Pátek 18. června 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Novou prvosledovou cisternu mají hasiči Jaderné elektrárny Dukovany, Scania od THT doplnila flotilu speciální techniky

Jednotka Hasičského záchranného sboru podniku Jaderné elektrárny Dukovany získala v rámci obnovy techniky nové vozidlo CAS 30/4000/240 – S2T. Nová cisternová automobilová stříkačka, na podvozku Scania 500 B4×4HA CP 31L doplnila flotilu speciální techniky, kterou jednotka disponuje. V elektrárně bude zastávat funkci vozidla prvního výjezdu.

Vozidlo se, oproti ostatním CAS podobné konstrukce, liší požadavky na zajištění jaderné bezpečnosti elektrárny, podmínkami vlastní technologie provozu elektrárny a taktickými postupy jednotky. Příkladem lze uvést požadavek směřující k zajištění havarijního chlazení reaktoru a bazénu vyhořelého jaderného paliva reaktorového bloku.

Krom uvedených specifik je vozidlo, jak již jeho označení říká, koncipováno v technickém provedení, a to z důvodu nejen potřeb zásahu v elektrárně, ale i častých výjezdů mimo areál elektrárny, neboť jednotka HZSp EDU je zařazena do plošného pokrytí jednotkami PO na území Kraje Vysočina a Jihomoravské­ho kraje.

Přečtěte siHasiči v Jaderné elektrárně Dukovany disponují jedinečným hadicovým automobilem na podvozku Econic

Zejména se jedná o výjezdy k požárům a k technickým zásahům, jako jsou dopravní nehody, odstraňování nebezpečných stavů a překážek na pozemních komunikacích, ale i systém first responder AED.

Podvozek

Cisterna je postavena na dvounápravovém šasi s konfigurací 4×4 s připojitelným pohonem přední nápravy a s průběžným rámem a uzávěrkou diferenciálu. O pohon se stará motor s označením DC13, což je šestiválcový vznětový motor o zdvihovém objemu 12,7 dm³ a výkonu 368 kW/1 800 min-1.

Motor splňuje emisní normu EURO VI a je vybaven systémem elektrického předehřevu motoru určeným pro dlouhodobý provoz.

Přečtěte siKombinovaný automobil z Jaderné elektrárny Dukovany veze 10 kubíků vody a používá čerpadlo od Rosenbauera

Převodové ústrojí podvozku tvoří převodovka s automatickým řazením rychlostních stupňů (12 stupňů vpřed a 2 zpět) bez spojkového pedálu s možností manuálního volení rychlostních stupňů. Převodovka je vybavena hydrodynamickým retardérem s ovládáním v dosahu volantu a přes brzdový pedál.

Pomocný pohon požárního čerpadla je vyveden z převodové skříně podvozku CAS s možností zapnutí pohonu požárního čerpadla bez nutnosti zastavení chodu motoru CAS a pomocný pohon umožňuje činnost požárního čerpadla i při jízdě CAS do rychlosti 20 km za hodinu.

CAS je konstruována pro průjezd klidnou vodou rychlostí nejvíce 6 km za hodinu s brodivostí pro kategorii 2 nejméně 800 mm, přičemž konstrukce CAS pro brodění umožňuje zastavení CAS na dobu nejméně 10 minut s vypnutým motorem.

Přední část CAS je vybavena elektrickým lanovým navijákem s tažnou sílou ve vodorovné rovině 50 kN s úhlem náběhu β nejméně 15°, délkou lana 30 m. Lanový naviják je vybaven lanovým okem a systémem přítlaku lana, pro lepší navádění a rovnoměrnější ukládání lana na buben, lano je vybaveno gumovým dorazem.

Přední část kabiny osádky je ve spodní části vybavena asanační lištou napojenou na pevně zabudované potrubí od požárního čerpadla s plným ovládáním z místa strojníka (řidiče).

Přečtěte siHasiči z jaderné elektrárny v Dukovanech mají plošinu Bronto F44 RLX na Econicu

CAS vykazuje zvýšenou odolnost proti účinkům sálavého tepla na rozvodech tlakového vzduchu, na elektrických vodičích a na rozvodu paliva v místech, kde tyto nejsou chráněny podvozkovou částí. Pro zvýšení odolnosti jsou použity ochranné návleky nebo jiné ochranné prvky, které dlouhodobě odolávají teplotě 200 °C a po dobu 15 minut odolávají teplotě 1000 °C.

