Čtvrtek 29. července 2021, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

HAPPY END CZ radí: Chemické sorbenty jsou vyrobeny z látek odolávajících působení velmi agresivních chemikálií

Sorbenty chemické jsou třetím zástupcem speciálních sorpčních prostředků pro odstraňování nechtěných úniků nebezpečných chemických látek v životním prostředí.

Tyto sorbenty jsou vyrobeny z látek odolávajících působení velmi agresivních chemikálií. Textilní chemické sorbenty jsou pro rozlišení dodávány v barvě žluté. V nabídce firmy HAPPY END CZ, a.s. lze najít také velmi kvalitní pomocníky pro zachycování chemikálií, ve formě sypkých sorbentů.


Sypký sorbent SPILKLEEN GRANULES SK 1 je vhodný pro sorpci kyselin i zásad, přičemž kyseliny dokáže neutralizovat a tím omezit jejich působení v případě havárií.

Je to také zatím jediný sorbent vhodný pro likvidaci silného roztoku hydroxidu sodného do koncentrace 50 %. Jeho výhodou je nehořlavost a snadná likvidace.

AKCE

HAPPY END CZ, a.s., má pro Vás nové akce, které můžete využít během listopadu a prosince 2013. Na webu www.happyend.cz se s nimi můžete seznámit. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím svého obchodního zástupce nebo zavolejte na bezplatnou linku 800 156 944 a poté Vás bude kontaktovat náš obchodní zástupce.

Dalším pomocníkem z řady chemických sypkých sorbentů je sorbent UNI-SAFE, který je schopen zabránit vzniku nebezpečných a nekontrolovatelných reakcí při styku s velmi agresivními chemikáliemi, jako jsou například kyselina dusičná, kyselina fluorovodíková a peroxid vodíku.

Jeho velkou výhodou je také to, že zabraňuje vypařování chemikálií do vzduchu a tím chrání zdraví zasahujících osob. Sorbent UNI-SAFE je velmi účinný sorbent, dokáže pojmout až 75násobek vlastní hmotnosti.

Konečným produktem je želatinová hmota, kterou lze velmi jednoduše odstranit. Kromě toho reaguje jako indikátor, při kontaktu s kyselinami se zbarví žlutě, při kontaktu se zásadami se zbarví tmavě zeleně až modře.


Již jsme zmiňovali výhody sorbentu z řady Öl-Ex OE 2, těžký břidlicový sorbent, který lze též s velkou výhodou použít pro likvidaci agresivních chemikálií.

Jejich výhodou je to, že při kontaktu s kyselinou nevzniká žádná tepelná reakce a také to, že je možné tento sorbent použít za jakéhokoli počasí.


Chemická sorpční drť v barvě žluté, CP 5, je také výborným pomocníkem při odstraňování úniků chemických látek. Její výhodou je vysoká sorpční kapacita, rychlost sorpce a vysoká odolnost vůči působení všech typů chemikálií s výjimkou rozpouštědel polypropylenu (xylenů). Nedoporučujeme použití za větrného počasí.


Sypké sorbenty řady ABSODAN DN 1, DN 12, DN 2 a DN 3 jsou také vhodné pro úklid chemikálií s výjimkou kyseliny fluorovodíkové a 50% roztoku hydroxidu sodného.

Sdílet
Seriál: Více sorpce = méně požárů