Pondělí 26. července 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru – postup v prostoru zasaženém požárem

Při postupu v uzavřeném prostoru zasaženém požárem je nutné dbát na vlastní bezpečnost. Ze záchranářů se nesmí stát zachraňovaní. V místech s výskytem zplodin hoření je neustále přítomné riziko nelineárního rozvoje požáru, flashover, rollover apod.. Situace se může díky pohybu zplodin hoření náhle zhoršit i v místech, která jsme původně považovali za bezpečná.

Do prostoru zasaženého požárem vstupujeme pouze se zavodněným proudem. Ve výjimečných případech a za předpokladu zřízení jistící skupiny s připraveným vodním proudem můžeme do hořícího prostoru vstoupit pouze s vodícím lanem. Během postupu musíme neustále zajišťovat prostor ve svém okolí, inertizovat a ochlazovat jej.

Postup

 1. Projdeme cca 1 m od vstupních dveří. Těsně za dveřmi dochází k narušení neutrální roviny vlivem míchání čerstvého vzduchu přicházejícího dovnitř a zplodin hoření odcházejících ven ze zasaženého prostoru. Snažíme se rozhlédnout po prostoru pod kouřovou vrstvou, hledáme osoby, případně ohnisko.
 1. Zjistíme výšku neutrální roviny. Pod neutrální rovinou je pátrání po osobách a ohnisku požáru efektivnější. Snažíme se pohybovat pod neutrální rovinou. Pokud je neutrální rovina příliš nízko, snažíme se rovněž pohybovat co nejníže v podřepu.
 2. Provedeme kontrolu teploty pomocí krátkého pulsu.
 1. Dle teploty prostoru aplikujeme před sebe jeden či více krátkých pulsů.
 2. Postoupíme vpřed o dva až tři kroky. Držíme se levou rukou stěny, provádíme pátrání po osobách. Hasič č. 2 pozoruje také prostor za průzkumnou skupinou a v případě výskytu plamene upozorní č. 1.
 1. Opakujeme body 4 a 5.
 2. Jakékoli projevy plamenného hoření v kouřové vrstvě likvidujeme v závislosti na intenzitě hoření pomocí krátkého (několika krátkých), případě dlouhého pulsu.
 3. Pokud máme v dosahu ohnisko požáru, střídáme použití tužek a pulsů. Po několika opakováních by mělo dojít ke snížení intenzity hoření, které umožní další postup se současným zajišťováním prostoru pomocí pulsů.
 1. Pokud se přiblížíme do bezprostřední blízkosti ohniska, použijeme malování a ochlazením předmětu přerušíme jeho hoření. Malování můžeme použít i u ještě nehořících horkých hořlavých povrchů. Jejich ochlazením zastavíme odpařování hořlavých produktů pyrolýzy.
 1. Pokud se dostaneme k prostoru, kde je intenzita působení požáru tak velká, že vylučuje výskyt živých osob a postup hasičů vpřed by byl příliš nebezpečný, použijeme nepřímý kombinovaný útok. Vytvořením velkého množství vodní páry prostor ochladíme a inertizujeme.
 2. Dojde-li během postupu ke krizové situaci, získáme čas pro přípravu jejího řešení ukrytím se pod clonu.

Při postupu v prostoru zasaženém požárem se snažíme zachovat jeho tepelné rozvrstvení a neutrální rovinu. To nám umožňuje postupovat rychleji a bezpečněji.

Prostor zasažený požárem nemůžeme až do likvidace požáru a úplného odvětrání považovat za bezpečný. Stále hrozí nelineární rozvoj požáru.

Nasazení přetlakové ventilace je nutné koordinovat s postupem průzkumné skupiny.

Metodiku vydává Česká asociace hasičských důstojníků
 www.cahd.cz
Sdílet
Seriál: Práce s proudnicí při požárech v uzavřeném prostoru