Úterý 27. července 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vojenské hasičské jednotky, část první

Důkladné uplatňování všech zásad požární ochrany patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující celkovou bezpečnost prakticky ve všech oborech lidských činností.

Nejinak je tomu i v armádě a dalších ozbrojených silách. Díky jejich specifickému poslání je zde třeba požární ochraně přikládat zvlášť velký význam. Každá armáda na světě má ve svých organizačních strukturách vojenské hasičské jednotky.

Hasičské jednotky působí zejména v blízkosti velkých muničních skladů, vojenských letišť, raketových základen nebo v době cvičení ve výcvikových prostorech.


V rámci rezortu Ministerstva obrany je zřízeno 15 vojenských hasičských jednotek řízených Ředitelstvím logistické a zdravotnické podpory pro zajištění hasebních obvodů vojenských výcvikových prostorů a skladů munice.

Tyto stanice VHJ jsou na úrovni hasičského záchranného sboru a jsou plně profesionalizovány a standardně vybaveny požární technikou a materiálem. Vojenské hasičské jednotky AČR působí ve vojenských objektech a zařízeních.

Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, výkon požárního dozoru v resortu Ministerstva obrany v souladu s § 85a provádí Ministerstvo obrany vlastními orgány požárního ochrany.

Vojenské hasičské jednotky fungují na základě § 65a, zákona o požární ochraně, jako jednotky požární ochrany.


K výkonu požárního dozoru v resortu obrany byl vytvořen Vojenský požární dozor, který vykonává požární dozor ve vojenských objektech, vojenských útvarech, vojenských zařízeních a u právnických osob založených nebo zřízených Ministerstvem obrany, v rozsahu § 31 zákona o požární ochraně.

Vojenské hasičské jednotky fungují v resortu Ministerstva obrany obdobně jako jednotky sborů dobrovolných hasičů podniků, přičemž zřizování, vnitřní organizaci, vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany a výkon služby v ní stanoví Ministerstvo obrany.

Ministerstvo obrany rovněž stanoví podmínky odborné způsobilosti, nástupního odborného výcviku, odborné přípravy, zdravotní způsobilosti a funkční označení příslušníků vojenských hasičských jednotek, které nesmí být zaměnitelné s hodnostním označením příslušníků hasičského záchranného sboru.


Za jednotky požární ochrany uvedené v § 65 odst. 1 písm. b) a d) se ve vojenských objektech, vojenských útvarech, vojenských zařízeních, vojenských záchranných útvarech a u právnických osob založených nebo zřízených Ministerstvem obrany považují vojenské hasičské jednotky.

Vojenská hasičská jednotka je složena z vojáků a občanských zaměstnanců (dále jen „členové vojenské hasičské jednotky“).

Pro vojenskou hasičskou jednotku se při společném zásahu jednotek požární ochrany a vojenských hasičských jednotek uplatňuje právo přednostního velení jako pro jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku a členové vojenské hasičské jednotky jsou podřízeni veliteli zásahu.

Tam, kde není zřízena vojenská hasičská jednotka, může orgán požární ochrany Ministerstva obrany nařídit zřízení požární hlídky. VHJ dále poskytuje pomoc v souladu s § 73 zákona, která je poskytována na výzvu operačního střediska HZS ČR.

Vojenští hasiči zasahují i mimo resort Ministerstva obrany:

Foto: www.army.cz a http://vhjvyskov.tym.cz
Pro POŽÁRY.cz David Dvořáček, DiS.


Pokud některý z čtenářů může doplnit historii vojenských hasičů, může se spojit s aktivem pro historii na Dvoracekzachranar@seznam.cz.
Autoři uvítají každou informaci.

Sdílet
Seriál: Závodní požární útvary v České republice