CAS je v zadní části v prostoru rámu podvozku vybavena tažným zařízením s čepem o průměru 40 mm, určeným pro brzděný přívěs o hmotnosti 12.000 kg.

Kabina vozidla je čtyřdveřová s centrálním zamykáním dveří, jednoprostorová a nedělená, je vybavena sedadly pro šest osob, a to ve dvou řadách, orientovanými po směru jízdy. V opěradlech velitele a osádky vozidla v zadní části jsou integrovány držáky vzduchových dýchacích přístrojů o objemu tlakové lahve 9 l, s bočním vývodem s evakuační maskou.

Kabina je vybavena klimatizací a nezávislým topením. V kabině jsou uloženy detekční přístroje, prostředky pro poskytování první pomoci, prostředky pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou a další drobné věcné prostředky a příslušenství.

Nástavba

Karoserie CAS je vyrobena ze speciálních profilů pomocí prizmatických šroubovaných spojů a oplechována Al plechem s rovným povrchem při použití technologie lepení a je řešena tak, že její boční část tvoří úložné skříně opatřené z obou boků vozidla uzavíracími roletkami z lehkého kovu s průběžným madlem v celé šířce roletky a zadní skříní pro čerpací zařízení opatřenou nahoru výklopnými dveřmi.

Nádrž na vodu a pěnidlo (4000 l vody a 240 litrů pěnidla) tvoří jeden celek a je vyrobena z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny, nádrž na vodu umožňuje přepravu pitné vody.

Konstrukce zařízení pro plnění nádrže na vodu z vnějšího tlakového zdroje umožňuje samočinné a plynulé doplňování nádrže na vodu z vnějšího zdroje v závislosti na poklesu hladiny v nádrži na vodu. Uzavírání armatur nezpůsobuje tlakové rázy v přívodním vedení.

Přečtěte siVelkokapacitní Actros z dukovanské jaderné elektrárny disponuje čerpadlem od Rosenbauera

V zadní skříni karoserie je osazeno požární čerpadlo THT PKA 3000 – 250 poháněné od motoru vozidla. Použité čerpadlo umožňuje zásah při použití nízkého nebo vysokého tlaku, popřípadě kombinovaný provoz, maximální tlak na čerpadle v nízkotlakém režimu činí 1,6 MPa a na vysokotlaké části 4 MPa.

Proti přehřátí je čerpadlo vybaveno automatickým teplotním odlehčovacím ventilem a také disponuje automatickou vývěvou s možností ručního vypnutí. Čerpadlo je vybaveno přiměšovacím zařízením, které je osazeno elektronickou regulací s plynule volitelným rozsahem přiměšování se zobrazovaným rozlišením 0.1 % a to v rozsahu 0 až 6 %.

Nastavené procento přimísení je automaticky udržováno nezávisle na okamžitém tlaku a průtoku na výstupu z čerpadla a je zobrazováno na displeji elektronické jednotky. Zvláštním vybavením čerpadla je aretační prvek zamezující náhodnému otevření kulového ventilu pěnidlové nádrže, což souvisí s výše uvedeným požadavkem na havarijní chlazení reaktoru.

Zařízení prvotního zásahu je tvořeno průtokovým navijákem s elektrickým pohonem pro zpětné navíjení, vysokotlakou hadicí a proudnicí. Vysokotlaká hadice má délku 70 m s možností prodloužení za pomocí vysokotlakého hadicového vedení D25, což byl opět specifický požadavek jednotky, která se takto rychle a operativně dostane do útrob technologie Jaderné elektrárny.

CAS je v prostoru mezi kabinou a účelovou nástavbou vybavena pneumaticky vysouvaným osvětlovacím stožárem o výšce 5 m od země se čtyřmi světlomety LED 24 V s celkovým světelným tokem 20 000 lm a krytím IP 44. Naklápění světlometů podle vodorovné osy a otáčení osvětlovacího stožáru podle svislé osy v rozsahu 0 ÷ 360° je možné pomocí dálkového ovládání s přípojným kabelem o délce 5 m.

