Sobota 30. května 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Stimax.cz 970

14. ročník „Odborné konference pro členy jednotek SDH obcí a příslušníky HZS ČR“ proběhl v Brně

V sobotu 23. listopadu 2019 pořádala Moravská hasičská jednota již 14. ročník „Odborné konference pro členy jednotek SDH obcí a příslušníky HZS ČR". Tato odborná konference se konala na půdě Vysokého učení technického – fakultě chemické v Brně.

Témata jednotlivých přednášek byla zvolena v návaznosti na reálné zásahy při řešení mimořádných událostí jednotkami požární ochrany v posledním období, se zaměřením na klady, zápory a nebezpečí, vzniklých při jednotlivých zásazích.

První přednášku přednesl por. Pavel Podloučka, Dis., ze Zařízení Tišnov, HZS Jihomoravského kraje, UO Brno – venkov, kdy přítomné účastníky seznámil s možnostmi a využitím Pohotovostních zásob Skladu státních hmotných rezerv, který je v Tišnově dislokován.

Další přednášku přednesl plk. Ing. Vladimír Stehlík, vedoucí oddělení IZS a služeb z KŘ HZS Jihomoravského kraje a to na téma „Zásahy na fotovoltaické elektrárny“.

Přečtěte siBojový řád 48/P: Požáry fotovoltaických elektráren

Neméně zajímavá přednáška byla na téma vyhodnocení velmi náročného a složitého zásahu při „Záchraně zavalené osoby ze studny“, který se udál v letošním roce v obci Velké Pavlovice.

Přečtěte siHasiči vyprošťovali zavaleného muže ze studny ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku

V rámci další přednášky proběhlo prostřednictvím plk. Ing. Stanislava Racka, ředitele UO Brno – venkov, HZS Jihomoravského kraje vyhodnocení likvidace rozsáhlého požáru skladovací haly v Ivančicích, který byl likvidován téměř tři dny a bylo nutné využít nejen jednotky z III. stupně požárního poplachu, ale také jednotky v rámci programu „Ochrany obyvatelstva“.

Přečtěte siTřetí stupeň poplachu byl vyhlášen při požáru skladovací haly v Ivančicích, na místo vyjela speciální technika Záchranného útvaru

Po obědové přestávce soubor přednášek pokračoval dalším zajímavým tématem a to „Hašení požárů ve venkovním prostředí“, kdy bylo profesionálními hasiči, ppor. Jiřím Košťálkem a pprap. Bc. Martinem Kůřilem, z HZS Středočeského kraje, UO Beroun, důkladně zhodnoceno využití takzvaného programu „D“ při hašení požárů nejen ve venkovní prostředí, ale následně také při hašení uvnitř objektů a při hašení požárů bytů ve vícepodlažních domech.

Přečtěte siKulturu hašení zdokonalují hasiči v Berouně, proud "D" vystačí na požáry v přírodě i domech

Na tuto přednášku plynule navázal Ing. Radim Zábranský, jednatel společnosti ZHT Group s r.o., který představil nové požární stříkačky TOHATSU a v rámci svého vystoupení představil jejich využití v praxi.

Na závěr odborné konference byla vylosována také tombola, kdy řada účastníků konference získala nové věcné prostředky do svých jednotek.

Celkem se odborné konference účastnilo více jak 80 posluchačů z řad dobrovolných i profesionálních hasičů, kteří nové poznatky získané v rámci jednotlivých přednášek jistě využijí pro svoji další činnost při řešení mimořádných událostí.

Za realizaci této úspěšné odborné konference si zaslouží poděkování partneři pořadatele, a to VUT Brno – fakulta chemická, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ZHT Group s r.o., a Jihomoravský kraj.

Zdeněk Milan, prezident MHJ
Sdílet
Banner MIBAG_2012 OK