Sobota 10. dubna 2021, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči v Thajsku mají pouze 24 hodin na odpočinek mezi směnami

Při návštěvě této oblíbené asijské destinace jsem samozřejmě nezapoměl navštívil několik hasičských stanic. Nejmarkantnějším rozdílem v zajištění služby je existence pouze 2 směn, které se střídají po 24 hodinách. Tak jako u nás slouží směna od rána 24 hodin, ale na zotavenou mají poté pouze jeden den, tedy 24 hodin. Pak jim už začíná opět další služba.

Ačkoli mezi jejich povinnosti patří hašení požárů, zmírňování následků katastrof, záchrana lidí a zvířat, hlídkování a zajištění požární ochrany, mají pouze den na to si odpočinout před další směnou. Během ní také provádějí průzkum a mapování vodních zdrojů v komunitách, udržují zásahová vozidla a další vybavení v bezchybném stavu, provádějí cvičení a odbornou přípravu a v neposlední řadě školí a cvičí občany, jak se mají chovat při mimořádných událostech, aby zmírnili jejich následky.

Průměrný výjezdový čas se ve městech pohybuje mezi 1–2 minutami od vyhlášení poplachu a na místě je první jednotka většinou do 8 minut. Tísňová linka pro hasičský sbor je 199 a výjezd stanice je z operačního střediska vyhlašován pomocí radiostanic. Hlavně ve slumech a chudých čtvrtích mají dobrovolní hasiči třeba pouze zásahové pickupy s korbou plnou hadic, kde také hasiči sedí či stojí při jízdě k zásahu.

Bangkok
Hasiči v hlavním městě jsou zodpovědní za prevenci požárů, jejich potlačování a záchranu osob v nouzi na ploše přibližně 1568km čtverečních, kde žije více než 7 milionu obyvatel. K tomu mají k dispozici 34 hasičských stanic, kde slouží skoro 1600 hasičů. 4 z těchto stanic jsou říční, tedy mají k dispozici záchranné a hasičské lodě či čluny. Stanice jsou rozděleny do čtyř divizí se sedmi až 11 stanicemi v každé divizi. Přímo ve městě pak působí také skoro 2000 dobrovolných hasičů, kteří jsou často u požárů v odhlehlých místech a na předměstích dříve než profesionálové.

Obecně platí, že je v Bangkoku dobrý přístup k hydrantům a není žádný problém s tlakem. Při požárech v chudinských čtvrtích, kde nejsou nainstalovány hydranty dostávají hasiči často vodu z kanálů a propojených řek. Velkým problémem jsou boční ulice v Bangkoku, které jsou často příliš úzké pro velké hasičské vozy. Řešením je jednoduše připojit dostatek požárních hadic pro dosažení potřebné vzdálenosti až k místu zásahu.

Pokud jde o požáry vícepodlažních budov má sbor k dispozici AP Bronto na podvozku Mercedes Benz Actros, která má dostup 90 m. Pokud se plošina nebo další AŽ nemohou dostat na místo požáru právě z důvodu špatného průjezdu nebo úzkých uliček, používají hasiči ve výškových budovách hasičské výtahy, které májí samostatné připojení elektřiny a nezávislý zdroj. Ty umožňují evakuovat obyvatele a dopravit hasiče do pater, kde musí bojovat s požárem. Podle nových nařízení musí každá budova vyšší než 23 metrů mít požární výtah pro hasiče. Měly by tu být také funkční hydranty uvnitř budov.

Stanice Bangkok – Samsen
Požární stanice Samsen má v provozu asi 13 hasičských zásahových automobilů, mezi které patří také již zmíněná AP Bronto 90m s výsuvem do boku 32,5m. Některá další technika byla v době mé návštěvy v opravě.

Celkem zde slouží 43 hasičů rozdělených do dvou směn, každá po 24 hodinách. Tato stanice je zárověň také jedna ze 4 říčních a proto jsou tu také dislokovány hasičské lodě.

Stanice Bangkok – Golden Mount
Stanice, která nese jméno Zlatý kopec podle vrchu, který se nachází hned za ní, má k dispozici 8 zásahových vozidel. Protože všechna parkují na otevřeném prostranství bez vrat, pouze pod střechou, stejně jako ve zbytku země, mají hasiči zamčené všechny rolety. Po příjezdu na místo zásahu si tedy nejprve vozidlo odemykají, než mohou začít pracovat.

