Středa 3. března 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Parkování a hydranty kontrolovali hasiči v okresu Bruntál

V odpoledních hodinách pátku třináctého (srpna 2010, tedy na Den požární bezpečnosti) profesionální a dobrovolní hasiči z okresu Bruntál prověřovali volnost nástupních požárních ploch, průjezdnost příjezdových komunikací k objektům a přístupnost ke zdrojům požární vody. Jak celá akce dopadla, poukáže následující souhrn.

Co hasiči vůbec prověřovali?

Co je nástupní plocha a jak se pozná? Nástupní plocha slouží pro ustavení techniky (požárních automobilů) v takové vzdálenosti od objektu, aby bylo možné např. využití výškové techniky k záchraně ohrožených osob, případně provedení požárního zásahu z vnější strany budovy (bez vstupu do budovy). Nástupní plochy se nezřizují u objektů vybavených vnitřními zásahovými cestami, dále u objektů o výšce do 12 m a u objektů, jejichž všechny prostory jsou bez požárního rizika.

Nástupní plocha musí navazovat na přístupové komunikace, mít šířku nejméně 3,5 m, musí být odvodněna a zpevněna alespoň k jednorázovému použití vozidlem, jehož tíha na nejvíce zatíženou nápravu je nejméně 80 kN. Nástupní plochu lze zatravnit nebo jiným způsobem upravit její povrch, pokud bude zajištěna její funkce a trvalým způsobem vyznačeno místo a šířka plochy (např. ukazateli). Doporučuje se tuto plochu současně využít k jiným vhodným účelům, které nebudou bránit příjezdu požárních vozidel a protipožárnímu zásahu (např. chodník pro pěší, obslužná komunikace, manipulační plochy).

Nesmí se však navrhnout její využití pro parkování nebo odstavení vozidel, aby se nebránilo příjezdu a zásahu požárních jednotek. Nástupní plocha musí být označena dopravní značkou Zákaz stání s dodatkovou tabulkou Nástupní plocha pro požární techniku.

Průjezdné šířky příjezdových komunikací k objektům musí být dle platné legislativy nejméně šířky 3 metry, tak aby byl zajištěn pro hasičskou techniku bezpečný průjezd a následný zásah.

Mezi zdroje požární vody jsou zařazeny např. nadzemní a podzemní požární hydranty, požární výtokové stojany a plnící místa, vodní toky (řeka, potok apod.).

Město Bruntál

Ve městě Bruntál prověřovali hasiči z místní profesionální stanice a za asistence Městské policie Bruntál volnost nástupních ploch (ve většině případů na sídlištích), průjezdnost příjezdových komunikací k objektům a přístupnost ke zdrojům požární vody. Hasiči vyhodnotili průjezdnost příjezdových komunikací k bytovým domům a přístupnost ke zdrojům požární vody jako plně vyhovující.

Z čeho však neměli moc velkou radost je značení nástupních ploch a jejich využití. U některých nástupních ploch bylo zjištěno, že vodorovné značení je zachováno, ale svislé se poněkud ztratilo. Na některých nástupních, tak jako v jiných větších městech, jsou problémy s jejich využitím pro potřeby hasičů. Na nástupních plochách byla opět, tak jako v předchozích letech zaparkovaná vozidla a tak bylo znemožněno použití této plochy.

Město Krnov

Ve městě Krnov prověřovali hasiči z místní profesionální stanice volnost nástupních ploch (ve většině případů na sídlištích), průjezdnost příjezdových komunikací k objektům a přístupnost ke zdrojům požární vody. Tak jako v minulých letech i v tomto roce byly problémy zjištěny zejména s nástupními plochami pro požární techniku, především z důvodu, že tyto plochy byly využívány parkujícími osobními vozidly, což znemožňovalo jejich použití. Průjezdnost příjezdových komunikací k bytovým domům se obešla bez větších problémů a zdroje požární vody byly pro potřeby hasičů vyhovující.

Město Rýmařov

Ve městě Rýmařov prověřovali hasiči z místní profesionální stanice průjezdnost příjezdových komunikací k objektům a přístupnost ke zdrojům požární vody. Zdroje požární vody pro potřeby hasičů byly vyhovující a obešli se bez problémů. Hasiči by je v případě potřeby mohli na 100% využít. Za to některé ulice v Rýmařově a jejich průjezdnost kolísá.

