Čtvrtek 18. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

11.04.2008: Nehoda dvou tramvají na okraji Ostravy si vyžádala dva mrtvé

V pátek 11. dubna 2008 v 17.54 hodin byla na krajské operační a informační středisko HZS Moravskoslezského kraje (KOPIS) nahlášena dopravní nehoda dvou tramvají na jednokolejné trati mezi Ostravou a Kyjovicemi.

Podle dostupných informací se nehoda stala v blízkosti Porubského koupaliště a v protijedoucích tramvajích mělo dojít ke zranění, popřípadě úmrtí většího počtu osob. Na místo byly vyslány jednotky HZS Moravkoslezského kraje (HZS MSK) ze stanic Poruba, Zábřeh a Přívoz.

K události byly rovněž vyslány ostatní složky IZS – zdravotnická záchranná služba (ZZS) včetně vrtulníku letecké záchranné služby (LZS), Policie ČR (PČR), Městská policie Ostrava (MPO) a Dopravní podnik Ostravy, a.s. (DPO).

Situace v místě nehody

Při příjezdu k nahlášenému místu události jednotky PO dojely na obslužné komunikaci ke koupališti k zabezpečené závoře, kterou bylo nutné násilně otevřít a dostat se co nejblíže k místu dopravní nehody. Místo srážky tramvají se nacházelo za hranicemi statutárního města Ostrava na území obce Vřesina, mimo dostupnost jakékoli komunikace.

Velící důstojník směny, který se na místo dostavil současně s prvními jednotkami PO, rozhodl o ručním přenesení veškerých potřebných věcných prostředků PO na místo události (vyprošťovací nářadí, elektrocentrály, páčicí nástroje, zdravotní materiál apod.).

Prostředky se přenášely z požární techniky přibližně 400 m po kolejovém svršku. K této činnosti byli využiti i příslušníci PČR, strážníci MPO a hasiči jednotky SDH Vřesina, která byla na místo události následně povolána. Po provedení průzkumu v místě nehody bylo zjištěno, že se jedná o čelní srážku kloubové tramvaje jedoucí směrem na Ostravu a spřažené soupravy dvou tramvajových vozů jedoucích opačným směrem do Kyjovic.

V dopravních prostředcích bylo v době příjezdu jednotek zaklíněno celkem devět osob. Přes KOPIS byl požádán DPO o vypnutí elektrického proudu v trolejovém vedení. Dále byl informován krajský řídící důstojník (KŘD) a členové týmu posttraumatické péče HZS MSK.

Velícím důstojníkem byly na místě zřízeny dva úseky – úsek č. 1 ve směru na Kyjovice a úsek č. 2 ve směru na Ostravu.

Záchrana osob

Na úseku č. 1, kde byly nasazeny jednotky PO ze stanice Zábřeh, se nacházely zaklíněny dvě zraněné a jedna již mrtvá osoba. Na úseku č. 2, kde byly nasazeny jednotky PO ze stanice Poruba a Přívoz, se nacházelo zaklíněných sedm zraněných osob a jedna mrtvá osoba.

Vzhledem k velkému počtu zraněných bylo na blízkém poli zřízeno stanoviště, kde ZZS prováděla třídění a ošetřování zraněných. Nedaleko od tohoto místa se nacházel i prostor, kde přistával k transportu zraněných vrtulník LZS. Při poskytování první pomoci a transportu zraněných byly využívány všechny přítomné složky IZS.

Díky místní znalosti jednotky SDH Vřesina byl vytvořen příjezd k místu zásahu i po čerstvě podmítnutém poli. Ihned po příjezdu na místo zásahu a seznámení se se situací v 18.36 hodin převzal zásah KŘD.

Jelikož protijedoucí tramvaje v době srážky jely vysokou rychlostí, došlo k velké deformaci nosných konstrukcí tramvají a k vzájemnému prolnutí jednotlivých vozidel. Právě v těchto místech se nacházely zaklíněné zraněné osoby.

Ve spolupráci se ZZS byly zajištěny základní životní funkce zraněných osob a na vyproštění bylo postupně použito veškerého dostupného hydraulického vyprošťovacího zařízení (nůžky, rozpínáky, přímočaré rozpínací válce), rozbrušovací kotoučové pily s kotouči na ocel, přímočaré pily, drobného ručního nářadí aj.

Zaklíněné zraněné osoby se nacházely v obou vozech přitlačeny na nosné obvodové stěny tramvají. Při vyprošťování musely jednotky PO postupovat s největší obezřetností, protože odstraňované konstrukce se většinou přímo dotýkaly těl zraněných osob.

