno jednotlivými nájemci jako sklad a automobilová dílna.

V době příjezdu příslušníka pro zjišťování příčin vzniku požárů na místo události byl požár ve třetí fázi – intenzivní hoření, přičemž nejvyšší intenzita požáru byla patrna ve středové části objektu, která byla zjištěna jednak vizuálně a současně bylo místo nejvyšší intenzity potvrzeno snímkem z termokamery.

Požárem byl zcela zasažen vnitřní prostor objektu v místech skladu instalatérství, drogerie a autodílny a docházelo k postupnému rozšiřování do prostoru střešní konstrukce. Postupným šetřením bylo zjištěno, že objekt je zajištěn bezpečnostním a kamerovým systémem, který byl v době vzniku požáru v činnosti.

Analýzou záznamů z bezpečnostních kamer bylo zjištěno, že do objektu do vnitřních prostor skladů vnikla neznámá osoba. Při jejím odchodu je patrný vznik a intenzivní rozvoj požáru. Z popisovaných důvodů byla stanovena jako příčina vzniku požáru verze úmyslné založení požáru neznámým pachatelem.

Pozitiva zásahu

  • k čerpání a dzdávce vody na místo zásahu byl použit místní rybník sousedící s areálem cukrovaru,
  • nedošlo ke zranění zasahujících hasičů.

Negativa zásahu

  • složité podmínky pro zásah, složitý a nepřehledný objekt,
  • nepřítomnost hydrantové sítě v areálu,
  • špatná komunikace s ostrahou a majitelem objektu vlivem šoku a vzhledem k jeho zdravotnímu stavu,
  • výbuchy tlakových lahví během zásahu a následné rozšíření požáru mezi jednotlivými prostory a křídly objektu,
  • nedostatek CAS v počátku zdolávání požáru,
  • špatný signál na RDST Matra, veškerá komunikace probíhala prostřednictvím mobilního telefonu,
  • velká spotřeba tlakového vzduchu pro dýchací přístroje.
nprap. Josef JÍROVÝ
por. Martin POUR
kpt. Mgr. Libor POSPÍŠIL
nstržm. Tomáš MOTYČKA
HZS Středočeského kraje

Foto: David Korecký & Lukáš Vejvar & POŽÁRY.cz
Sdílet

Článek byl převzat z časopisu 112.

Časopis 112

Časopis 112 poskytuje informace z oblasti požární ochrany, činnosti složek integrovaného záchranného systému, problematiky ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Vydavatelem je generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Seriál: Časopis 112: Rozbory proběhlých zásahů