Středa 28. unora 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

27. 10. 2010: Pražský Florenc byl svědkem obrovského požáru. Zemřelo devět osob, další dvě hasiči zachránili

Noční požár staré haly Geodesie Českých drah, a.s., v těsném sousedství autobusového nádraží v Praze na Florenci si vyžádal 27. října 2010 devět mrtvých. Jde tak o jeden z nejtragičtějších požárů v Česku za posledních 20 let. S ohněm bojovalo 23 jednotek z celé Prahy, z hořícího pekla se podařilo hasičům zachránit dvě osoby.

Popis objektu

Bývalá hala Geodesie Českých drah, a.s., která sloužila jako administrativní budova s téměř sedmdesátkou kanceláří, zasedací místností, sklady a dalším zázemím, je situována na pozemku Českých drah, a.s., nedaleko Masarykova nádraží v těsném sousedství autobusového nádraží Florenc. Od autobusového nádraží leží na kamenném valu asi 15 m nad úrovní stanovišť autobusů.

Přízemní budova se skládá ze čtyř na sebe navazujících objektů typu „tesko“. Jednotlivé stavby jsou odděleny zděnou cihlovou stěnou a všechny objekty jsou propojeny 2 m širokou středovou chodbou v celé její délce. Ostatní obvodové konstrukce i příčky byly vystavěny z dřevěných panelových stěn, jejichž vnitřek (izolaci) tvořily vysušené odjadřené palice kukuřice.

Celková délka objektu, který je mírně zalomený do půlkruhu, je 111,2 m, šířka 13,2 m a výška od podlahy ke dřevěnému stropu je 2,5 m. Stropy jsou celodřevěné, podbité rákosem. Střechu tvoří dřevěná konstrukce pokrytá vlnitými eternitovými deskami a je sedlového typu.

V současné době byl objekt nevyužívaný a určený k demolici. Aby bylo zamezeno nepovolaným osobám vstupu do objektu, byly na všechna okna namontovány železné mříže a vstupy zabedněny. I přesto zde našlo útočiště několik bezdomovců a objekt sloužil jako squat.

Průběh zásahu

Dne 27. října 2010 v 00.34 hodin byla na telefonní centrum tísňového volání 112 (TCTV 112) HZS hl. m. Prahy přijata zpráva od ostrahy autobusového nádraží Florenc, že z bývalé drážní budovy v prostoru nad autobusovým nádražím Florenc vidí vycházet kouř a plameny.

Operační důstojník vyslal na místo události jednotku z centrální stanice (HS-1) s CAS 24 (první družstvo), které se vracelo od jiné události a souběžně ze stanice HS-1 vyslal CAS 24 (druhé družstvo) s AZ 37 a hasicím zařízením COBRA. Na místě události byly jednotky PO v 00.41hodin.

Již při příjezdu bylo patrné, že se jedná o požár většího rozsahu a proto velitel zásahu (dále jen „VZ“) požádal o další jednotky, zejména cisterny, a s ohledem na výškový rozdíl mezi plochou autobusového nádraží a zasaženou budovou i výškovou techniku.

Operační středisko dále vyslalo jednotky ze stanic HS-3 s CAS 24, AZ 30 a CAS 32, HZS SDŽC Praha s CAS 24, CAS 32 a HS-5 s CAS 24, AZ 30 a CAS 32. Na místo zásahu byla z preventivních důvodů povolána Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy.

VZ mezitím vydal rozkaz k vytvoření útočného proudu z AZ 37 a vytvoření dalšího útočného proudu C přes střechu nového odbavovacího terminálu Florenc. VZ v souvislosti s průzkumem a s ohledem na špatný přístup k hořícímu objektu ze strany autobusového nádraží vyslal průzkumnou skupinu s hasicím zařízením COBRA k zajištění přístupových cest jednotkám PO po celém obvodu zasaženého objektu.

V doprovodu motorizované hlídky Policie ČR se podařilo průzkumné skupině zajistit přístupovou cestu k protilehlé straně zasaženého objektu ve směru od Masarykova nádraží. Zde se průzkumná skupina spojila s dalšími policisty, kteří je informovali o osobách nacházejících se v objektu a policistech, kteří byli u budovy, ale nemohli se k osobám dostat, protože byly na oknech mříže. Tato informace byla ihned předána VZ, který okamžitě posílil průzkumnou skupinu o druhé družstvo ze stanice HS-1.

