Neděle 2. dubna 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sorbenty existují sypké nebo textilní. K čemu se používají a čím se liší?

Práce hasičských záchranných sborů se od dob svého vzniku výrazně změnila. Jejich úkolem dnes není pouze hasit již vzniklé požáry, ale také účinně bránit jejich vzniku a vhodným způsobem omezit a ohraničit ničivé účinky již vzniklých ohnisek požárů.

Jsou sice mezi námi lidé, kteří říkají, že je lepší vyhořet než se stěhovat, ale kdo si takové vyhoření ve skutečnosti opravdu přeje sám zažít?

Při požárech vznikají mnohdy nenapravitelné škody a největší ze všech jsou škody na zdraví a na životech lidí a zvířat. Stále platí, že nejlepší ochranou je prevence, a to rozhodně platí i v případě požárů.


V životě lidí se vyskytuje mnoho situací, při kterých může dojít k únikům nebezpečných hořlavých látek a tím i ke vzniku nechtěných požárů. Jedním z příkladů mohou být dopravní nehody, při kterých může dojít k únikům pohonných hmot a olejů. Může tak vzniknout požár, při kterém mohou být ohroženi jak účastníci dopravní nehody, tak zasahující záchranáři, lékaři a hasiči.

Situace jsou někdy složitější v případě havárie vozidel přepravujících nebezpečné chemikálie, v případech, kdy jsou uniklými kapalinami ohroženy vodní zdroje.

Dříve byly k dispozici pouze omezené možnosti sorpce uniklých nebezpečných hořlavin, jedním z nich byl bílý polétavý prach s nízkou sorpční účinností anebo dřevěné piliny.

Dnes mají hasičské záchranné sbory mnohem širší škálu ve výběru účinných sorpčních prostředků, které dokážou hořlaviny odsát rychle a bezpečně.

V nabídce firmy HAPPY END CZ, a.s. lze najít hodně možností a nyní se spolu pokusíme v nabídce sorpčních materiálů co nejlépe vyznat.

Sypké sorbenty jsou vyrobeny z křemičitanů, celulózy, polyuretanu, rašeliny, gumy, polypropylenu a dalších materiálů. Sypké sorbenty je dobré volit tam, kde je sice pevný, ale porézní povrch a také nutnost odsát nebezpečné látky z těžko přístupných míst, volíme je také pro dočišťování zbytků znečištění. Ideální je jejich použití právě na silnicích při odstraňování následků dopravních nehod.

Jejich výhodou je nižší cena, jednoduché použití, rychlá aplikace, úklid a likvidace. Další výhodou je to, že z velké části jsou tyto sorbenty vyráběny z odpadů a recyklátů a tedy i takto minimálně zatěžují životní prostředí.


Plošné textilní sorbenty se naopak vyznačují vysokou sorpční kapacitou (nad 12násobky vlastní hmotnosti) a také vysokou rychlostí a účinností při odstraňování nechtěných úniků nebezpečných tekutin.

Jejich použití je vhodné v případech větších úniků, kdy je potřeba velmi rychle odstranit větší objemy kapalin. Jejich další výhodou je to, že i po absolutní saturaci zůstávají vcelku a lze je tedy velmi jednoduše uklidit.

Tyto sorbenty jsou převážně vyráběny z polypropylenu, který je odolný vůči téměř všem chemikáliím, proto je jejich použití bezpečné. a dělí se podle typu látek, které sají:

Úklidové – samotný název naznačuje, že se jedná o sorbenty, které usnadňují běžné čištění a úklid všech neagresivních kapalin – vody, emulzí, olejů, tuků, rozpouštědel nebo ropných látek. Vyrábějí se v šedivém provedení.

Olejové nebo také selektivní sorbenty – sají oleje, benzín, rozpouštědla a jiné látky na bázi ropy, ale nesají vodu, naopak ji odpuzují. Proto se hodí pro použití ve vlhkém prostředí, za mokrého počasí nebo při sběru ropných látek z hladiny vody. Vyrábějí se v bílé barvě.

Chemické – vhodné použít v případě úniku agresivních látek, jako jsou louhy a kyseliny nebo v případě, že nevíme o jakou kapalinu se jedná. Vyrábějí se ve žluté barvě.


Textilní sorbenty rozdělujeme i podle tvaru a provedení:

Koberce – určeny pro pokrytí rozsáhlejších ploch, chrání podlahu a zamezují vzniku kluzkých ploch.

Rohože – slouží jako ochranná podložka při práci v laboratořích, průmyslových provozech nebo dílnách.

Hady – vhodné pro ohraničení uniklé kapaliny nebo zabránění dalšímu rozlévání a šíření nečistoty. Vhodné pro dočasné ohraničení kanalizačních vpustí a zabránění vniku nebezpečných kapalin do kanalizace.

Polštáře – poskytují velkou sorpční kapacitu na malé ploše, vhodné při haváriích nebo pod často ukapávající stroje.


Jako samostatnou kategorií jsou sorpční norné stěny, které jsou speciálně určeny pro zachycení ropných látek vodních plochách a tocích.

HAPPY END nabízí řady sorbentů Standard, Medium, Premium, Superpremium, Extrem, které se odlišují podle sorpční kapacity a mechanické odolnosti. Zatímco řada Standard nabízí rychlou sorpci a vysokou sorpční kapacitu, řada Extrem poskytuje vysokou mechanickou odolnost a dlouho životnost (hodí se například do kolejišť). Viz katalog str. 8 https://www.happyend.cz/…ky/katalogy/

Sdílet
Seriál: Více sorpce = méně požárů