Na místo zásahu byla postupně nasazena další požární technika HZS MSK – technický kontejner, vyprošťovací automobil Bison, pojízdná dílna, velitelský kontejner. Vzhledem k pokročilé denní době bylo místo zásahu a přilehlé okolí osvětleno třemi sférickými balonovými světly z výbavy HZS MSK. PČR ve spolupráci s MPO provedla ohraničení a uzavření prostoru místa zásahu.

Na místo nehody se postupně dostavili členové týmu posttraumatické péče HZS MSK a ZZS, ředitel HZS MSK, tiskový mluvčí HZS MSK, vedení PČR, MPO, DPO, vyšetřovatelé Drážní inspekce, primátor a další čelní představitelé statutárního města Ostravy.

Ve 20.11 hodin byly ukončeny vyprošťovací a záchranné práce a na KOPIS byla zřízena krizová linka pro komunikaci s příbuznými postižených. Členové týmu posttraumatické péče se postupně přesunuli do nemocnic, kam byli převezeni zranění.

Likvidační práce

Po částečném vyšetření nehody PČR ve 21.58 hodin, započaly jednotky PO s vyproštěním dvou zemřelých osob. Zemřelé osoby, které se nacházely v nejvíce zdemolovaných částech vozů, byly postupně vyproštěny pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení a nafukovacích vaků Zumro.

Po vyproštění zemřelých osob a po došetření místa nehody PČR započaly jednotky HZS MSK ve spolupráci s DPO likvidační práce a oddělení vzájemně zaklíněných tramvají. Nejvzdálenější vůz byl zajištěn proti pohybu a ostatní byly postupně odtahovány za použití další servisní tramvaje.

Po postupném roztažení havarovaných vozů, DPO pomocí svého hydraulického zařízení usadil tramvaje zpět na koleje. Dne 12. dubna v 01.24 hodin byly likvidační práce ukončeny a na místě zásahu zůstala do ranních hodin jednotka SDH Vřesina, která asistovala při zajištění osvětlení pro potřeby vyšetřování PČR.

Pozitiva zásahu:

  • vzájemná spolupráce všech složek IZS při záchranných pracích,
  • činnost jednotlivých členů týmu posttraumatické péče HZS MSK a ZZS jak na místě zásahu, tak i v nemocnicích,
  • spolupráce s DPO při likvidačních pracích,
  • vybavení HZS MSK – prostředky z technického kontejneru (vyprošťovací zařízení, zvedací vaky, sférické osvětlení), velitelský kontejner (porady představitelů jednotlivých složek IZS, tiskové informace),
  • činnost PČR a MPO při zajištění místa nehody,
  • rychlá a účinná zdravotnická pomoc zraněným,
  • zřízení krizové linky pro komunikaci s příbuznými postižených.

Negativa zásauh

  • špatná dostupnost a složité podmínky pro zásah,
  • masivní nosné konstrukce tramvají a s tím spojené problematické nasazení technických prostředků.

Závěr

Zásah byl nesmírně složitý z hlediska dostupnosti v členitém, špatně přístupném terénu a velkého množství zraněných. Při této dopravní nehodě došlo ke zranění 41 osob, z čehož dvě osoby zemřely přímo v místě nehody, jedna osoba zemřela po převozu do nemocnice, 12 osob bylo zraněno těžce a 26 lehce.

Devět účastníků dopravní nehody bylo evidováno na místě události bez zranění. Největším problémem při vyprošťování byly masivní konstrukce tramvají. Na jejich odstranění se daly použít jen rozbrušovací kotoučové pily s kotouči na ocel. Dalším problémem bylo uchycení zdemolovaných sedaček, na kterých seděly přitlačeny zraněné osoby.

Sedačky byly přichyceny k podlaze a k bočnímu rámu tramvaje. Právě přichycení k bočnímu rámu dělalo zasahujícím jednotkám PO velké problémy, neboť přítomnost přitlačených zraněných osob nedovolovala použít hydraulické zařízení a sedačky musely být zdlouhavě odstraňovány drobným ručním nářadím.

Ing. Tomáš LEFNER
Ing. Vladimír VLČEK, Ph.D.
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet

Článek byl převzat z časopisu 112.

Časopis 112

Časopis 112 poskytuje informace z oblasti požární ochrany, činnosti složek integrovaného záchranného systému, problematiky ochrany obyvatelstva a krizového řízení.

Vydavatelem je generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Seriál: Časopis 112: Rozbory proběhlých zásahů