Pátek 17. září 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje nově disponuje kombinovaným hasicím kontejnerem

Hasiči doplnili stávající technické prostředky o vybavení určené pro likvidaci požárů speciálními hasivy a hašení požárů zařízení pod napětím v kontejnerovém provedení.

Přednírvní sekce

První sekce směrem od háku kontejneru je tvořena dvěma samostatnými plynovými hasicími technologiemi. Na levé i pravé straně je 12 tlakových lahví, každá s 30 kg CO2 (lahve jsou rozděleny do skupin, které lze ovládat pomocí pneumatického zařízení).

Dále zde najdeme tvarově stálou hadici o délce 60 metrů, přenosný naviják umožňující prodloužení hadice o 40 metrů a proudnicí.

Střední sekce

Ve střední sekci je zařízení pro výrobu vzuchomechanické pěny CAFS – One Seven System (zkratka CAFS z anglického Compressed Air Foam System). Na rozdíl od obvyklého způsobu tato pěna nevzniká až v koncovém zařízení (např. proudnice na výrobu pěny), ale vyrábí se ve speciálním zařízení složeném z čerpadla, přiměšovače a kompresoru.

Přečtěte siOne Seven system je zařízení pro výrobu speciální suché pěny, princip spočívá v přidávání tlakového vzduchu do směsi vody a malého množství pěnidla

V této části se nachází i dvě nádrže o objemu 1 000 a 500 litrů, které umožňují přepravu a použití dvou rozdílných druhů pěnidel.

Zadní sekce

Zadní sekce je vybavena tlakovou nádobou s 1 000 kg prášku. Aplikaci hasiva umožňují dvě tlakové lahve s dusíkem. Pracovní tlak zařízení je v rozmezí 12 – 14 barů. Konstrukční řešení systému umožňuje hašení na dvou různých místech ve vzdálenosti 40 metrů a v případě propojení hadic na jednom místě ve vzdálenosti až 80 metrů od kontejneru.

Přečtěte siKontejner kombinovaného hašení středočeských hasičů umí vyrobit suchou pěnu i řezat vodním paprskem, dodala ho firma KOBIT - THZ

K dalšímu vybavení technickými prostředky pro hašení patří dvojice pojízdných práškových hasicích přístrojů (50 kg), čtyři pětikilogramové práškové ruční hasicí přístroje a šest pětikilogramových ručních hasicích přístrojů CO2.

KKH je umístěn na stanici HZS v Liberci, kde rozšíří stávající kontejnerový program. Ten je k dispozici nejen pro potřeby všech územních odborů Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, ale v případě nutnosti může být využit i v rámci mezikrajské pomoci.

Vlastnosti KKH předurčují jeho nasazení zejména u požárů v průmyslových objektech nebo u požárů, které mohou vzniknout při přepravě chemických látek.

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje pořídil KKH v celkové ceně 5 898 750 Kč včetně DPH s přispěním Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Rozměry a váha KKH0/0/1500/7­20/1000:

  • Délka: 6150 mm
  • Šířka: 2550 mm
  • Výška: 2300 mm
  • Hmotnost: 11 000 kg
pprap. Bc. Jakub Sucharda
tiskový mluvčí
HZS Libereckého kraje
Sdílet