Napájení osvětlovacího stožáru je z elektrické soustavy CAS 24 V a současně umožňuje připojení na elektrocentrálu 230 V, která je součástí výbavy vozidla.

Jednotlivé schrány nástavby, respektive výbava v nich umístěna, byly navrženy a rozmístěny tak, aby logicky tvořily ucelené skupiny a odpovídaly požadavkům jednotky z hlediska ergonometrie, bezpečnosti práce, účelnosti a zavedeným taktickým postupům jednotky.

Pravá přední skříň je věnována tematicky dopravním nehodám a činnostem s nimi souvisejícími, hlavní dominantou je hydraulická vyprošťovací souprava Holmatro (hydraulický rozpínák, nůžky, rozpěrný válec, střihač pedálů) s bohatým příslušenstvím a doplňujícími věcnými prostředky, které souvisí se zajištěním místa nehody (dopravní kužely, výstražné puky), vázacími prostředky a vysokotlakými zvedacími vaky Paratech.

Pravá prostřední skříň kombinuje prostředky chemické služby (protichemické oděvy, vybavení potřebné pro zvládnutí radiační události a události spojené s výskytem COVID 19) s prostředky pro otvírání uzavřených prostor a s universálním nářadím.

Pravá zadní skříň je koncipována pro strojníka vozidla, který z hlediska cvičebního řádu a bojového rozvinutí má specifické úkoly, dominantou je naviják vysokotlaké hadice s příslušenstvím, uložené hadice v kotouči a hygienický koutek, který je určen k hrubé očistě hasičů na místě zásahu.

Zadní skříň nástavby je konvenčně určena jako obslužné místo čerpadla CAS, v horní části skříně je uloženo plovoucí čerpadlo s příslušenstvím.

V levé zadní skříni je rozmístěna váhová a prostorová rezerva nástavby, kromě ručních hasících přístrojů a prostředků přívodního vedení jsou zde přepravky osahující sorbent, prostředky pro dekontaminaci a práci na vodní hladině.

Levá prostřední skříň je určena k tvorbě útočných vedení včetně potřebného příslušenství, hadice o průměrech D25, C42, C52 a B75 jsou rozmístěny v hadicových koších a „pohotovostních“ harmonikách. Součástí skříně je i kominické nářadí, jednoduché hasební prostředky a generátory hasícího aerosolu Fire-Jack.

Levá přední skříň je určena agregátům (záchranářská motorová pila, rozbrušovací motorová pila, motorová pila včetně příslušenství) a elektro vybavení, které se sestává s elektrocentrály, kalového čerpadla s příslušenstvím, AKU osvětlení a elektro nářadí.

Střecha nástavby je opatřena mimo jiné odnímatelnou lafetovou proudnicí a dvěma úložnými prostory ve formě beden, kde je uloženo přívodní vedení (savice s příslušenstvím) a dalším vybavením jako nehodovou clonou, proudovým čerpadlem, záchranným dielektrickým hákem a klíčem k havarijnímu vypouštění transformátorového oleje z blokových transformátorů.

Rozměry a hmotnosti

Scania je včetně lanového navijáku dlouhá 8 870 mm, široký 2 550 mm a vysoká 3 270 mm.

Hasičský záchranný sbor v Jaderné elektrárně Dukovany má 66 zaměstnanců. Jejich hlavní celoroční náplní jsou převážně technické zásahy, které zahrnují například početné požární asistence při údržbě a modernizaci zařízení, jištění osob, záchranu osob z výtahů nebo prověřování situace při spuštění elektrické požární signalizace.

Svoji pozornost zaměřují nejen na znalosti specifik taktického nasazení v elektrárně, ale zaměřují se také na zásahy ve výškách, nehody s chemickými látkami, hašení tlakových lahví nebo neodkladnou resuscitaci pomocí automatického externího defibrilátoru.

Dukovanští hasiči svým zásahem přispěli k záchraně několika lidských životů i ochraně majetku.

Ing. Petr Svoboda
velitel družstva HZSp EDU

Foto: Jan Sucharda
Sdílet