Středa 26. června 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vize funkčního integrovaného záchranného systému dle vývojářů software GINA

Na začátek našeho posledního článku bych chtěl citovat jeden z největších mezinárodních portálů v našem segmentu – Emergency Live. Ten o nás před nedávnem uveřejnil článek, kde je v samotném nadpisu trefně vystižena podstata naší budoucí vize.


GINA System, crisis management will no longer be the same.

GINA System, krizový management už nebude nikdy stejný.


Krizový management ve většině světa stále funguje na principu, kdy proudí většina informací rádiovým spojením z centrál jednotkám, které jsou tak závislé na tomto komunikačním kanále.

Naše vize je postavena na novém principu informační samostatnosti každé jednotky napříč všemi segmenty integrovaného záchranného systému (IZS). Nechceme tvrdit, že dispečinková centra nebudou mít význam, právě naopak, konečně se naplní jejich pravý význam. Rozdíl je v tom, že díky pokročilým technologiím jsme schopni významně zjednodušit komunikační proces tím, že se propojí všechna centra stejným systémem.

Zásahová vozidla budou disponovat stejným softwarem pro zásahový tablet, případně členové týmu budou mít stejnou aplikaci na chytrých telefonech. Tento koncept pak poskytne naprosto jiný rozměr v procesu získávání dat, navigace na místo zásahu, koordinace všech jednotek a v neposlední řadě při vyhodnocení a analýze průběhu celé akce.

GINA je koordinační systém kombinující lokalizační jednotky, taktickou komunikaci pomocí zákresů do mapy a reportovací modul určený pro okamžité vyhodnocování probíhajícího zásahu včetně přehrávání historie. Jde o inovativní technologii vytvořenou pro účely IZS a pro řízení krizových situací.

Systém GINA je využíván také jako technologická podpora při bezpečnostních opatřeních a pátracích akcích. Je důležité zmínit také fakt, že jde o komplexní systém zahrnující server, softwarové a hardwarové komponenty v jednom. Díky tomu, že je z naší strany pokryt kompletní balíček služeb nutný k nasazení obdobného systému, můžeme zaručit požadovanou kvalitu a podporu v plném rozsahu potřeb.

Co umíme propojit?

Všechno a všechny, a to především v reálném čase. Jednou z klíčových vlastností je naše otevřenost vůči jiným platformám, kde vidíme kompatibilitu jako klíčový přínos. Právě proto můžete aplikaci užívat na systémech Android, Windows nebo iOS, ale bez problémů můžete také importovat data z nejrůznějších zdrojů. Samotný systém je pak možné rozdělit na vícero úrovní dle konkrétního účelu (funkcionalita aplikace; přístup a možnosti užívání dat).

Díky čemu je GINA schopná propojit všechny složky IZS?

  • Dlouholeté zkušenosti z terénu,
  • Zkušenosti ze všech možných typů zásahů s jakými se můžou složky IZS setkat,
  • Úzce spolupracujeme s lidmi v terénu a jejich zpětná vazba je pro nás klíčová,
  • Uživatelsky je systém vytvořen tak, aby ho po krátkém a jednoduchém zaškolení uměl ovládat každý (žádné složité, časově a finančně náročné školení),
  • Produkty jsou specifikované tím způsobem, že každá složka má aplikaci přímo určenou pro její potřeby, zároveň jsou ale všechny snadno propojitelné,
  • Systém je schopný přijímat jakékoli informace a data z jiných, již zaběhnutých podpůrných systémů, které složky užívají,
  • Vývoj, zdokonalování a přizpůsobování se novým technologickým trendům je pro nás klíčové (jako příklad může posloužit propojení s dronem),
  • Systém technologicky pokrývá potřeby velitelů a dispečerských pracovníků stejně jako potřeby zasahujících jednotek v terénu,
  • Systém je technologicky navržen pro práci za každého počasí i pro práci v místech s velmi špatným spojením (informace se uchovává v paměti zařízení a odesílá se při nejbližší dostupnosti signálu),
  • Díky těmto a mnohým dalším vlastnostem sytému jako je intuitivní ovládání optimalizované pro vykonávání nejběžnějších úkonů, plné šifrování nebo prostředí pro analytické vyhodnocování, představuje GINA ideální nástroj pro taktickou komunikaci, rychlé mapování situace a neznámých míst, ochranu osob, budov a majetků nejen v rámci IZS ČR.

Proč nemáme přímou konkurenci?

Všechny komponenty našeho systému už samostatně existují. Nikdo je ale nespojil dohromady a nikdo je neaplikoval do terénu. Největší konkurenční výhodou našeho softwaru je tedy kompletnost a komplexnost. Vše je schopen udělat přímo v dané situaci, není potřeba nic dodělávat později u počítače a je přizpůsoben pro jakoukoli oblast IZS.

Motivace

Chceme umožnit lidem, kteří složitě zapisují a mapují poznatky, dělat vše přímo v terénu a ušetřit jim tím čas. Věříme, že kdyby náš systém používaly všechny bezpečnostní složky v republice, včetně těch krizových, výrazně by ubylo obětí na životech.

Kromě domácího trhu chce GINA Software oslovit také globální trh vybudováním sítě obchodních partnerů po celém světě. Důvodem je naplnění našeho poslání, kterým je ochrana lidských životů a majetku prostřednictvím moderních technologií.

Velmi cenná je vizualizace zasahujících jednotek hasičů zejména při událostech, kdy je použit automatizovaný externí defibrilátor. Při takovýchto zásazích na místo vyjíždí nejen tým záchranky, ale i časově nejdostupnější tým hasičů s automatizovaným externím defibrilátorem.

Pokud hasiče s defibrilátorem vidíme v mapách, operátor může třeba upozornit volajícího, že jsou hasiči už na místě, a tím zajistit co nejrychlejší příchod k pacientovi,

tisková mluvčí Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Barbora Zuchová.

Každý den spolupracujeme se záchrannou službou u dopravních nehod. Hlavně nehody na dálnicích a rychlostních silnicích bývají hlášeny s odchylkou i několika kilometrů. Vozidlo, které přijede na místo první, ať už se jedná o hasiče nebo záchrannou službu, upřesní svou polohou místo události.

Další jednotky už míří přímo k místu zásahu. Díky tomuto systému odpadá složité navigování přes telefon, stanovování styčných bodů, kde na sebe hasiči a záchranka čekali a až pak společně pokračovali k zachraňované o­sobě,

David Jirouš, vedoucí jihomoravského oddělení KOPIS Hasičského záchranného sboru.

Sdílet
Seriál: GINA Software