Úterý 3. října 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Sedmý ročník Šumavské ligy v disciplínách TFA je složen ze šesti soutěží, závěrečné kolo proběhne v září

Letošní, již sedmý, ročník Šumavské ligy v disciplínách TFA bude složen ze šesti soutěží, které pořádají SDH na okrese Klatovy a Plzeń – Jih.

Na tratích každé ze soutěží Vás prověří disciplíny: roztažení 2 × 3 hadic „B“ na stanovenou vzdálenost, hammerbox, vytažení zátěže na lešení, smotání dvou hadic „B“ a jejich uložení do boxu, překonání bariery, přemístění figuríny na stanovenou vzdálenost, připojení proudnice na monitor, přenesení dvou kanystrů na stanovenou vzdálenost, tunel (pronesení závaží překážkou se sníženým profilem v obou směrech).

Pravidla Šumavské ligy naleznete v příloze, na facebookových stránkách Šumavské ligy nebo na jejích webových stránkách.

Letošní ročník bude zahájen soutěží pořádanou SDH Spůle dne 4. 6. 2022, následuje kolo pořádané SDH Luby dne 18. 6. 2022, dále soutěže pořádané SDH Plánice dne 5. 7. 2022, SDH Nebílovy dne 16. 7. 2022, SDH Přeštice dne 20. 8. 2022 a závěrečné kolo uspořádá SDH Horažďovice dne 17. 9. 2022, kde proběhne zároveň celkové vyhodnocení ligy.

Liga je pořádána pod záštitou zastupitelů Plzeňského kraje Pavla Stroleného a Jana Látky, velký dík patří i sponzorům ligy – Kovaltos s.r.o., Dräger Safety s.r.o., GoodPRO, s.r.o. a Hotel a Pivovar Belveder Železná Ruda s.r.o.. Za podporu děkujeme rovněž OSH Klatovy.

Mediálním partnerem jsou www.pozary.cz.

Bližší informace je možné získat na www.sumavskaliga.xf.cz nebo na Facebooku.

Sdílet
Přiložené soubory
PRAVIDLA ŠUMAVSKÉ LIGY V DISCIPLÍNÁCH TFA 2022.docx zobrazit online DOCX 22 kB
Seriál: Šumavská liga v disciplínách TFA