Středa 17. dubna 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

21. 10. 2013: Při požáru bývalého velkokapacitního teletníku na Znojemsku byl vyhlášen třetí stupeň poplachu

Dne 21. října 2013 přibližně v 16:00 hodin došlo v zemědělském areálu v obci Šumná v okrese Znojmo k požáru bývalého velkokapacitního teletníku. Rozsahem a počtem zasahujících jednotek PO se stal jedním z největších požárů na Znojemsku v roce 2013.

Požár vznikl v objektu pavilonu bývalé mléčné výroby, který je součástí velkokapacitního teletníku nacházejícího se v zemědělském areálu jižně od obce Šumná.

Velkokapacitní teletník se skládá z ústřední přípravny, ke které je na jižní podélné stěně přistaveno šest objektů pavilonů mléčné a rostlinné výživy. Objekt ústřední přípravny je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 73,9 × 15,0 m. Dvoupodlažní, nepodsklepený objekt je vnitřními stěnami s požární funkcí rozdělen do tří částí.

Nosnou část tvoří ocelový rám o rozponu 15 m. Obvodové a vnitřní zdivo je cihelné, opatřené vápennými omítkami. Podlahu přípravny tvoří betonová mazanina s cementovým potěrem. Stropní konstrukce nad přízemím je tvořena ocelovými nosníky uloženými na průvlak, který je umístěn na ocelových trubkách.

Na ocelové stropní nosníky jsou kladeny PZD desky a na nich je podlaha z betonové mazaniny s cementovým potěrem. Zdi s požárnědělicí funkcí jsou průběžné přes obě podlaží až nad úroveň střešního pláště. Konstrukční systém objektu je nehořlavý (DP1). Požární výška objektu je 4,6 m. Nechráněná úniková cesta vede dvěma různými směry vždy na volné prostranství.

Vstup do objektu je možný přes ocelová průjezdná vrata ve štítových stěnách. Ve střední části je vestavěna hlavní rozvodna elektrické energie. Přízemní prostory jsou rozděleny příčkovým zdivem nebo prkennými stěnami na skladovací prostory.

Pavilon mléčné výroby, ve kterém došlo k požáru, je nepodsklepený jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 12,0 × 52,3 m. Byl upraven a využíván k volnému ustájení dobytka a ke skladování sena.

Průběh zásahu

Krajské operační a informační středisko (KOPIS) HZS Jihomoravského kraje přijalo hlášení o požáru v 16.26 hodin od kolemjedoucího občana, který zpozoroval kouř nad zemědělským areálem.

Téměř současně zpozorovala kouř i zaměstnankyně, nacházející se v ohradě u koní v blízkosti teletníku, která neprodleně začala vyhánět dobytek ze stájí v blízkosti hořícího objektu.

Na místo události byly vyslány jednotky PO zařazené v prvním stupni požárního poplachu. Dále byla vyrozuměna Policie ČR, pracovník pro zjišťování příčin vzniku požárů a řídicí důstojník územního odboru Znojmo.

V době příjezdu první jednotky PO na místo události byl požárem zasažen již celý sklad sena a plamenné hoření probíhalo po celém povrchu volně uloženého sena.

Po prohoření střešní konstrukce pavilonu u obvodové stěny ústřední přípravny docházelo k nahřívání obvodového plechového pláště 2. NP a k prostupům plamenů do skladovacího půdního prostoru, kde byla uskladněna sláma.

Ještě před příjezdem prvních jednotek PO se podařilo veškerý dobytek evakuovat do bezpečí.

V 16.33 hodin byly zahájeny hasební práce jednotkou SDH Šumná, která nasadila dva proudy C 52 a lafetovou proudnici. V téže době byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. V 16.40 hodin se na místo události dostavila jednotka ze stanice Znojmo s CAS 24 a CAS 30. Velitel této jednotky PO převzal velení zásahu.

Postupně byly nasazeny další čtyři proudy C 52 k zamezení šíření požáru v teletníku. Velitel zásahu rozhodl ponechat sklad slámy, zcela zasažený požárem, vyhořet a směr požárního útoku zaměřit na požár v hlavní budově, který se dále šířil mimo jiné i na těžký kolový traktor (tahač) ŠT 180.

S ohledem na rozsah požáru a značnou spotřebu hasební látky bylo rozhodnuto o vyhlášení III. stupně požárního poplachu a KOPIS HZS Jihomoravského kraje požádalo o mezikrajskou výpomoc HZS Kraje Vysočina.

Byl vytvořen štáb VZ a ze stanice Brno-Lidická bylo vysláno mobilní operační pracoviště. Místo zásahu bylo rozděleno na dva úseky a postupně bylo nasazeno sedm proudů C 52 a tři lafetové proudnice.

