Středa 27. října 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Největší hasičské auto na světě

aneb nová zbrojnice dobrovolných hasičů z rakouské obce Bairisch Kölldorf.

Představujeme hasičskou stanici, která je díky svému architektonickému řešení asi nejunikátnější stavbou svého druhu na světě. Její tvar je odvozen od hasičské cisterny. Užívá ji dobrovolný hasičský sbor rakouské obce Bairisch Kölldorf, který má 91 členů a datuje své založení v roce 1929.

Nápad postavit hasičárnu ve tvaru požárního vozidla se zrodil pochopitelně v hlavách hasičů z Bairisch Kölldorf v čele s velitelem Franzem Lacknerem. Starosta obce pan Franz Schleich hasiče v nápadu podpořil a díky pochopení a dobré práci kanceláře architekta Wernera Reichla vznikl opravdu unikátní projekt požární zbrojnice, jejíž dominantou je veliký vodu stříkající hasič na výsuvném žebříku. Projekt byl tedy hotov a čekalo se již jen na zahájení stavby. Základní kámen byl položen v zimě roku 2000. Stavba zbrojnice trvala celkem jeden a půl roku. Její slavnostní otevření a vysvěcení proběhlo 25. května roku 2002.

Samotná stavba je skutečným unikátem a zároveň velikým lákadlem pro turisty a to nejen z řad hasičů, i když těch obec Bairisch Kölldorf navštíví díky této neobyčejné požární stanici opravdu mnoho. Zájem o stanici ve tvaru hasičského vozu je tak obrovský, že starosta obce spolu s hasiči musel přistoupit na ojedinělou věc. A to zpoplatnění prohlídky zbrojnice. To čítá 1,– Euro na osobu a zahrnuje 30 minut dlouhou exkurzi, při které návštěvníci na závěr vidí i malou atrakci v podobě 3 m vysoké figury hasiče, který vyjede po žebříku na střechu hasičárny a stříká vodu. Někomu se to možná nezdá, ale na druhou stranu je logické, že se za návštěvu ,,atrakce,, platí. Suma není pro nikoho jistě závratná a v ceně je zahrnuta i veliká pohlednice. Utržené peníze jdou napůl do obecní i hasičské kasy.

Tento hasičsko-architektonický skvost se stal symbolem celé obce Bairisch Kölldorf. Nejen že se jedná o neobvyklou stavbu, ale jedná se hlavně o účelnou stavbu. Hasiči = hasičské auto, řekne si jistě každý z nás. Tato stanice tak skutečně vypadá. V ,,kabině,, která má na čelním skle i funkční stěrače, je umístěna ústředna a kancelář velitele. V ,,nástavbě,, jsou celkem tři garážová stání pro zásahová požární vozidla – MTF, KLF-A, RLF, nad nimi je společenská místnost a další prostory pro výkon hasičské služby včetně sociálního zařízení. V přízemí je ještě sklad materiálu. Garážová stání kryjí roletová vrata, která opravdu reálně připomínají roletky na požárních nástavbách skutečných automobilů. Aby byla vize reality dokonalá, tak je stanice osazena i funkčním světelným a zvukovým výstražným znamením, které se zapíná v případě poplachu. Stejně tak jsou funkční i světlomety a směrovky. V zadní části je umístěna věž na sušení hadic. Právě z ní vede výsuvný žebřík, na kterém je umístěna třímetrová figurína hasiče, který stříká vodu.

,,TTD,, zbrojnice jsou následující :

Délka : 25.400 mm
Šířka : 7.500 resp. 12.000 mm
Výška : 6.300 mm
Výška věže se žebříkem : 14.800 mm
Celková zastavěná plocha : 265 m2

Protože je systém požární ochrany v Rakousku jiný než u nás, najdou se peníze i pochopení pro takovouto stavbu, která nejen že dobře vypadá zvenčí, ale i uvnitř je dokonalá včetně veškerých moderních nejen elektronických vymožeností dnešní doby. Celkové náklady na stavbu jsou vyčísleny v částce 290.000,– Euro. Peníze na novou unikátní zbrojnici poskytla z části obec, z části hasičské sdružení a v neposlední řadě i sponzoři.

A otázka závěrem. Líbí se či nelíbí tato zbrojnice českým hasičům?
Sdílet