Úterý 27. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Padesát jednotek a sborů dobrovolných hasičů z Česka získá ocenění za provedené zásahy a činnost

Devítičlenná odborná porota rozhodla o ocenění 25 jednotek a 25 sborů dobrovolných hasičů z celé České republiky, za profesionální provedení zásahu a preventivní a výchovnou činnost. Ocenění jejich práce proběhlo v rámci jubilejního 10. ročníku Ankety Dobrovolní Hasiči Roku.

Na řadu tak přichází veřejnost, která svým hlasování rozhodne o výsledném pořadí všech oceněných. Finalisté na prvních třech místech k ocenění díky partnerům Ankety obdrží finanční a věcné dary v celkové hodnotě přesahující 2,3 miliony korun. Hlasovat můžete až do 20. 10. 2020

Hlavním cílem Ankety Dobrovolní Hasiči Roku je najít, ocenit a finančně i věcně podpořit dobrovolnickou činnost hasičů i v těch nejmenších obcích a současně veřejnosti ukázat důležitost jejich zapojení mezi složky integrovaného záchranného systému a nepostradatelnost při poskytování odborné a rychlé pomoci v případě ohrožení a nouze.

Opět se potvrdilo, že připravenost a odbornost mnoha našich jednotek sborů dobrovolných hasičů je na velmi vysoké úrovni. Dnes jsme nominovali 50 jednotek a sborů, které budou oceněni při slavnostním vyhlášení 19. listopadu, ale poděkování za jejich práci patří všem více než 350 tisícům dobrovolným hasičům. Současně děkuji patronům a partnerům Ankety za jejich odpovědný přístup a dlouholetou podporu hasičů,

zdůraznil generální ředitele HZS ČR a předseda Odborné poroty, genpor. Drahoslav Ryba.

V průběhu prázdnin se devítičlenná Odborné porota, složená se zástupců profesionálních i dobrovolných hasičů a zástupců partnerů Ankety, začala podrobně seznamovat s obsahem 149 doručených přihlášek a hodnotit uvedené údaje v souladu s nastavenými kritérii.

K podpoře dobrovolných hasičů i vyhodnocování jednotlivých přihlášek přistupujeme se stejnou odpovědností jako při zajišťování spolehlivého provozu a dodávek zemního plynu, při kterém se naši montéři se členy jednotek dobrovolných hasičů občas potkávají. Při pročítání přihlášek si vždy uvědomím, jak široký celospolečenský význam dobrovolní hasiči plní a jsem rád, že jim můžeme prostřednictvím Ankety vyjádřit svůj respekt a poděkování,

uvedl Pavel Káčer, jednatel společnosti GasNet, s.r.o., a člen Odborné poroty.

Oceňování dobrovolných hasičů probíhá pod záštitou Ministra vnitra Jana Hamáčka, Ministryně financí JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D., Ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc. a generálního ředitele HZS ČR genpor. Ing. Drahoslava Ryby.

Finanční dary a záchranářskou techniku v celkové hodnotě více než 2 350 000 Kč obdrží oceňovaní finalisté na prvních třech místech díky partnerům Ankety, kterými jsou: společnosti GasNet, generální partner, hlavní partneři, společnosti Net4Gas, Lesy ČR, Skupina ČEZ, Ford Motor Company a společnost DCom.

Partnerskou strukturu rozšiřují společnosti E.ON Česká republika, ČEPS, GINA Software, Medsol, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Požární bezpečnost, Husqvarna, Techsport, Patrol, Teleskopické stožáry, Rescop a Víno Prokeš.

Rozmanitost posuzovaných zásahů a činností byla i přes masivní jarní a letní zapojení dobrovolných hasičů do boje proti šíření nákazy koronaviru široká. Hlavními motivy příběhů byly také požáry, dopravní nehody a nešťastné události, které bohužel ne vždy měly šťastný konec.

Letošní ročník přinesl také jedno mimořádné ocenění za odpovědný počin, který díky své rychlosti a odbornosti zachránil lidský život. Jeho představení proběhne současně s udělováním ocenění za zásahy, preventivní činnost a výchovu dětí a mládeže. V rámci Ankety můžeme ozvučit a vyzdvihnout jen malou část práce dobrovolných hasičů, ale skrze ně vyjadřujeme naše uznání všem,

řekl Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS a člen odborné poroty.

Hlasovat lze dvěma způsoby. Prostřednictvím hlasovacího formuláře přímo na stránkách ankety www.adhr.cz, nebo zasláním hlasovací SMS. Podrobnosti k hlasování jsou uvedeny na stránkách Ankety.

Samotné slavnostní vyhlášení je plánováno na 19. listopadu 2020 a bude uzpůsobeno aktuálním podmínkám preventivních opatření.

Sdílet
Seriál: Dobrovolní hasiči roku