Neděle 23. ledna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Taktické cvičení pražských drážních a městských hasičů

Dne 12.12. 2008 v odpoledních hodinách proběhlo na odstavném nádraží Praha jih cvičení jednotek pražských drážních a městských hasičů se zaměřením na součinnost a použití zařízení Cobra při nehodě železniční cisterny.

Dne 12.12. 2008 v odpoledních hodinách proběhlo na odstavném nádraží Praha jih cvičení jednotek pražských drážních a městských hasičů se zaměřením na součinnost a použití zařízení Cobra při nehodě železniční cisterny.

Tématem cvičení byla železniční nehoda s převrácením cisterny s NL kategorie kapalných uhlovodíků a následný zásah s nouzovým utěsněním poškozeného uzávěru, následným vytvořením otvoru v plášti za pomoci zařízení Cobra a poté přečerpáním obsahu.

Cvičení proběhlo následovně:

Jako první se k události dostavila jednotka HZS SŽDC Praha, která v areálu ONJ má dnes své sídlo. Velitel zásahu za pomoci dalekohledu provedl prvotní vizuální průzkum, zjišťující přepravovanou látku, stav cisterny a armatur, poté došlo k natažení hadicového vedení B/rozdělovač/C/pě­nové proudy, dále proběhlo vytýčení nebezpečné zóny, nástupního prostoru, vytvoření dekontaminačního pracoviště (dekontaminační sprcha je vlastní výroby HZS SŽDC) atd. Pracovních chemické služby HZS SŽDC monitoroval povětrnostní podmínky – sílu a směr větru za pomoci anemometru na teleskopickém stožáru osvětlováku na TA Nissan Patrol, dále prováděl měření a detekci. Následně bylo provedeno oblečení první skupiny do přetlakových obleků a jistící skupiny do téhož oděvu. První skupina se na pokyn VZ vydala z nástupního prostoru s potřebným materiálem – sada Schmitz, používaná na nouzové uzavření armatur cisteren, kterou JPO HZS SŽDC využívá již více jak 11 let – k provedení utěsnění hrdla výpustného kohoutu. Toto bylo hotovo za několik minut, během toho byla již na cestě posila, kterou na vyžádání VZ povolalo operační středisko drážních hasičů přes operační HZS hl.m. Prahy.

Na místo cvičení se postupně dostavily jednotky pražských městských hasičů ze stanic 6-Krč, 5-Strašnice, 4-Chodov a velitelský vůz z CPS. Velitel městských jednotek po poradě a vydání pokynů od VZ rozdělil činnost jednotlivých družstev – přípravu oblečení dvou pracovních skupin do ochranných obleků + přípravu stejného počtu hasičů pro jejich jištění, dále přípravu zařízení Cobra a čerpadla na Nl a dalšího hadicového vedení B/rozdělovač/C/pě­nové proudy. První skupina HZS hl.m. Prahy byla určena pro provedení otvoru v plášti cisterny pomocí zařízení Cobra z CAS 24 HS-6, druhá skupina pak k umístění sacího nástavce do vzniklého otvoru, čerpadla a hadic na následné přečerpání látky. Toto vše bylo následně provedeno společně s položením pěnového koberce, hasiči se po ukončení činnosti vrátili přes dekontaminační pracoviště zpět.

Nutno si uvědomit, že se jednalo naštěstí pouze o cvičení, takže se vše dělalo tzv. na sucho. Situace na místě byla taktéž jiná, neb cisternu prostě nelze jen tak pro potěšení ze cvičení položit na bok. Na cvičení to nemělo žádný vliv. Ostatní bylo však reálné.

Závěrečné shrnutí cvičení je vesměs kladné. Otvor se Cobrou podařilo do pláště udělat; ,,přečerpání" látky také bez problému a celková spolupráce jednotek byla v pořádku. Při cvičení je situace vždy jiná, než u skutečného zásahu. Každý ze zasahujících to v sobě má, všichni makají na 100%, ale je to prostě ,,jen" cvičení. Avšak pracovní návyky se nemění a tak nebývá moc výrazných problémů. Přečerpání NL mají drážní hasiči za sebou dost, jejich kolegové z města také, nejednalo se tedy o nic až tak neobvyklého, i když zásahy tohoto rozsahu nejsou časté, jako tomu bývalo dříve. Ano, přečerpat nádrž kamionu, to se děje často, ale x kubíků benzínu apod. ze železniční cisterny ne. Novinkou bylo vyzkoušení zařízení Cobra, které vysokotlakým proudem za pomoci abraziva dokáže vytvořit otvor v nejrůznějších materiálech. Dřevo, plasty, asfaltovou lepenku dokáže Cobra provrtat jen úzkým paprskem vodního proudu, na ostatní materiály se musí přidat abrazivo. Cobra je známá především z různých zásahů při požáru zejména střešních konstrukcí, z použití u cisterny však nikoliv.

Spolupráce, resp. součinnost jednotek fungovala a Cobra také. Co však při cvičení trochu překáželo, byla neplánovaná překážka v podobě terénního vozu a vysokozdvižného vozíku, transportujících betonové kvádry do míst, kde probíhal fiktivní zásah. Přestože došlo k informovování všech zainteresovaných subjektů v rámci ONJ o tom, že cvičení proběhne, k někomu se to zjevně nedoneslo a tak se slovy ,,befel je befel", skládal řidič dál. Nutno dodat, že ohleduplně. I když celá situace vypadal poněkud komicky, když se motal mezi hasiči v ochranných oblecích ,,týpek" v kulichu na Destě… Ale nešlo nic dělat. Díky povětrnostním vlivům (vítr, déšť) byl také velmi kluzký žebřík vedoucí na ochoz cisterny, na což málem doplatil jeden je zasahujících hasičů, když mu uklouzla holinka. Naštěstí se nic nestalo. Ono se na cisternu leze ,,blbě" i v normálním zásahovém obleku, natož v přetlakovém.

Zúčastněná techika:

JPO HZS SŽDC Praha HS-1
CAS 24 MB, TA Nissan Patrol, PPLA Avia

JPO HZS hl.m. Prahy HS-4 Chodov
CAS 24 Dennis

JPO HZS hl.m. Prahy HS-5 Strašnice
CAS 24 Iveco, TACH Iveco

JPO HZS hl.m. Prahy HS-6 Krč
CAS 24 MB/Cobra, CAS 24 Iveco

JPO HZS hl.m. Prahy HS-1 Sokolská
VA Subaru

Po ukončení cvičení bylo příslušníkům HZS hl.m. Prahy předvedeno jednotkou drážních hasičů nakolejení cisterny a představení vybavení TA Tatra 815 8×8 na tyto události.


-wap-

Sdílet
Seriál: Hasicí zařízení COBRA

Dvě jednotky pražských profesionálních hasičů a dobrovolní hasiči z Dolních Měcholup zasahují v areálu OC Europark u ohlášeného kouře pod fasádou budovy. Zjištěno bylo žhnutí pod pláštěm fasády, hasiči používají vysokotlakou vodu na lokalizaci požáru.

Menší požár probíhal pod obklady pláště budovy, nasazeno bylo i speciální zařízení Cobra. Požár je lokalizován, hasiči spolu s hasičským vyšetřovatelem zjišťují zdroj požáru a jeho příčinu.