Pátek 17. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Už v základu nabízí RescueNavigator od společnosti Point X řadu zajímavých funkcí pro zasahující jednotky

Aplikace RescueNavigator, kterou vyvíjí společnost Point X, umožňuje zasahujícím hasičům široce využívat informační podporu.


Google Play: RescueNavigator pro JSDH


Samozřejmostí je příjem informace o mimořádné události (dále jen MU) včetně online aktualizace (adresa a s ní související navigace). Do tabletu se rovněž přenáší kompletní příkaz k výjezdu a je možnost odesílat kódy typické činnosti.

Navigace v rastrové mapě umí při jízdě k zásahu přepočítat trasu dle zjištěné překážky na trati či při změně přímo na operačním středisku.

Z aplikace RescueNavigator lze přistupovat k uložené dokumentaci zdolávání požárů.

Aplikace online zobrazuje polohu zasahujícího vozu i ostatních jednotek, velitel má k dispozici také přehled termínovaných opatření, jako jsou uzavírky, pálení a další vrstvy GIS.

Jednotka dokáže pořizovat fotografie i videozáznamy a přenášet je nejen na krajské operační středisko, ale rovněž do aplikace ostatních jednotek u zásahu.

Vizualizace operační situace se zobrazuje přímo v GIS operačního střediska, včetně vrstev aktuálních fotografií a dalších informací z místa zásahu – přenos probíhá z jednotky velitele zásahu.

Do mobilních zařízení se automaticky přenáší vrstvy GIS – zdroje požární vody, označení veřejného osvětlení, atd. K dispozici je rovněž aplikace RESCAR, která je věnována problematice bezpečnostních prvků vozidel při zásahu u dopravních nehod.

RescueNavigator je přímo napojen na jednotný systém dopravních informací.

Řešení od Point X je plně integrováno s aplikacemi pro operační řízení HZS, přímo v systému RescueNavigator je realizována pouze část vlastního řízení procesů a sběru dat v terénu.

Sdílet
Seriál: Rescue Navigator