Středa 4. srpna 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

RescueNavigator je profesionální mobilní řešení pro Hasičský záchranný sbor ČR

Nová generace mobilní aplikace RescueNavigator pro podporu výkonu služby při mimořádných událostech byla vyvinuta specificky pro účely HZS ČR.

Aplikace je navržena v modulární architektuře a přináší novou úroveň komunikace mezi Silami a Prostředky (dále jen SaP) v terénu a operačním střediskem i mezi SaP navzájem.

Původně, již v roce 2007, byl RescueNavigator vytvořen pro elektronické předání příkazu k výjezdu do zásahového vozidla. Hlavním cílem byla navigace na místo mimořádné události a odesílání statusových hlášení v terénu.

Postupem času se RescueNavigator vyvíjel a rozšiřoval podle požadavků krajských HZS až do současné podoby, která stále není finální. RescueNavigator se totiž stále rozšiřuje a vyvíjí podle požadavků hasičů, a to nejen z prvních výjezdů, ale také jejich řídících důstojníků či dobrovolných jednotek.

V současné době je RescueNavigator plnohodnotným mobilním řešením určeným nejen pro výjezdová družstva HZS ČR a JSDH, ale také pro velitele zásahů a jejich specifické potřeby, řídicí důstojníky či vyšetřovatele požárů.

Významná část systému je konfigurovatelná na úrovni správce aplikace, bez nutnosti programování (role, oprávnění na data, stavy).   RescueNavigator umožňuje flexibilně (pouze na základě konfigurace) přidávat další uživatelské role a specifické procesy. Existuje tak specifická varianta aplikace pro vyšetřovatele požárů s pořizováním dat, varianta pro řídicí důstojníky, odlehčená varianta pro jednotky sborů dobrovolných hasičů a manažerský klient s přehledem aktivních výjezdů v rámci kraje/státu a polohy SaP s vyznačením jejich lokace.

Sdílet
Seriál: Rescue Navigator