Úterý 27. července 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Historie: Požární ochrana na železnici – díl druhý

Přinášíme vám druhou část seriálu o historii požární ochrany na železnici, která se zabývá vznikem profesionálních jednotek od roku 1953.

Požární útvary v železničních uzlech – dobová fakta

 1. V některých železničních uzlech jsou zřízeny požární útvary, vykonávající svou funkci v určeném služebním obvodu. Požární útvary jsou organizačně začleněny do oddílů ozbrojené a požární ochrany.
 2. Organizace požárních útvarů železnic a výkon služby v nich jsou přizpůsobeny zásadám platným pro vojenské útvary v rozsahu stanoveném ministerstvem vnitra v dohodě s ministerstvem národní obrany.
 3. Úprava stejnokroje, jmenování do osobních hodností, jakož i materiální zabezpečení příslušníků požárních útvarů na železnicích je upraveno zvláštními předpisy ministerstva dopravy.
 4. Organizaci, dislokaci, početní stavy, výzbroj a výstroj požárních útvarů na železnicích stanoví ministerstvo dopravy v dohodě s ministerstvem vnitra.

Vznik profesionálních požárních jednotek

V rámci ministerstva dopravy roce 1953 vznikají první Útvary požární ochrany železnic v důležitých dopravních uzlech

 • od 1. 1. 1995 Hasičská záchranná služba Českých drah a.s. do 30. 6. 2008,
 • od. 1. 7. 2008 HZSP Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Zřízení HZS ČD souviselo s celkovými změnami na železnici a zefektivněním požární ochrany začátkem 90. let na dráze vůbec. Teprve rozdělení republiky a drah všeobecně umožnilo realizovat optimální organizační začlenění a postavení JPO v rámci celých ČD s.o.

Nástupce TPZS ČSD (technicko-požární záchranná služba), tedy HZS ČD byla zřízena v roce 1994 s účinností od 1. 1. 1995. pod DDC-ČD s.o (Divize dopravních cest České dráhy státní organizace).

Poslední největší změna proběhla k 1. 1. 2003, kdy se ČD s.o. rozdělily na dvě části: SŽDC s.o. (Správa železniční dopravní cesty – státní organizace) a ČD akciová společnost.

HZS byla začleněna k DDC:

 • ČD a.s. – Břeclav /1953/
 • Hradec Králové /1953/
 • Cheb /1953/
 • Kolín /1953/
 • Brno /1953/
 • Praha-Vršovice /1953/
 • České Budějovice /konec r. 1953/
 • Ostrava-Přívoz /1953/
 • Plzeň /1953/
 • Kralupy nad Vltavou /1953/
 • Přerov /1953/
 • Liberec /listopad 1953/
 • Nymburk /1954/
 • Olomouc /1954/
 • Krnov /1954/
 • Ústí nad Labem /1954/
 • Česká Třebová /1. 2. 1956/.

Vedení požární ochrany železnic sídlilo v Praze. Postupně bylo takto vybudováno v síti ČSD v České republice 16 požárních stanic s 512 hasiči.

Historie a současnost drážních hasičů

Dislokace JPO ČD je provedena v místech bývalých útvarů požární ochrany železnic v těchto městech – Brno, Břeclav, České Budějovice, Česká Třebová, Hradec Králové, Cheb, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Liberec, Nymburk, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Přerov a Ústí nad Labem.

Následně byly zřízeny dvě pobočné stanice JPO Ústí nad Labem – Chomutov /1992/ a Děčín /1999/. V roce 1954 tvořilo útvar požární ochrany železnic 276 osob a v roce 2003 bylo v 18 jednotkách zaměstnáno 539 hasičů.

Účinnost jejich zásahu byla vždy závislá na dojezdových vzdálenostech, které s ohledem na jimi chráněná území, byly značné. Proto, po dohodě s vedením požární ochrany státní správy v okresech, byla v poplachových plánech okresů dohodnuta pomoc veřejných profesionálních požárních sborů, neboť byly s ohledem na některá nebezpečná místa lépe dislokovány.

Výjezdová činnost drážních požárních jednotek byla rozmanitá. V době sucha likvidovali požáry travních porostů a lesů kolem železničních tratí, často vyjížděli k únikům různých nebezpečných látek.

Náročné byly zásahy v drážních zařízeních na nádraží, nástupišti, ve vlaku, v kolejišti pod trolejovým vedením, v tunelu, na mostě a podobně.

Závažné byly též požáry při srážkách vlakových souprav, zejména spojené s úniky nebezpečných látek.

Činnost ukončil:

 • ÚPOŽ Krnov /1963/
 • pobočná stanice JPO HZS ČD Ostrava – VaDS Bohumín (vypařovací a desinfekční stanice)
 • Správa železniční dopravní cesty, s.o stanice Hradec Králové /1. 7. 2011/
 • Správa železniční dopravní cesty, s.o stanice Břeclav /1. 7. 2011/
 • Správa železniční dopravní cesty, s.o stanice Kolín /1. 7. 2011/
 • Správa železniční dopravní cesty, s.o stanice Děčín /1. 7. 2011/
 • Správa železniční dopravní cesty, s.o stanice Olomouc /1. 7. 2011/.

Pokud některý z čtenářů může doplnit historii drážních hasičů, může se spojit s aktivem pro historii na Dvoracekzachranar@seznam.cz. Autoři uvítají každou informaci, která pomůže zachovat pro budoucnost doklady o nezměrně obětavé práci.


Text: David Dvořáček, DiS
Foto: HZS SŽDC Brno

Sdílet
Seriál: Závodní požární útvary v České republice