Na přístupové cestě k objektu ze strany Masarykova nádraží bylo ještě nutné odstranit zámky na uzamčeném oplocení a vratech. Poté, co se posilová průzkumná skupina dostala k objektu, byly dvěma osobám, které se značně nadýchaly zplodin hoření a byly na pokraji sil, prostrčeny přes mříže masky od dýchacích přístrojů zasahujících hasičů. Rozbrušovacími agregáty se hasiči snažili odstranit mříže z okna a dostat tak osoby do bezpečí.

Po odstranění mříží byli devatenáctiletá žena a jednadvacetiletý muž zachráněni a byla jim poskytnuta předlékařská pomoc. Oba shodně tvrdili, že se v hořící budově nachází ještě asi 10 osob. Zachránění byli předáni do péče zdravotnické záchranné služby.

Další část družstva vytvořila útočný proud C od CAS 24 a snažila se vyhledat další osoby uvnitř objektu. Předtím však museli pro přístup do objektu ještě odstranit zabezpečené dveře a vnitřní mříž. VZ všechny příjíždějící jednotky PO směřoval na posílení jednotky zachraňující osoby.

Bylo zřejmé, že budova je ve stavu, kdy bezprostředně hrozilo její celkové vzplanutí a šance na záchranu pohřešovaných osob byla přes veškerou snahu zasahujících prakticky nulová. Hasiči zasahující útočným proudem se dostali z důvodu velkého sálavého tepla a zplodin hoření sotva na 10 m dovnitř objektu.

S ohledem na situaci a z bezpečnostních důvodů VZ rozhodl o stažení zasahujících z vnitřku budovy a o provádění hasebních prací pouze z vnějšku. Bezprostředně poté byla budova zasažena v celém rozsahu a ze střechy šlehaly několikametrové mohutné plameny. Na straně od Masarykova nádraží bylo vytvořeno dopravní vedení B a tři útočné proudy C.

I když byly osazeny všechny hydranty v okolí, přesto byla dodávka vody nedostačující. Proto VZ nechal povolat další CAS. V 01.05 hodin vyhlásil VZ třetí stupeň požárního poplachu.

Na místo byly vyslány jednotky PO ze stanic č. 2 včetně chemické služby, č. 4, 6, 7, 8 a10, dále jednotky SDH na území hl. m. Prahy, HZS Letiště Praha, HZS Armády ČR – Letiště Kbely a HZS DP Metro. O celkové situaci na místě zásahu byl informován ředitel HZS hl. m. Prahy, který se dostavil na místo mimořádné události.

VZ rozdělil místo zásahu na dva úseky. Úsek „Florenc“ (velitel jednotky HS-5) – na tomto úseku bylo sedm útočných proudů C, z toho tři z AZ 30. Úkolem tohoto úseku bylo zamezit dalšímu šíření požáru na levé straně objektu a uchránit bezprostředně sousedící nový odbavovací terminál Florenc. Úsek „Masaryčka“ (velitel jednotky HS-1) – na úseku bylo šest útočných proudů C z toho jeden z AZ 37 s úkolem zastavit šíření po pravé straně objektu.

Na místo se dostavila chemická služba z HS-2, která prováděla měření koncentrací škodlivých látek a zabezpečovala výměnu dýchacích přístrojů. Na obou úsecích hasiči dopravovali vodu kyvadlově. VZ nechal Policií ČR uzavřít část ulice Křižíkova a odklonit dopravu z důvodu najíždění velkého počtu požární techniky.

V 01.35 hodin byly povolány jednotky SDH z hl. m. Prahy jako záloha na stanice HZS hl. m. Prahy, aby nebyl narušen bezpečnostní standard občanů hl. m. Prahy.

V 01.37 hodin dochází ke zřícení konstrukce střechy a obvodového pláště. Později byl ještě zřízen třetí úsek (velitel z HS-5) pro posílení ochrany rozsáhlého nového odbavovacího terminálu FLORENC z boční strany, kde byly nasazeny čtyři útočné proudy C a jeden útočný proud z AZ 37.

Operační důstojník vyhlásil v 01.59 hodin zvláštní stupeň požárního poplachu a na místě zásahu byl zřízen štáb VZ. Po poradě štábu VZ v 02.11 hodin byla vyhlášena lokalizace požáru. VZ nařizuje postupnou redukci sil a prostředků. Chemická jednotka nenaměřila žádné zvýšené koncentrace škodlivin. Stále probíhá hašení 17-ti útočnými proudy C, z toho čtyři z AZ 30. VZ požádal o dovezení čaje a občerstvení pro zasahující hasiče.