Dopravní nehoda Tuk Tuku
Cestou z návštěvy stanice do hotelu jsem byl také svědkem dopravní nehody tuk túku, což je v thajsku nejrozšířenější dopravní prostředek a u nás bychom ho nazvali tříkolkou.

Slouží buď jako taxi pro přepravu místních i turistů a nebo jako nákladní prostředek pro přepravu zboží a materiálu po úzkých uličkách velkých měst.

Hasiči, kteří přijeli právě z navštívené stanice Golden Mount na místo zásahu na korbě pickupu toho moc nepředvedli. O zraněného řidiče tuk tuku se více starali kolem jdoucí a přítomní vojáci, než hasiči a do příjezdu záchranné služby se na místě zásahu prakticky jen poflakovali a překáželi v plynulém provozu. Pak pomohli naložit pacienta do sanitky a zase odjeli.

O nějakých protipožárních opatřeních, odpojení baterie a zachytávání unikajících provozních náplních nemuže být řeč. To samé platí pro řízení dopravy nebo převrácení tuk tuku zpět na kola. U požárů to tedy snad vypadá lépe. Zajímavé jsou také lehké oranžové uniformy, ve kterých na DN přijeli. Rozlišují také mezi typem událostí a výstrojí, kterou na sebe berou, což se dá ve vedrech, která tu celoročně panují pochopit.

Stanice Phuket
Na stanici v hlavním městě ostrova Phuket Phuketu jsme dorazili zrovna ve chvíli školení jednotky. Hasiči seděli na zemi před stanicí a velitel jim právě vysvětloval zásady první pomoci, nakládání pacienta na nosítka apod. Sedli jsme si k nim a chvíli výklad poslouchali.

Poté nám ochotně ukázali stanici profesionální i vedle stojící stanici dobrovolných hasičů a celkem přehledně vysvětlili, jak zde hasiči fungují. Během 24 hodin volna hasiči při větších událostech vyjíždějí ještě s dobrovolnou technikou a jsou tak prakticky neustále ve službě. Skoro všichni dokonce bydlí v činžovních domech, které stojí hned vedle obou stanic. Na výjezd ani do práce to tedy nemají daleko.

Video z výjezdu ZZS ve městě Ayuthaya.

Stanice Patong
V této menší stanici jsou kromě CAS umístěny také sanitní vozy, ačkoli se jedná o jinou organizaci a hasiči zde s ambulancemi nejezdí. Zajímavé zde byly velkokapacitní cisterny, množství přenosných stříkaček, které jsou používany hlavně při lesních požárech a které se většinou nakládají na korby u hasičů oblíbených pickupů.


Lesní požáry
Pro hašení lesních požárů je v Thajsku zřízena speciální organizace provádějící veškerou lesní požární kontrolní a hasební činnost v těchto prostorech – Lesní protipožární kontrolní úřad, který spadá do působnosti Královského odboru pro lesnictví. Má celkem 92 kontrolních a hasičských stanic, odbor plánovací, kontrolní a výcvikový. Existuje celkem 272 hasičských týmů na celostátní úrovni. Každý tým se skládá z 15 členů posádky – hasičů a obecně je každý tento tým zodpovědný za cca 10.000 hektarů le­sa.

Vzhledem k omezení rozpočtu je tak v Thajsku cca 4.680.000 ha lesa tj. 35,7% z celkové lesní půdy pod dohledem jednotek Lesního protipožárního kontrolní úřadu. Oheň by nebylo možné zcela dobře likvidovat bez plné spolupráce s místními lidmi. Královský odbor pro lesnictví věnuje veškeré své úsilí k získání místních lidí pro oblast požární ochrany. Přibližně 10.000 dobrovolníků je školeno každý rok pro zásahy u lesních požárů. Bohužel, bez větších finančních pobídek je koncept dobrovolných hasičů pro lesní požáry ne zcela funkční v této zemi.

Pro POŽÁRY.cz
Jakub Morávek
Chrudim
Sdílet
Seriál: Jakub Morávek představuje světové hasiče