Úterý 19. ledna 2021, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Kontrola nástupních ploch v rámci dne požární bezpečnosti

V pátek 13. dubna ve večerních hodinách se do „Dne požární bezpečnosti zapojily všechny profesionální a některé dobrovolné jednotky ve větších městech – kontrolovaly nástupní plochy, průjezdnost komunikací pro těžkou hasičskou techniku a přístupnost zdrojů požární vody.

Rýmařov-ul.Pivovarska

V Bruntále nástupní plochy ve většině případů na sídlištích prověřovali hasiči z místní profesionální stanice za asistence Městské policie. Na plochách byla opět, tak jako v předchozích letech, zaparkovaná vozidla, a bylo tak znemožněno jejich použití v případě hasičského zásahu.

Je na řidičích a jejich svědomí, zda budou nadále nedbale využívat těchto ploch pro svou pohodlnost, aby měli své auto co nejblíže jejich vchodu. V Krnově prověřovali situaci hasiči z místní profesionální stanice.

I zde byla situace podobná jako v Bruntále, především na sídlišti SPC a na ulici Budovatelů. Průjezdnost příjezdových komunikací k bytovým domům se obešla bez větších problémů a zdroje požární vody byly pro potřeby hasičů vyhovující.

V Rýmařově (situaci zde prověřovala místní profesionální jednotka) byly zdroje požární vody vyhovující až na jednu výjimku – na ulici Pivovarské byl podzemní hydrant zalitý asfaltem.

Při prověřování průjezdnosti ulic hasiči zjistili, že hasiči měli problém projíždět ulicemi Dukelská a oříškem byl pohyb těžké techniky i po sídlišti Příkopy. Ve většině případů hasiči nemohli projet z důvodu parkujících vozidel.

Ve Vrbně pod Pradědem kontrolovala stav místní dobrovolná jednotka Podle slov jejího velitele byl ke zdrojům požární vody v době prověřování přístup zajištěn a plně vyhovoval potřebám hasičů. Zato některými ulicemi (např. na Nových dobách) měli hasiči problém vůbec projíždět.

Na komunikaci vedoucí ze Střelniční ulice na ulici M. Alše se vůbec kvůli stromům vrostlým do vozovky a úzké průjezdnosti nedostali, na Družstevní by nedokázali ustavit výškovou techniku kvůli parkujícím vozidlům.

Pokud hasiči při kontrolách nástupních ploch zjistili, že jsou nepoužitelné z důvodu parkujících osobních vozidel, umisťovali za stěrače těchto vozidel v rámci preventivně výchovné činnosti letáčky, aby poukázali a informovali nedbalé řidiče o jejich přestupkovém jednání.

Při dalších kontrolách již hasiči tak schovívaví nebudou a pokud zjistí, že označené nástupní plochy jsou pro potřeby hasičů nepoužitelné (parkování vozidel apod.), oznámí tyto skutečnosti Policii ČR, která bude dále konat dle zákona.

Zjištěné nedostatky v přístupnosti a použití některých zdrojů požární vody budou projednány s orgány místní samosprávy.

Antonín Ušela, HZS MSK – www.izs-br.cz
Jazyková korektura: Ing. Jiří Čech

Sdílet
Seriál: Průjezdnost komunikací vzhledem k jízdě složek IZS