Neděle 9. srpna 2020, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Agrotec 970x150 OK

02.05.2011: Kvůli nehodě nákladního automobilu před tunelem Valík byla doprava na D5 zastavena dva dny

V ranních hodinách dne 2. května roku 2011 došlo na začátku dálničního mostu přes řeku Úhlavu před tunelem Valík na 78,5. km dálnice D5 ve směru na Prahu k dopravní nehodě a požáru jízdní soupravy VOLVO s přívěsem PANAV, která převážela acetylenové lahve. Náročný zásah si vyžádal uzavření dálnice v obou směrech na dva dny.

Přepravovaný náklad

Havarovaná jízdní souprava byla složena z nákladního automobilu valníkového VOLVO, typ: FH 42R B o rozměrech: délka 8610 mm, šířka 2550 mm, výška 3210 mm, a z přívěsu nákladního valníkového PANAV, obchodní označení PVL 22 o rozměrech: délka 10 140 mm, šířka 2500 mm, výška 3800 mm.

Jízdní soupravou bylo přepravováno 14 svazků acetylenu. Svazek lahví obsahoval řadu jednotlivých lahví, které byly vzájemně mezi sebou propojeny pro potřebu současného plnění a vyprazdňování a byly vestavěny v tuhém rámu tzv. „bindlu“ pro potřeby snadné manipulace s použitím jeřábu nebo vysokozdvižného vozíku.

V jednom svazku se nacházelo 14 tlakových lahví se 149 kg náplně plynu. Celková převážená hmotnost acetylenového plynu byla 2086 kg. Acetylen byl rozpuštěn v dimethylformamidu (DMF) v porézní hmotě. Porézní hmoty drží rozpouštědlo DMF, ve kterém je acetylen rozpuštěn za příslušného tlaku.

Dále byl přepravován jeden svazek oxidu uhličitého, ve kterém se nacházelo 12 tlakových lahví se 450 kg náplně plynu CO2.

Na jízdní soupravě byly převáženy také tři palety naplněné tlakovými lahvemi s chladicím plynem. Na přepravních paletách bylo umístěno 24 tlakových lahví s plynem R-404A o celkové hmotnosti plynu 240 kg, 12 tlakových lahví s plynem R-407C o celkové hmotnosti plynu 132 kg, 12 tlakových lahví s plynem R-437A (ISCEON 49 PLUS) o celkové hmotnosti plynu 144 kg, 6 tlakových lahví plynu R-417A (ISCEON 59) o celkové hmotnosti plynu 66 kg, 6 tlakových lahví plynu R-422D (ISCEON 29) o celkové hmotnosti plynu 66 kg, 6 tlakových lahví plynu R-134a o celkové hmotnosti plynu 72 kg. Zkapalněné a chladicí plyny byly nehořlavé a nevýbušné.

Průběh zásahu

Dopravní nehoda s požárem byla nahlášena na KOPIS HZS Plzeňského kraje 2. května 2011 v 07.26 hodin na tísňovou linku 112. Na místo události se jako první dostavila jednotka ze stanice Plzeň-Střed s CAS 24 od dálničního exitu Litice ve směru na Prahu, a poté jednotka ze stanice Plzeň-Slovany s CAS 24 a CAS 15 ze směru od Prahy.

Již při jízdě k zásahu byl vidět stoupající černý kouř a bylo slyšet zřetelné rány od explozí hořících tlakových lahví. Jak vyplynulo ze záznamu kamerového systému instalovaného u dálničního tunelu, řidič opustil vozidlo s lehkým zraněním asi 20 s po nárazu.

Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že jde o plně rozvinutý požár, který zachvátil celý nákladní automobil, dále informační bránu s proměnným značením před tunelem a boční protihlukové zábrany.

Během bojového rozvinutí docházelo k častým explozím hořících lahví, které byly roztroušené kolem místa nehody v přepravních koších a také jednotlivě. Celkové rozměry zasažené plochy na dálnici byly přibližně 15 × 30 m.

Byly povolány další jednotky PO zařazené do II. stupně požárního poplachu s důrazem na velkokapacitní cisterny. Při hasebních pracích, které spočívaly převážně v chlazení hořících lahví a ochraně ostatních bindlů, které nehořely, byla nasazena i pěna na rychlé uhašení nákladního vozidla z důvodu zamezení ohřívání relativně nepoškozených lah­ví.

V průběhu požáru byl celý prostor monitorován termokamerou. Vzhledem k velké spotřebě hasební vody byla v průběhu zásahu nahrazena kyvadlová doprava vody dálkovou, a to z hydrantové sítě u tunelu Valík (celkový objem požární nádrže byl 150 m3) a dále z retenční nádrže u mostu, kam je svedena veškerá splašková a odpadní voda z tunelu a mostu, neboť řeka Úhlava je hlavním zdrojem pitné vody pro město Plzeň.

