Pondělí 29. listopadu 2021, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Institut ochrany obyvatelstva cvičil již podruhé záchranáře ve východní Africe

V listopadu 2017 proběhl ve vojenském výcvikovém zařízení v Ugandě již 2. ročník specializačního kurzu s názvem „Praktický výcvik na ochranu před chemickými látkami“.

Výuku i výcvik prováděli instruktoři Institutu ochrany obyvatelstva. Akci absolvovali specialisté ze zemí Východoafrického společenství: Burundi, Keňa, Rwanda, Tanzanie a Uganda.

Kurz byl zaměřen na ochranu před účinky chemických látek, okrajově byly zmíněny účinky radioaktivních a biologických látek. Úvodní teoretické přednášky byly postupně nahrazovány praktickými aktivitami v oblasti detekce, odběru vzorků a dekontaminace.

Výcvikový materiál sestával z českých výrobků, které se reálně využívají při praktickém zásahu. K detekci sloužila detekční souprava ORM-17 (Oritest, ČR), vzorkovací souprava byla sestavena odborníky Institutu (Institut ochrany obyvatelstva, ČR) a k dekontaminaci byla použita dekontaminační sprcha HF-S06P (Gumotex, ČR) a dekontaminační rám RD-14 (Uchytil, ČR).

Výcvik probíhal v ochranných maskách ProMask Black (Scott Safety, USA) a ochranných oděvech Microchem 3000 (Microgard, UK). Po zvládnutí specifických technik byly kurzantům vysvětleny principy zásahu v kontaminovaném prostoru.

Byly stanoveny role velitele zásahu, velitele nástupního prostoru a vedoucích jednotlivých skupin. Bylo rozehráno několik scénářů s únikem nebezpečných látek, na které museli kurzanti komplexně zasahovat. Každý zásah na mimořádnou událost byl posléze vyhodnocen, aby byl minimalizován počet chyb.

Přečtěte siV Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč cvičí zástupci z celého světa zásah při úniku chemické látky

Ve výcvikových aktivitách instruktorům z Institutu pomáhali asistenti z východní Afriky, kteří absolvovali stejný výcvik již v roce 2016. Úkolem asistentů bude provádět stejný výcvik samostatně (ale ještě pod dozorem lektorů z Institutu) v následujícím roce 2018.

Výcvik je součástí dlouhodobého projektu, který má zvýšit úroveň chemické bezpečnosti v regionu. Akce proběhla pod záštitou mezinárodní Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) a byla zajištěna Národním úřadem Ugandy.

Přečtěte siHasiči Institutu ochrany obyvatelstva cvičili v Ugandě záchranáře z Východoafrického společenství

Závěrem je možno konstatovat, že výcvik byl mimořádně přínosný pro všechny aktéry. Doufejme, že v roce 2018, kdy výcvik převezmou lektoři z Východoafrického společenství, bude hodnocení výcviku stejně pozitivní, jako bylo dosud.

Ladislava Navrátilová
MV – GŘ HZS ČR/Ministry of the Interior – Fire Rescue Service of the Czech Republic
Institut ochrany obyvatelstva/Po­pulation Protection Institute
Sdílet