Neděle 13. června 2021, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičební řád 6/VÝŠ: Povely a signály při práci ve výšce a nad volnou hloubkou

Povely a signály slouží k dorozumívání hasičů při činnostech ve výšce a nad volnou hloubkou. Musí být dostatečně hlasité, srozumitelné, stručné a používají se průběžně po celou dobu postupu terénem nebo jiné činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou v závislosti na situaci.

V případě nepříznivých podmínek (vzdálenost, počasí, hluk), kdy se předpokládá, že hlasové povely a signály nebudou pro bezpečnou komunikaci dostatečné, je vhodné předem stanovit jiný, odpovídající způsob dorozumívání.

Nedoporučuje se používat negované signály např. „nejistím“, „nelez“.

Základní povely a signály umožňující bezpečné dorozumívání jsou:

 1. Jistím
  • Povelu se používá na začátku každého pohybu, kdy je nutno provádět jištění. Jistící oznamuje danou situaci – tzn. sám provedl sebejištění (viz metodický list VÝŠ 2) a je připraven k jištění.
 2. Lezu
  • Hasič provádějící výstup tímto oznamuje začátek lezení. Za povel lezu je možné doplnit povel pojď/jistím, který dává odpověď na povel lezu.
 3. Odjisti – zruš
  • Doleze-li jištěný hasič na místo vhodné k jištění, zajistí se sám, použije uvedeného povelu jako pokynu pro jistícího hasiče, aby zrušil jištění a dobere volné lano.
 4. Odjištěno – ruším
  • Jistící hasič tímto způsobem potvrzuje předešlý pokyn a informuje o zrušeném jištění.
 5. Dober
  • Povelu se používá při postupu, slouží jako informace pro jistícího hasiče o tom, že ponechává příliš volné lano mezi ním a postupujícím hasičem.
 6. Povol
  • Používá se podobně jako povel „dober“, ale v opačném významu.
 7. Ještě 5 metrů
  • Povel pro jištěného hasiče oznamující zbývající délku lana (nutnost zřídit jisticí stanoviště).
 8. Lano volné
  • Pokyn bývá používán k informování ostatních hasičů o situaci – hasič vydávající tento pokyn ukončil svou činnost na laně.
 9. Pozor lano
  • Signál slouží jako upozornění před shozením lana.
Sdílet
Přiložené soubory
VYS.06.pdf zobrazit online PDF 38 kB
Seriál: 2013: Odborná příprava dobrovolných hasičů