Středa 31. května 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

GINA je instantní řešení pro funkční IZS, které nám může závidět i zbytek světa

Většina z Vás se už pravděpodobně s řešením GINA Systém setkala. Pokud jste tu čest ale ještě neměli, nebo máte zájem nahlédnout hlouběji do problematiky integrovaného záchranného systému jako takového, bude tento šestidílný týdeník to správné čtení.

GINA stihla kromě českých krajů zazářit už i na Haiti, v Japonsku, či při misích OSN. Jde o technologii, která přesouvá plánování zásahu z malé skupiny lidí nad papírovou mapou do digitální roviny. Šetří prostředky a zkracuje dojezdové časy u třetiny výjezdů.

říká ředitel GINA Software Zbyněk Poulíček.

V prvním díle popíšeme historii, ideu a podstatu systému GINA. V dalších dílech pak postupně představíme klíčové oblasti našeho zájmu, tedy požáry, povodně, pátrání, zemětřesení, řešení pro humanitární pracovníky a nakonec vše shrneme v článku s názvem Naše vize funkčního IZS.

Šikovný a dostupný vynález z domova

Ačkoli na trhu existuje několik dodavatelů různých koordinačních softwarů, obvykle jsou předražené, technologicky zastaralé a málokteré z nich poskytují komplexní a cenově přijatelné řešení pro všechny části záchranných složek.

GINA se zrodila v roce 2009 jako soutěžní projekt tří studentů brněnského Vysokého učení technického (VUT) a dnes je jedničkou na trhu nejen díky své inovativnosti, ale také díky pokročilé technologické vyspělosti, flexibilitě a ekonomickým pořizovacím nákladům.

Společnost GINA Software se s projektem stala v roce 2010 národním vítězem soutěže Imagine Cup. Respekt si získala po tom, co její řešení využily záchranné jednotky při ničivém zemětřesení na Haiti. Dnes tento software využívají hasičské i zdravotnické záchranné jednotky v několika českých krajích a firma expanduje také za hranice. Zaujala i britskou televizní stanici BBC a pochvalně se o ní zmínil dokonce Bill Gates, majitel společnosti Microsoft.

Software byl původně určený primárně na zásahy při živelních pohromách, dnes je ale naprogramovaný tak, aby ho mohly využívat všechny složky integrovaného záchranného systému jak při velkých společných zásazích, tak i v rutinním, každodenním provozu.

Co GINA dokáže?

GINA je software, který funguje jako sdílená digitální mapa. Velitel, ale i hasiči v terénu, do ní můžou v reálném čase zaznamenávat různé poznámky stejně jednoduše, jako na papírovou mapu. Slouží na plánování zásahu, koordinaci jednotek, sdílení informací a navigaci v terénu.

Software běží na tabletech (které zároveň fungují jako navigace ve vozidlech), ale i na jiných mobilních zařízeních, jako např. na běžných smartphonech. Tablety umožňují hasičům a jejich vozům určit polohu, aby měl velitel přehled o jejich rozmístění v reálném čase. Software využívá satelitní i mobilní spojení, dá se však k němu přistupovat i offline.

GINA také umožňuje dělat obrazové záznamy terénu, díky čemuž mají všichni členové týmu aktuální a přesný přehled o tom, jak vypadá situace na konkrétním místě. Pro velitele je to nedocenitelná pomoc zejména tehdy, když jde o zásah na velké ploše, s velkým počtem jednotek a potřebou bleskové komunikace a koordinace.

Proč se nebát inovace

Pokud se něco stane, např. přírodní katastrofa nebo bezpečnostní konflikt, postihne to stovky až desetitisíce lidí. V takové situaci jde v podstatě o řešení tří hlavních problémů. Sběr dat z terénu, bezpečnost lidí a koordinace pracovních sil. GINA řeší všechny tyto problémy tím, že poskytuje funkce pro online mapování, tracking a dynamickou navigaci v jednom mobilním systému.

V současné době je komunikace často založena na velmi zastaralých technologiích. Údaje jsou shromažďovány do papírových map, které není možné používat v obtížných povětrnostních podmínkách a které jsou zdrojem nedorozumění kvůli nepřesnosti informací. Koordinace zasahujících se většinou provádí pomocí hlasové komunikace, kde se však vynakládá téměř 70% z provozu na lokalizaci členů týmu a popis terénu.

Díky interaktivní mapě v GINA je možné sdílet na jednom místě všechny dostupné informace, které jsou jen stěží popsatelné pomocí slov. GINA rozšiřuje komunikační kanál z jedné dimenze (hlas) na více než pět dimenzí (geografická poloha, tvar, text, obrázek, piktogram, apod.). Tímto způsobem GINA výrazně urychluje a zpřesňuje komunikaci a umožňuje tak profesionálům v terénu, aby rozhodovali rychleji a efektivněji.

Naše motivace

GINA Software chce primárně zabezpečit špičkový IZS v ČR a následně pak postupovat i na globální trh, kde je tak komplexní záchranný systém stále spíše raritou. Důvodem je naplnění našeho poslání, kterým je ochrana lidských životů a hodnot prostřednictvím moderní technologie kdekoliv na světě.

Po zavedení systému GINA se situace v rozhodovacím procesu pro velitele výrazně zjednodušila a hlavně zkvalitnila. Dalo by se tedy ve stručnosti říct, že pokud bychom chtěli srovnávat, tak rozdíl mezi předchozím a současným stavem je nesrovnatelný.

říká velitel čety požární stanice Lidická – ppor. Ing. Ivo Jirásek.

Sdílet
Seriál: GINA Software