Pátek 22. října 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Do profesní ankety Hasič roku bylo za rok 2020 zasláno 53 nominací, nejnáročnějším zásahem byl požár bytu v Bohumíně

Ve čtvrtek 30. září 2021 byla ve Španělskem sále Pražského hradu slavnostně předána ocenění v podobě skleněných hasičských přileb nejlepším příslušníkům a zaměstnancům HZS ČR v rámci profesní ankety Hasič roku za rok 2020.

Anketa Hasič roku je vyhlašována ministrem vnitra od roku 2009 a klade si za cíl ocenit profesionální hasiče, jejich velitele, náročné zásahy, celé pracovní kolektivy, nově vzniklé projekty a další zaměstnance sboru za uplynulý kalendářní rok.

Do letošního ročníku ankety bylo zasláno celkem 53 nominací.

Ocenění Hasič roku si odnesl nstržm. Jan Malík z HZS Jihočeského kraje za složitý zásah při záchraně dvou mužů ze sedmi metrové studny. Jeden z mužů byl poté, co se nadýchal výparů barvy, kterou studnu natíral, v bezvědomí, druhý muž byl silně omámen. S vypětím všech fyzických sil vlezl nstržm. Malík do studny, kde ve stísněných podmínkách uvázal bezvládným osobám prsní úvazek a s pomocí kolegů se dostali oba muži v pořádku ven.

Skleněnou přilbu za prvenství v kategorii Velitel/Vedoucí si převzal por. Jiří Čmakal z HZS hl. m. Prahy. Oceněna byla, kromě celoživotní práce, především jeho činnost velitele USAR týmu, se kterým byl v libanonském Bejrútu pomáhat po ničivém zemětřesení v roce 2020.

Přečtěte siČeský USAR tým se v úterý vrátil z Libanonu, do republiky se ve čtvrtek vrátil i plukovník Lukeš

V kategorii Zaměstnanec nejvíce hodnotitelů hlasovalo pro Ing. Luboše Marholda z HZS Královéhradeckého kraje. Oceněný zde řídí agendu oddělení provozního a správy majetku spojenou s investiční výstavbou a opravami nemovitostí. Ze své pozice se výrazným způsobem podílí na zajištění realizace řady významných stavebních akcí v kraji.

Nejnáročnějším zásahem byl zvolen hasební zásah u požáru výškové budovy v Bohumíně, který byl v historii HZS ČR zcela mimořádnou událostí. Úmyslně založený požár v 11. patře budovy za použití akcelerantů hoření odřízl ústupovou cestu celkem 15 osobám, které se v bytě nacházely. Vzhledem k místu požáru, jedenácti obětem a jeho rychlému rozvoji se jednalo o fyzicky, a především psychicky extrémně náročný zásah.

Přečtěte siTragický požár bytu v Bohumíně má na svědomí 11 lidských životů

Kolektivem roku byl vyhlášen kolektiv příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky za účast na akci „Letadlo“. Jednalo se o vykládku, transport a distribuci 1 700 tun ochranných pomůcek celkem z 52 letadel. Příslušníci a zaměstnanci HZS ČR během 48 dní odpracovali zhruba 43 tisíc hodin a najezdili bezmála 400 000km.

Projektem roku byl vyhlášen Preventivně – výchovný projekt „Tři metry k životu aneb Parkuji ohleduplně“, který nenásilnou formou působí především na obyvatele bytových domů na sídlištích, kterým zdůrazňuje důležitost zachování průjezdnosti hasičské techniky a ustavení výškové techniky na nástupních plochách pro provedení účinného protipožárního zásahu a evakuaci osob.

Do galerie osobností byl uveden brigádní generál Ing. Miloš Svoboda, bývalý náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost, za jeho celoživotní působení na poli požární ochrany a podíl na tvorbě řady právních předpisů jako například zákona o požární ochraně nebo zákona o krizovém řízení.

Sdílet