Ve 02.37 hodin podává velitel úseku „Masaryčka“ zprávu VZ o nalezení první zemřelé osoby. Místo bylo označeno, během následující hodiny dohašovacích prací a rozhrabávání bylo na tomto úseku nalezeno postupně dalších sedm těl.

Byla prováděna i postupná redukce proudů a stažení především z AZ 30. AZ 30 byly použity na osvětlování místa požáru. V 03.30 hodin nechal VZ utvořit dvě rojnice po celé délce vyhořelého objektu a s pomocí kopáčů a s použitím ženijního nářadí prohledat a prohrabat místo požáru. Na podlaze byla vrstva trosek od 10 do 40 cm.

V 04.00 hodin byly zrušeny úseky č. 1 a č. 3. Stále probíhalo dohašování dvěma proudy C. Jednotky PO byly postupně odesílány zpět na svoje základny. V 05.08 hodin se na místo zásahu dostavila jednotka stanice HS-6 ke střídání a VZ předal místo zásahu veliteli jednotky.

Na místě zůstala i jednotka HZS SDŽC Praha na dohlídku a úplné dohašení skrytých ohnisek. Jednotky stanice HS-1 se vrátily zpět na základnu. Ráno probíhalo došetření a dokumentování případu (Policie ČR a HZS hl. m. Prahy). Při došetřování bylo ve 13.20 hodin nalezeno deváté tělo a pes. Dne 27. října v 16.00 hodin byl požár zlikvidován.

Následky požáru

Požár zachvátil plochu o celkové výměře 2000 m2. Při požáru došlo k úmrtí devíti osob a jednoho psa. Došlo k úplnému zřícení střechy a obvodových stěn. Vzhledem k tomu, že objekt byl určený k demolici, je škoda způsobená požárem nulová, pouze na okolních stromech a porostu činí asi 20 000 Kč.

Specifika zásahu

Pozitiva

 • bezproblémová spolupráce složek IZS na místě zásahu,
 • dobrá akceschopnost jednotek SDH na území hl. m. Prahy,
 • dobrá spolupráce s ostrahou autobusového nádraží Florenc,
 • včasné rozhodnuti VZ o vyhlášení III. stupně požárního poplachu a povolání dostatečného množství sil a prostředků,
 • uchránění bezprostředně ohrožené budovy nového odbavovacího terminálu Florenc,
 • přes náročnost hasebního zásahu a velký počet zasahujících nedošlo ke zranění,
 • objekt byl odpojen od všech sítí (byl určen k demolici).

Negativa

 • velký počet usmrcených osob,
 • rychlé šíření požáru po dřevěných konstrukcích,
 • namontované mříže na všech oknech a dveřích, které komplikovaly záchranu osob,
 • zpočátku nedostatek vody, nemožnost zvýšení tlaku v hydrantové síti,
 • nebezpečí v podobě odletujících částí eternitové střechy.

Síly a prostředky

Hasebního zásahu se zúčastnilo celkem 23 jednotek z celého území hl. m. Prahy, z toho 9 jednotek HZS hl. m. Prahy (35 požárních automobilů), 10 jednotek SDH (11 požárních automobilů) z území hl. m. Prahy, 3 jednotky HZS podniků (5 požárních automobilů) a jednotka Armády ČR (1 požární automobil).

Na hašení požáru bylo nasazeno 17 útočných proudů C, z toho tři z AZ 30 a jeden z AZ 37. Spotřebováno bylo 710 700 litrů vody, to je pro představu 87× CAS 32 T-815.

Aby nebyla ohrožena bezpečnost v metropoli, byly na stanice HZS hl. m. Prahy povolány zálohy z řad jednotek SDH, a to v počtu 13 jednotek. Během tohoto zásahu jednotky PO zasahovaly ještě u tří případů na území hl. m. Prahy.

nprap. Radek SVATOŠ
velitel zásahu
Sdílet

Článek byl převzat z časopisu 112.

Časopis 112

Časopis 112 poskytuje informace z oblasti požární ochrany, činnosti složek integrovaného záchranného systému, problematiky ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Vydavatelem je generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Seriál: Časopis 112: Rozbory proběhlých zásahů