Čtvrtek 18. července 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

GINA System: Řešení pro neziskové a humanitární organizace

Již několikátý seriál našich článků o softwaru GINA tentokrát přiblíží to, proč a jak se toto programové vybavení osvědčilo v různých oblastech světa.

Co nám, jako malé softwarové firmičce ze Střední Evropy, dává právo profilovat se jako odborník v tak choulostivé oblasti, jako jsou mezinárodní humanitární mise?

Jsou to především naše zkušenosti, tým kompetentních lidí a dosavadní praxe z těch nejtvrdších/nej­nebezpečnějších oblastí světa. GINA se rovněž podílí na výrazném objemu zakázek pro OSN z České republiky.

Konkrétně jsme za naši pětiletou existenci stihli nasadit a otestovat náš systém na Haiti po ničivém zemětřesení, v Japonsku po devastujícím tsunami, či v Libyi během posledního vojenského konfliktu. Kromě zmíněných destinací jsme prostřednictvím naší analytické funkcionality systém GINA vzdáleně využili při sběru a zpracování dat pro různé neziskové nevládní organizace působící v Nepálu po letošním zemětřesení.

Dnes je systém zkušebně nasazen také v Afghánistánu, kde má potenciál řešit vícero problémů spjatých s bezpečností humanitárních pracovníků v této rizikové oblasti.

V segmentu technologického řešení pro mezinárodní humanitární organizace je pro nás největší referencí naše stálá účast na misi OSN v Karibiku, konkrétně na zemětřesením zdevastovaném ostrově Haiti, kde plníme roli technického dodavatele koordinačního systému pro UNDP (rozvojový program OSN).

Jak už bylo zmíněno, Haiti pro nás bylo prvním místem, kde byl systém otestován v terénu. Od roku 2010 je využíván pro mapování výskytu cholery.

Dalším krokem bylo poskytnutí našeho systému pro pomoc v Japonsku zasaženém tsunami v roce 2011. Naprosto jiná spolupráce proběhla v Libyi pro EU, kdy byl náš systém použit k monitoringu bezpečnostní situace v období červen – červenec 2014. V této době tam probíhala evakuace z důvodu zhoršení bezpečnosti (začátek – vrchol vojenského konfliktu).

Jak to funguje a kam dál?

Na základě popsaných zkušeností z terénu v těch nejhorších podmínkách jsme si dali za úkol dostat systém na takovou úroveň, aby se stal all-in-one řešením pro řízení mise zahrnujícím sdílení polohy, komunikaci a interaktivní mapu.

Takový systém pomáhá organizacím zvýšit bezpečnost personálu, minimalizovat náklady a snížit administrativní zátěž. Portfolio produktů jsme před časem rozšířili o mobilní aplikaci, která umožňuje uživatelům pohodlnou a rychlou výměnu zásadních informací a tím dbá na jejich bezpečnost.

Naše představa řízení mise sestává ze tří klíčových komponent.

Základ tvoří software pro operační centrum, který je doplněn o mobilní aplikace (pro tablety či smartphony) a odolné GPS lokátory. Variabilita platformy umožňuje kombinovat signál z mobilních sítí se satelitním signálem.

Díky těmto vlastnostem jsou s operačním centrem spolehlivě propojeny jak pojízdné hlídky ve vysoce rizikových oblastech, tak jednotlivci, kteří se pohybují v méně obydlených oblastech se špatně dostupným signálem.


Zastávám názor, že v prvopočátku plánovaní projektu by se projektoví manažeři měli zamýšlet nad celou koncepcí projektových příprav krátkodobých krizových misí, dlouhodobých krizových misí a hlavně nad tím, jak bude postižená oblast vypadat po skončení pomoci.

Jako jeden špatný projektový plán uvedu příklad z Port au Prince na Haiti, kde vybudované řídicí krizové centrum DPC (Direction Protection Civil) Port au Prince stoji v záplavové zóně a zároveň v oáze největší koncentrace kriminality. Takových příkladů najdeme bohužel spoustu.

Na jakých základech tedy budete stavět váš projekt, jaká bude vaše databáze a jak ji budete sdílet s týmem a vedením mise? Na tyto a ještě další otázky vám dnes podle mých zkušeností z terénu může odpovědět jenom jediný systém, a tím je GINA.

Marek Plesingr, International security manager

Sdílet
Seriál: GINA Software