Úterý 3. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

194 dřevěných schodů domažlické věže budou zdolávat hasiči 9. dubna 2016

13. ročník extrémního závodu se koná 9. dubna 2016 od 10:00 na domažlickém náměstí. Opět se můžete těšit na zajímavou podívanou, kdy si závodníci obou věkových kategorií sáhnou až na samé dno svých vlastních sil.

Zdolat téměř 200 schodů a ještě k tomu nepravidelných na jeden zápřah s plnou výbavou je téměř nadlidský úkol, který dá zabrat i opravdu trénovaným závodníkům. Neuvěřitelný čas 76,89 vteřin k dosažení vrcholu věže z roku 2011 stále drží 12. násobný vítěz Antonín Rendl.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze registrovaní členové SDH (platný členský průkaz s sebou).

Soutěž je rozdělena do dvou věkových kategorií:

 • do 30 let
 • nad 30 let

Z důvodů velké fyzické námahy není zařazena kategorie žen!

UPOZORNĚNÍ: Není přípustné před startem požívat jakékoliv alkoholické či povzbuzující nápoje a nedoporučuje se tyto užívat ani den předem.

Prezence účastníků bude probíhat od 9.00 do 9.30 hod. před „Domažlickou věží“ na Náměstí Míru v Domažlicích.

První závodník startuje v 10:00 hod. ihned po slavnostním nástupu, kdy proběhne rozlosování startovních čísel.

Vlastní výstroj soutěžících:

 • PS II
 • holeňová obuv pracovní s pevnou podrážkou (použití odlehčené obuvy je zakázáno)
 • pracovní rukavice
 • ochranná přilba (použití odlehčené soutěžní přilby je povoleno)

Výstroj dodaná pořadatelem:

 • dýchací přístroj Saturn S7
 • hadice „C“ v kotouči

Popis disciplíny:

 • start na povel startéra před vchodem do věže v předepsané ústroji a s předepsanou výzbrojí
 • dýchací přístroj na zádech a v ruce 1ks hadice „C“
 • v co nejkratší době dosáhnout vrcholu věže
 • platný pokus je ukončen stisknutím STOP tlačítka na ochozu věže

Po odstartování závodníka nebude po dobu minimálně 20 vteřin umožněn vstup do věže jiné osobě (mimo pořadatelů).

První tři soutěžící v každé kategorii obdrží věcné ceny.

V případě dvou či více shodných časů, rozhoduje věk soutěžícího tzn. nejstarší vyhrává.

Přihlášky zasílejte POUZE poštou, nejpozději do 30. března 2016 na adresu: Okresní sdružení hasičů, Břetislavova 243, 344 01 Domažlice. Na obálku uveďte heslo „VĚŽ 2016“.

Přihlášky, které nebudou zaslány poštou jsou neplatné a budou vyřazeny! Pro pořadí došlých přihlášek je rozhodující otisk (datum) na poštovním razítku. Přihlášky, které budou odeslány po 30. březnu 2016 budou taktéž vyřazeny!

Do soutěže bude přihlášeno max. 100 soutěžících, z jednoho sboru mohou být přihlášeni max. 4 závodníci! (Tímto dáváme prostor většímu počtu sborů) Při dosažení maximální kapacity (100) závodníků, bude přihlašování ukončeno a tato informace bude zveřejněna zde na webových stránkách.

Pořadí se určuje dle došlých přihlášek.

Startovné vč. pojistného pro jednotlivce činí 150,–Kč (platba na místě při prezenci účastníků).

Daňový doklad za zaplacené startovné bude vydán po skončení závodu společně pro všechny závodníky, kteří soutěží za jeden sbor.

Pro více informací kontaktujte:

Přihlášku najdete v příloze článku.

Sdílet
Přiložené soubory
vez_prihlaska.pdf zobrazit online PDF 217 kB
vez_prihlaska.rtf zobrazit online RTF 58 kB
Seriál: Šumavská liga v disciplínách TFA