Pondělí 16. května 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

V Trenčíne sa stretli hasiči a záchranári na výstave FIRECO 2017

Výstavisko Expo Center Trenčín zorganizovalo v dňoch 4. až 6. mája 2017 v poradí už 13. ročník medzinárodnej výstavy hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky FIRECO, ktorá sa koná v dvojročnom intervale. Tento rok sa v Trenčíne predstavilo 23 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky a Poľska.

Zámerom tohto špecializovaného výstavného podujatia je oboznámiť širokú odbornú i laickú verejnosť s najnovšími typmi protipožiarnych zariadení a zabezpečovacej techniky, hasičskej a záchrannej techniky, ako aj s možnosťami na ochranu životov a zdravia ľudí i majetku pred požiarmi, rôznymi haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

Nad výstavou FIRECO 2017 opätovne prevzalo záštitu Ministerstvo vnútra SR. Vďaka spolupráci odborných garantov – Prezídia Hasičského a záchranného zboru, Dobrovoľnej požiarnej ochrane, Špeciálnej kynologickej záchrannej službe SLOVAKIA Nýrovce a Jednotke OR Hasičského a záchranného zboru Trenčín doplnil prezentáciu vystavujúcich firiem bohatý odborný sprievodný program.

Prvé dva dni výstavy sa konala XII. medzinárodná konferencia FIRECO 2017, ktorej hlavnou témou bola „Protipožiarna bezpečnosť hotelov a zariadení poskytujúcich ubytovanie vo vzťahu k cestovnému ruchu“. Nielen odbornú, ale aj laickú verejnosť priláka sobotňajšia (6.5.) Medzinárodná súťaž hasičskej historickej techniky.

Tento rok sa súťaže zúčastnilo 15 družstiev, medzi ktorými boli družstvá mužov, dve čisto ženské družstvá, ale aj zmiešané družstvá. Veková hranica členov v družstve nebola obmedzená. Súťažilo sa s vlastnou historickou ručnou striekačkou a vlastnými technickými prostriedkami. Súťažné družstvá absolvovali všetky nástupy a plnenie disciplíny v hasičskej rovnošate a ochrannej prilbe. Vítaná bola historická dobová rovnošata ako aj historické – dobové prilby. Víťazstvo si z Trenčína odnáša ženské družstvo DHZ Trenčín – Opatová a mužské družstvo DHZ Bratislava Jarovce.

Pre návštevníkov bola ďalej pripravená prezentácia zberateľských kuriozít s hasičskou tematikou, minikurz poskytovania prvej pomoci pri domácich úrazoch, premietanie videí s kynologickou záchranárskou činnosťou a praktické ukážky ako vyslobodzovanie osoby z vozidla a poskytovanie prvej pomoci, hasenie požiaru osobného motorového vozidla, ukážka poslušnosti záchranárskych psov, hasenie požiarov vznikajúcich v domácnosti pri varení ako aj likvidácia požiaru budovy spojená so záchranou osôb pomocou výškovej a leteckej techniky.

V rámci Celoslovenských osláv k sviatku sv. Floriána boli počas výstavy FIRECO odovzdané aj ocenenia Rad sv. Floriána. Pre deti bolo pripravené hasenie džberovou striekačkou na terče.  

Organizátor, výstavisko EXPO CENTER a.s., verí, že odborná verejnosť získala na výstave FIRECO 2017 cenné informácie a poznatky, ktoré môže uplatniť v praxi.

Sdílet
Seriál: Veletrh FIRECO