Při prověřování průjezdnosti bylo zjištěno, že hasiči měli problém projíždět ulicemi Hornoměstská, Nerudova, 1. Máje, Dukelská a oříškem byl pohyb těžké techniky i po sídlišti Příkopy. Ve většině případů hasiči nemohli projet z důvodu parkujících vozidel.

Město Horní Benešov

Místní dobrovolná jednotka prověřovala průjezdnost příjezdových komunikací k místním bytovým domům, přístupnost a použitelnost zdrojů požární vody včetně požárních hydrantů nacházející se ve Městě Horní Benešov a místní části Luhy. V rámci prověřování průjezdnosti příjezdových komunikací nebylo zjištěno žádné pochybení a příjezd k bytovým domům byl v rámci platné legislativy v pořádku, tj. byla zajištěna min. šířka komunikace 3 metry. Zdroje požární vody uvedené v místním požárním řádu obce byly volně pro hasiče přístupné a nebyly zde zjištěny žádné nedostatky.

Při kontrolách byly poslední na řadě požární hydranty, ať už nadzemní či podzemní, umístěné na území města. Toto zařízení již tak bez problémů nebylo, byly nalezeny většinou požární hydranty, které byly sice volně přístupné, avšak byly naprosto pro hasičské účely nepoužitelné. Hasiči zjistili, že jeden hydrant byl dokonce bez náhrady zrušen a některé podzemní požární hydranty byly zasypané zeminou.

Město Vrbno pod Pradědem

Místní dobrovolná jednotka v odpoledních hodinách prověřila ve Vrbně pod Pradědem průjezdnost příjezdových komunikací k místním bytovým domům, přístupnost zdrojů požární vody. Ke zdrojům požární vody byl v době prověřování přístup dle velitele jednotky zajištěn a plně vyhovoval pro potřeby hasičů. Za to některými ulicemi (např. na Nových dobách) měli hasiči problém projíždět, na komunikaci vedoucí ze Střelniční ulice na ulici M. Alše se vůbec kvůli vrostlým stromům a úzké průjezdnosti nedostali.

Město Břidličná

Problémy již začaly u hasičské stanice. Parkující osobní automobil v prostorách před stanicí (i přes dopravní značení zákaz stání) bránil v bezpečné manipulaci s těžkou požární technikou. Musím však vyzdvihnout místní dobrovolnou jednotku z tohoto města, protože při kontrole zdrojů požární vody byly zjištěny závažné nedostatky a to převážně v použití podzemních požárních hydrantů. Tyto hydranty byly pro hasičské potřeby naprosto nepoužitelné, ale místní hasiči se s tímto problémem vypořádali po svém.

Přiložili ruku k dílu, vzali krompáče a lopaty a některé nevyhovující hydranty opět dali do použitelného, ale hlavně viditelného stavu. S podzemním požárním hydrantem na ulici Dlouhá je neustále problém, protože buď přímo nad ním, nebo v jeho bezprostřední blízkosti parkují zaparkovaná osobní vozidla. Příjezdové komunikace k místním bytovým domům byly hasiči vyhodnoceny jako pozitivní, s CAS 32 T 148 se dostali ke všem prověřovaným objektům.

Město Město Albrechtice

Místní dobrovolná jednotka prověřovala průjezdnost příjezdových komunikací k místním bytovým domům, přístupnost ke zdrojům požární vody určeným k hašení požárů. Hasiči po prověření zhodnotili stav jako naprosto vyhovující.

---

Pokud hasiči zjistili při kontrolách nástupních ploch určených pro požární techniku, že jsou nepoužitelné z důvodu parkujících osobních vozidel, umisťovali za stěrače těchto vozidel zatím v rámci preventivně výchovné činnosti upozorňující letáčky, aby poukázali a informovali nedbalé řidiče o jejich přestupkovém jednání.

Při dalších kontrolách již nebudeme tak mírní, pokud zjistíme, že označené nástupní plochy jsou pro potřeby hasičů nepoužitelné (parkování vozidel apod.), budeme nuceni tyto skutečnosti oznamovat Policii ČR, která provede úkony s danými přestupci hříšníky.

Při kontrolách se zjistili i nedostatky v přístupnosti a použití zdrojů požární vody. Tyto problémy budou projednány s orgány místní samosprávy.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezského kraje


-miw-

Sdílet
Seriál: Průjezdnost komunikací vzhledem k jízdě složek IZS