Neděle 13. června 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bojový řád 6/Ř: Činnost hasičů na místě zásahu

Na místě zásahu jsou hasiči podřízení svým velitelům jednotek a jejich prostřednictvím veliteli úseku, veliteli sektoru a veliteli zásahu. Při nebezpečí z prodlení může hasičům vydat velitel úseku, velitel sektoru nebo velitel zásahu rozkaz přímo.

Hasiči na místě zásahu (týká se všech hasičů i určených do různých funkcí na místě zásahu, např. velitelů jednotek, členů štábu velitele zásahu):

 1. plní rozkazy a pokyny (povely) příslušných velitelů,
  • znají úkol svůj a své jednotky,
  • neopouští určené stanoviště pokud mu nehrozí bezprostřední ohrožení jeho života,
  • samostatně a iniciativně využívají výhodné situace při změně okolností při zásahu,
 2. postupují tak, aby zásahem případně způsobená škoda byla co nejmenší,
 3. dodržují pravidla spojení,
 4. provádějí průzkum v místě svého nasazení a zjištěné poznatky hlásí veliteli jednotky nebo veliteli úseku či sektoru anebo veliteli zásahu,
 5. dbají na svoji bezpečnost a bezpečnost ostatních hasičů, používají osobní ochranné pracovní prostředky,
 6. nepoužívají oděvní doplňky a předměty nošené na těle nebo při sobě, kterých není pro činnost na místě zásahu třeba a které mohou být při zásahu poškozeny nebo které mohou ohrozit jejich zdraví,
 7. varují ostatní při nebezpečí a učiní opatření k jejich záchraně, využívají všech svých znalostí při posouzení míry nebezpečí u zásahu,
 8. využívají všech svých znalostí, zkušeností a technických možností požární techniky, věcných prostředků a zařízení požární ochrany, získaných při odborné přípravě, dodržují zásady uvedené v Cvičebním řádu jednotek požární ochrany – technický výcvik.
Sdílet
Přiložené soubory
r.06 hasic u zasahu.pdf zobrazit online PDF 194 kB
Seriál: 2013: Odborná příprava dobrovolných hasičů