Na místo byl povolán požární technik firmy Linde, a.s., se kterým byl konzultován další postup. Na základě jeho informací byly všechny chladící proudy z bezpečnostních důvodů postupně nahrazeny samočinnými monitory, které byly přivezeny na místo zásahu z ostatních stanic územního odboru Plzeň. Bylo tak eliminováno riziko zranění zasahujících hasičů při možném výbuchu tlakových lahví.

Na místě zásahu byl zřízen týlový prostor pro odpočinek zasahujících hasičů a zajištěna strava a pitný režim. V odpoledních hodinách byly zasahující jednotky PO postupně zredukovány a po pravidelných intervalech byli zasahující hasiči střídáni. Chlazení hořících lahví probíhalo celou noc.

Druhý den dopoledne hořely již pouze tři lahve v jednom ze svazků a docházelo u nich jen k tzv. „dýchání“. Ve 12.00 hodin se na místo zásahu dostavilo náhradní vozidlo k přeložení nebezpečného nákladu a odtahová služba s těžkým vyprošťovacím automobilem k odstranění shořelého vraku vozidla.

Po ukončení likvidačních prací byl kolem 16.00 hodin obnoven provoz na dálnici svedený do jízdních pruhů ve směru na Rozvadov.

Následky požáru

Následkem požáru bylo zničeno: jízdní souprava VOLVO s přívěsem PANAV, 13 svazků acetylenu, jeden svazek oxidu uhličitého, 55 tlakových lahví s chladicím plynem, portál dopravního značení včetně osazených proměnných značek a snímačů Kapsch, protihluková stěna, dilatační závěr mostu včetně izolace, středová svodidla, betonová svodidla typ new jersey, živičná vozovka a osobní věci řidiče. Vyčíslená škoda činí 18,8 milionu korun.

Příčina vzniku požáru

Řidič s jízdní soupravou projel tunelem Valík na dálničním obchvatu Plzně směrem na Rozvadov. Po projetí tunelu byl zařazen v levém jízdním pruhu, kdy předjížděl nákladní automobil modré barvy. Vlivem technické závady na vozidle VOLVO (došlo k náhlému úniku vzduchu z levé přední pneumatiky) se jízdní souprava stala neovladatelnou a vjela přes středová svodidla do protisměrné části dálnice.

K projetí do protisměru došlo na 78,307 km dálnice D5 na mostě přes řeku Úhlavu, kde dosud nezjištěnou částí jízdní soupravy došlo ke střetu s levou zadní částí projíždějící nákladní soupravy Renault Magnum s návěsem Koegel, která projížděla v pravém jízdním pruhu v protisměru.

Poté se jízdní souprava převrátila a část přívěsu PANAV narazila do betonových svodidel new yersey. Náklad svazků a tlakových lahví (acetylen, chladicí plyn, oxid uhličitý) se vysypal z nákladního automobilu VOLVO a přívěsu PANAV na vozovku.

Při dopravní nehodě unikly pohonné hmoty (motorová nafta) z nádrží nákladního automobilu VOLVO, a také nastal únik plynu při porušení lahvových ventilů acetylenových tlakových lahví.

Následně došlo k iniciaci hořlavých par výše uvedených látek nejpravděpodobněji mechanickými jiskrami, které vznikaly při nárazech jízdní soupravy s přívěsem do svodidel, při převrácení jízdní soupravy a při vysypání nákladu na živičnou vozovku.

Na základě zjištěných skutečností byla příčinou vzniku požáru stanovena dopravní nehoda jízdní soupravy VOLVO s přívěsem PANAV, kterou byly převáženy nebezpečné věci podle vyhlášky č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů.

Specifika zásahu

Požár probíhal na otevřeném prostranství s relativně dobrým přístupem. Hlavní hasební práce probíhaly během dne za standardních povětrnostních podmínek.

Negativa zásahu

  • velmi rychlý rozvoj požáru, exploze acetylenových tlakových lahví s následným explozivním hořením,
  • časově náročný zásah s uzavřením dálnice v obou směrech na dva dny.

Pozitiva zásahu

  • zásah proběhl bez zranění zasahujících hasičů i přes velké riziko,
  • možnost opětovného čerpání chladící vody z retenční nádrže (koloběh vody),
  • velmi dobrá spolupráce s technikem firmy Linde, a.s.

Závěr

Vzhledem k charakteru události, dané lokalitě a vysoké míře nebezpečí šlo o ojedinělý zásah v Plzeňském kraji Z průběhu zásahu vyplynula nutnost nasadit co nejdříve monitory k ochlazování a eliminovat tak možné nebezpečí zranění zasahujících hasičů při případném výbuchu.

mjr. Ing. Michal PATHY
kpt. Ing. Jaroslav ŘEPÍK

Letecké snímky: Zdeněk Šusťáček
Sdílet

Článek byl převzat z časopisu 112.

Časopis 112

Časopis 112 poskytuje informace z oblasti požární ochrany, činnosti složek integrovaného záchranného systému, problematiky ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Vydavatelem je generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Seriál: Časopis 112: Rozbory proběhlých zásahů
Banner MIBAG_2012 OK