Situaci komplikoval rozbahněný terén v areálu, který značně ztěžoval pohyb zasahujících na místě zásahu i manipulaci s hadicovým vedením. Dodávka vody byla zajištěna kyvadlově cisternami ze tří postupně zřizovaných čerpacích stanovišť.

O situaci byli informováni krajští funkcionáři včetně hejtmana Jihomoravského kra­je.

V 18.19 hodin byl požár lokalizován.

Současně s hasebními pracemi byly rozebírány konstrukce a vyváženy požárem nezasažené balíky slámy s nakladačem mimo objekt.

Stravu pro zasahující hasiče zajistil starosta obce Šumná ve spolupráci s majitelem areálu a kolem půlnoci došlo prostřednictvím mobilního operačního pracoviště k postupné výměně zasahujících jednotek PO.

Krátce po 04.00 hodině dne 22. října 2013 byl požár v teletníku likvidován.

Došlo k přeskupení sil a prostředků a bylo zahájeno dohašování hořící slámy v pavilonu.

V ranních hodinách se na místo události dostavili příslušníci chemické laboratoře Zařízení Tišnov HZS Jihomoravského kraje (CHL Tišnov) s technickým automobilem chemickým a monitorovali stav ovzduší v bezprostřední blízkosti místa události a v obci Šumná s cílem prověřit, zda vlivem požáru nedošlo ke zvýšení hladiny nebezpečných chemických látek (NCHL) v ovzduší. Bylo zjištěno, že NCHL ve zplodinách hoření ovzduší negativně neovlivnily a nedosahovaly hodnot, které by mohly ohrozit zdraví obyvatel.

Dohašovací práce probíhaly po celý den a byly ukončeny 22. října 2013 přibližně v 19.00 hodin, kdy se poslední jednotka PO vrátila na základnu.

Na likvidaci požáru se podílelo celkem 23 jednotek PO (6 jednotek HZS ČR a 17 jednotek SDH obcí) a CHL Tišnov. Celkem zasahovalo 144 hasičů. Na hašení se spotřebovalo 453 200 litrů vody.

 • PS Moravské Budějovice (Kraj Vysočina)
 • PS Lidická
 • PS Líšeň
 • PS Rosice
 • PS Znojmo
 • PS Hrušovany nad Jevišovkou
 • SDH Běhařovice
 • SDH Bítov
 • SDH Blížkovice
 • SDH Chvalovice
 • SDH Jevišovice
 • SDH Lesná
 • SDH Miroslav
 • SDH Olbramkostel
 • SDH Prosiměřice
 • SDH Slup
 • SDH Starý Petřín
 • SDH Šatov
 • SDH Šumná
 • SDH Vranov nad Dyjí
 • SDH Nový Šaldorf
 • SDH Suchohrdly u Znojma
 • SDH Rakšice

Příčina vzniku požáru

Na základě poznatků zjištěných v průběhu šetření a při ohledání místa zásahu bylo stanoveno několik možných verzí vzniku požáru, které byly ve spolupráci s Policií ČR postupně prověřeny.

Při vyšetřování bylo zjištěno, že se v nehlídaném areálu pohybovaly děti. Ty později uvedly, že v místě vzniku požáru kouřily a hořící nebo nedokonale uhašené nedopalky cigaret odhazovaly do sena.

Škoda způsobená požárem byla vyčíslena na 5 milionů Kč. Uchráněné hodnoty činí 15 milionů Kč.

Pozitiva zásahu

 • zřízení mobilního operačního pracoviště pro usnadnění řízení zásahu,
 • spolupráce se starostou obce i majitelem objektu,
 • prvotní zásah zaměstnanců – vyvedení dobytka z objektu,
 • při požáru nebyl nikdo zraněn.

Negativa zásahu

 • silně rozbahněný terén v areálu ztěžující pohyb osob, vozidel i samotné hasební práce,
 • počáteční nedostatek vody k hašení,
 • nutnost postupně zřídit tři čerpací stanoviště (pro nedostatek vody),
 • vysoká teplota a silné zakouření objektu.
mjr. Mgr. Petr PROCHÁZKA
por. Bc. Květoslav KOMÍNEK
HZS Jihomoravského kraje

Foto, video: Jan Dufek & HZS JHM
Sdílet

Článek byl převzat z časopisu 112.

Časopis 112

Časopis 112 poskytuje informace z oblasti požární ochrany, činnosti složek integrovaného záchranného systému, problematiky ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Vydavatelem je generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Seriál: Časopis 112: Rozbory proběhlých zásahů