Čtvrtek 23. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

06.07.2013: V automyčce v České Lípě začalo hořet osobní vozidlo ve kterém byl otec a tři děti

Dne 6. července 2013 došlo v areálu čerpací stanice PHM Avanti (OMV ČR, s.r.o.) v České Lípě k poměrně neobvyklé mimořádné události – požáru automobilu v mycí lince. Na likvidaci požáru, který způsobil škodu za tři miliony korun, se podílely dvě jednotky PO a celkem 12 profesionálních i dobrovolných hasičů. V době požáru byli v osobním automobilu muž a tři děti, kteří ho stihli včas opustit.

Popis objektu

Mycí linka je součástí areálu čerpací stanice PHM Avanti (OMW ČR, s.r.o.). Celý objekt je tvořen jednou budovou, ze které navazuje střecha nad výdejní stojany PHM. V budově se nachází prodejna se skladem a k ní přilehlá mycí linka, ve které došlo k požáru osobního automobilu Renault Laguna.

Čerpací stanice se skládá z jedné podzemní čtyřkomorové nádrže o objemu 60 m3 a tří výdejních stojanů. Budova má půdorysné rozměry asi 13 m x 20 m, stěny jsou zděné. Betonový strop v myčce je z panelů Spiroll.

Střešní plášť myčky je z dřevěné překližky na klínech a lepenky. V prodejní části je strop z ocelových vazníků, které jsou ze spodní strany kryty rastrovým minerálním podhledem bez požadavků na požární odolnost. Na vaznících je plech, tepelná izolace a lepenka.

Průběh zásahu

Ve 12.36 hodin obdrželo operační a informační středisko HZS Libereckého kraje územní odbor Česká Lípa (OPIS) oznámení o požáru osobního automobilu v mycí lince v areálu čerpací stanice Avanti. Na místo události byla vyslána profesionální jednotka PO ze stanice Česká Lípa se dvěma CAS 24, která byla posílena o jednotku SDH obce Česká Lípa s CAS 20.

Už při výjezdu ze stanice byl viděn černý hustý dým. Po příjezdu první jednotky PO na místo události bylo průzkumem zjištěno, že jde o požár osobního automobilu uvnitř mycí linky. Na místě již nebyla obsluha čerpací stanice, tudíž jednotky PO neměly informace, zda se někdo nachází v osobním automobilu a v prostoru prodejny a mycí linky.

Při prováděném průzkumu, zda se v areálu prodejny nalézají osoby, byla odpojena elektřina v celém objektu. Do vybraných dveří byl proveden násilný vstup v domnění, že jsou to průchozí dveře do mycí linky, což se nepotvrdilo, byl to sklad.

V prostoru mycí linky vzhledem k intenzitě požáru nebylo možné průzkum provést. Po částečné likvidaci plamenného hoření vysokotlakým proudem bylo zjištěno, že se v osobním automobilu nikdo nenachází. Po příjezdu jednotky SDH obce Česká Lípa byl nasazen druhý vysokotlaký proud.

Po lokalizaci požáru se vrátila obsluha čerpací stanice, která potvrdila, že při příjezdu jednotek PO se v areálu nikdo nenacházel. Dále uvedla, že při vzniku požáru byl v osobním automobilu muž a tři děti v rozmezí dvou až deseti let, kterým po vypuknutí požáru pomohla opustit prostor myčky.

Poté byl objekt přirozeně odvětráván a byl proveden průzkum, zda se požár nerozšířil do vedlejší prodejny ventilací. Teplota byla kontrolována termokamerou. Během zásahu se na místo události dostavila Policie ČR a příslušník HZS ČR pro zjišťování příčin vzniku požárů.

Místo zásahu bylo písemně předáno obsluze čerpací stanice s nařízeným dohledem místa zásahu po dobu 12 hodin, nařízena byla i kontrola a revize elektroinstalace v objektu. Dětem, které byly v autě, věnovali hasiči plyšáka Flambuchu, maskota HZS Libereckého kraje.

Příčina vzniku požáru

Následným šetřením byla jako příčina vzniku požáru stanovena technická závada (zkrat) na elektroinstalaci osobního vozidla.

Pozitiva zásahu

  • včasné nahlášení události,
  • rychlé zahájení hasebních prací (zabránění rozšíření požáru do prodejny),
  • v objektu se nenacházela žádná osoba (evakuace před příjezdem jednotky PO).

Negativa zásahu

  • při příjezdu jednotek PO na místo události neměl velitel zásahu žádné informace o možné přítomnosti osob v objektu, obsluha čerpací stanice opustila prostor stanice a zásah jednotek PO sledovala z bezpečné vzdálenosti.
nprap. David BAUER
HZS Libereckého kraje
Sdílet

Článek byl převzat z časopisu 112.

Časopis 112

Časopis 112 poskytuje informace z oblasti požární ochrany, činnosti složek integrovaného záchranného systému, problematiky ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Vydavatelem je generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Seriál: Časopis 112: Rozbory proběhlých zásahů