Čtvrtek 18. srpna 2022, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

SLEDUJEME: Cvičení USAR týmů v Ostravě živě na ČT24

Ve dnech 10.- 14. října 2010 probíhá v Ostravě mezinárodní klasifikační cvičení USAR týmů (urban search and rescue). Námětem cvičení pod názvem CZERT IEC 2010 (Czech Emergency Respondese Team) je vyhledávání a záchrana osob zavalených pod troskami zřícených budov vlivem ničivého tornáda. Cvičení se zúčastní téměř 120 cvičících, včetně 68 členů klasifikovaného USAR odřadu.

Aktualizace 22:18/13. 10. 2010

Doplněno 49 fotografií od Tomáše Lacha, který byl dopoledne na místě cvičení.

Aktualizace 17:45/13. 10. 2010

Jedním z dnešních úkolů USAR týmu bylo zachránit „shora“ v suterénu osoby po vytvoření otvoru v pevném betonovém bloku.

Činnost sledovali vedle hodnotitelského týmu i pozorovatelé („observer“) z několika evropských zemí (Německo, Turecko, Rumunsko a Slovensko).

Aktualizace 13:45/13. 10. 2010

Poslední přidané foto:

  1. Pohled na ubytovací základnu, velení a mezinárodní operační středisko v bývalých kasárnách v Ostravě-Hranečníku.
  2. Vrtání do betonového stropu (bloku), po němž bude následovat vyhledávání a záchrana osob ze suterénu.
  3. Kynologové týmu USAR s certifikovanými a krásnými záchranářskými psy.
  4. O významné mezinárodní cvičení v areálu Dolní oblasti Vítkovic projevila zájem média. Například Česká televize zajela do areálu se svým satelitem a první živý vstup na ČT24 byl ve 12:15.
  5. Další živé vstupy do ČT24 mají být dnes přesně od 14:00, 16:00 a 18:00 hodin.

Na závěr jeden zajímavý poznatek: Zahraniční hodnotitelé (kteří již absolvovali několik klasifikačních cvičení USAR týmů v jiných zemích), kvitovali realistické prostředí cvičení v Ostravě.

Aktualizace 11:30/13. 10. 2010

Přidáno foto a video.

Aktualizace 14:00
Pražská skupina záchranářského týmu odjela do míst praktických ukázek Dnes začalo mezinárodní cvičení klasifikačního cvičení českého těžkého vyhledávacího a vyprošťovacího odřadu USAR CZ (Urban Search And Rescue). Námětem cvičení je vyhledávání a záchrana osob zavalených pod troskami budov zřícených vlivem ničivého tornáda.

Pražský USAR odřad se shromáždil na hasičské stanici v Praze Strašnicích, vyslechl si rozkaz a odcestoval do Ostravy. Vyhledávací a záchranné práce se uskuteční v areálu Dolní oblasti Vítkovic, základnu bude mít tým v bývalých kasárnách v Ostravě-Hranečníku. Český USAR tým, složený z 68 osob, tvoří 27 hasičů z HZS hlavního města Prahy a 28 hasičů z HZS Moravskoslezského kraje, 2 lékaři Úrazové nemocnice Brno, 10 kynologů se psy z Městské Policie Praha, Městské policie Ostrava a dalších kynologických organizací, usiluje o klasifikaci „HEAVY TEAM“.

Aktualizace 10:00
Důležitou součástí na začátek klasifikačního cvičení českého USAR týmu (Urban Search And Rescue – vyhledávací a záchranný tým v městské zástavbě) byla videokonference mezi Ostravou a Prahou, odkud GŘ HZS ČR vyšle část USAR týmu.

  1. Praha: levé horní okno na velké obrazovce, sedí zde zástupci GŘ HZS ČR, HZS hlavního města Prahy, včetně velitele týmu USAR CZ (domlouvaly se podmínky přepravy techniky a hasičů do Ostravy a další náležitosti – simulace jako u skutečné události)
  2. Centrum tísňového volání Ostrava: pravé horní okno na velké obrazovce
  3. HZS Moravskoslezského kraje, Ostrava, místnost krizového řízení, velitel a členové ostravské části USAR týmu: levé dolní okno

V Praze i Ostravě zde seděli po dobu videokonference členové mezinárodního týmu hodnotitelů, kteří bedlivě pozorovali činnost českých hasičů… Samozřejmě s tlumočníky.

Cílem INSARAG External Classification (dále jen „IEC“) je posílení efektivity a koordinace pomoci při mezinárodních vyhledávacích a záchranných operacích zejména v oblastech postižených zemětřesením nebo jinou mimořádnou událostí následovanou zřícením budov (Rezoluce Valného shromáždění OSN č. 57/150 ze dne 16. prosince 2002) a tím napomoci místním záchranným složkám a omezit nasazení nepřipravených a nedostatečně technicky vybavených zahraničních záchranných týmů v místě rozsáhlé mimořádné události cestou certifikace podle pravidel INSARAG pod záštitou OSN – Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA).

Záměrem IEC je deklarovat, že český USAR odřad je po organizační, operační, taktické, technické a odborné stránce připraven v místě mimořádné události efektivně zasahovat jako těžký tým, tzv. HEAVY USAR podle standardů INSARAG. Klasifikace USAR probíhá během let 2008 až 2010 a jejím vyvrcholením je klasifikační cvičení „CZERT IEC 2010“.

Stručný časový průběh cvičení

12. října 2010

7.00 hodin – operační a informační středisko Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR obdrží oznámení o mimořádné události, rozsah následků ničivého tornáda, které způsobí zřícení budov s předpokladem zavalení osob (oblast zásahu tornáda – Ostrava).

  • svolání štábu generálního ředitelství HZS ČR, následuje aktivace USAR odřadu HZS hl.m. Prahy a HZS Moravskoslezského kraje, velitele odřadu, lékařů Ústřední nemocnice Brno a kynologů

9. 00 hodin – video konference mezi HZS Moravskoslezským krajem, HZS hl.m. Prahy, operačním střediskem generálního ředitelství HZS ČR

12.00 hodin – odjezd pražského segmentu USAR odřadu na místo cvičení (odjezd z požární stanice Strašnice HZS hl.m. Prahy)

17.00 hodin – odjezd ostravského segmentu USAR odřadu na místo cvičení (odjezd z centrální požární stanice HZS Moravskoslezského kraje).

22. 00– 24.00 hodin – průzkum místa základny, vybudování základny

13. října 2010

00.00 – 24.00 hodin – praktické nasazení heavy USAR odřadu (v lokalitě Vítkovice za použití figurantů představujících zraněné nebo mrtvé osoby. Oběti mimořádné události budou vyhledány a vyproštěny ze sutin zřícených budov).

14. října 2010

ranní hodiny– konec praktického nasazení heavy USAR odřadu 16.00 hodin – oficiální vyhodnocení INSARAG External Classification

Pozn. Časy mohou být v průběhu cvičení změněny.

Co je vlastně USAR a jak pracuje? To si můžete přečíst v samostatném článku v sekci REPRESE.

kpt. Ing. Ivana Svitáková
tisková mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

por. Mgr. Petr Kůdela
HZS Moravskoslezského kraje
Tiskový mluvčí

Sdílet
Seriál: USAR Ostrava