Úterý 27. července 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Historie: Požární ochrana na železnici – díl třetí

Přinášíme vám třetí a zároveň poslední část seriálu o historii požární ochrany na železnici, která se zabývá zřízením a chodem dobrovolných požárních jednotek.

Závodní požární sbory a požární hlídky

 1. V železničních dílnách, lokomotivních depech, železničních stanicích nebo podnicích a provozovnách (dále jen „v závodech“) se z dobrovolných pracovníků zřizují závodní požární sbory. Zřizuje je vedení závodů se souhlasem oddělení ozbrojené požární ochrany odboru ZÚ správy dráhy a v součinnosti s okresní organizací Československého svazu požární ochrany (ČSPO). Závodní požární sbory jsou přímo podřízeny vedoucímu toho závodu, u kterého byly zřízeny a který zajišťuje jejich vybavení a materiální zabezpečení a odpovídá za jejich akceschopnost.
 2. Úprava stejnokrojů a hodnostní označení u závodních požárních sborů se řídí jednotnými směrnicemi vydanými ČSPO.
 3. V době zvýšeného požárního nebezpečí nebo vyžadují-li toho jiné závažné okolnosti, zřídí vedoucí závodu požární hlídky.
 4. O zřízení a organizaci dobrovolných požárních čet, závodních požárních sborů platí předpisy o závodních požárních sborech, vydané ministerstvem vnitra.
 5. Rozsah, vybavení a výcvik těchto požárních jednotek závisí též na tom, zda a jakou pomoc při požáru může poskytnout veřejný požární útvar a jaké objekty a zařízení je třeba chránit.

Dobrovolná požární ochrana měla na dráze své místo

Prvorepublikové České ústřední hasičské jednoty byly členem sboru železniční dílny Nymburk (SDH Železniční opravny a strojírny Nymburk a.s.) /1899-dosud/.

Občanské sdružení působící na úseku požární ochrany (zájmové organizace) – ustavené Závodní jednoty Československého svazu požární ochrany (dále Zj ČSPO) ČSD Děčín /1962/.

Základní organizace Svazu požární ochrany (dále ZO SPO):

 • ČSD Studénka /obnoven 1969/;
 • ZO SPO Železniční opravny a strojírny Krnov /obnoven 1970/;
 • ZO SPO Lokomotivní DEPO Jihlava /15. 11. 1975/ a zrušené Zj ČSH železniční dílny ČSD České Velenice /1953/;
 • Zj ČSPO ČSD Děčín /30. 9. 1965/;
 • Zj ČSPO ČSD Studénka /1965/;
 • Zj ČSPO POŽ ČSD Přerov /1965/;
 • Zj ČSPO ČSD – hl. nádraží Přívoz /1965/;
 • Zj ČSPO Lokomotivní depo Přívoz /1965/;
 • Zj ČSPO PÚ ČSD Gottwaldovo nádraží Plzeň;
 • Zj ČSPO ČSD Kařízek /1965/;
 • Zj ČSPO železniční stanice Krnov /1965/;
 • Zj ČSPO ČSD dílny Krnov /1965/;
 • Zj ČSPO Železniční opravny a strojírny Krnov /1965/;
 • Zj ČSPO lokomotivní depo ČSD Valašské Meziříčí /1965/;
 • Zj ČSPO ČSD České Budějovice /1965/;
 • Zj ČSPO PÚ ČSD Gottwaldovo nádraží Plzeň /1965/;
 • Zj ČSPO ČSD TVD traťové výrobní dílny Koterov /1965/;
 • Zj ČSPO Dílny ČSD Plzeň (Železniční opravny a strojírny ČSD Plzeň) /1965/;
 • ZO SPO ČSD Kařízek-nádraží /1978/;
 • ZO SPO POŽ ČSD Přerov /1978/;
 • SDH ŽOS Česká Lípa /31. 12. 1996/;
 • ZO SPO ČSD Hradec Králové;
 • ZO SPO ČSD Cheb;
 • SDH ČD Suchdol nad Odrou.

Začátkem 90tých let ukončil činnost nádražní sbor ČSD železniční stanice Havlíčkův Brod, železniční lokodepo a železniční stanice ČSD Jihlava, ATECO, s.r.o. provozovna ŽOS Praha-Bubny /1996/; ŽOS Česká Lípa /31. 12. 1996/; PARS NOVA a.s. (ŽOS Železniční opravny a strojírny Šumperk).

Pokud některý z čtenářů může doplnit historii drážních hasičů, může se spojit s aktivem pro historii na Dvoracekzachranar@seznam.cz. Autoři uvítají každou informaci, která pomůže zachovat pro budoucnost doklady o nezměrně obětavé práci.

Text: David Dvořáček, DiS
Foto: HZS SŽDC Brno

Sdílet
Seriál: Závodní požární útvary v České republice